4. Wykaz nieruchomości przeznaczonych do wydzierżawienia w drodze przetargu nieograniczonego