7. Ogłoszenie o zamieszczeniu do konsultacji uproszczonej oferty realizacji zadania publicznego

 

OGŁOSZENIE O ZAMIESZCZENIU DO KONSULTACJI

UPROSZCZONEJ OFERTY REALIZACJI ZADANIA PUBLICZNEGO

 

Urząd Gminy w Klimontowie zamieszcza do konsultacji uproszczoną ofertę realizacji zadania publicznego

Przedmiot konsultacji: Uproszczona oferta realizacji zadania publicznego.

Czas konsultacji: od 25.01.2019 r. do 01.02.2019 r.

Forma konsultacji: projekt zostanie zamieszczony w BIP, na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy w Klimontowie oraz na stronie internetowej gminy.

Uwagi do projektu można zgłaszać na adres: poczty elektronicznej: d.potocka@klimontow.pl, pisemnie w siedzibie Urzędu Gminy w Klimontowie, ul. Zysmana 1, 27-640 Klimontów, faxem: 158661847.