główna zawartość
artykuł nr 1

3. Plan postępowań o udzielenie zamówień publicznych Gminy Klimontów na 2020 r.

Lp.Przedmiot zamówieniaRodzaj zamówieniaPrzewidywany tryb postępowaniaOrientacyjna wartość zamówieniaPrzewidywany termin wszczęcia postępowania
1Budowa Otwartych Stref Aktywności:
- wariant podstawowy – 2 obiekty,
- wariant rozszerzony – 2 obiekty
Roboty budowlanePrzetarg nieograniczony288 790,00I kw. 2020 r.
2Przebudowa i wyposażenie obiektu kultury w miejscowości KlimontówRoboty budowlanePrzetarg nieograniczony800 000,00I kw. 2020 r.
3Przebudowa i wyposażenie obiektu kultury w miejscowości OssolinRoboty budowlanePrzetarg nieograniczony870 033,81I kw. 2020 r.
4Rozwój szkolnej infrastruktury sportowo-dydaktycznej w Gminie KlimontówRoboty budowlanePrzetarg nieograniczony416 396,68I kw. 2020 r.
5Energooszczędne oświetlenie uliczne na terenie Gminy KlimontówRoboty budowlanePrzetarg nieograniczony1 476 513,34I kw. 2020 r.
6Przebudowa dróg w ramach usuwania klęsk żywiołowychRoboty budowlanePrzetarg nieograniczony100 000,00I-II kw. 2020 r.
7Zaciągniecie kredytu długoterminowegoUsługiPrzetarg nieograniczony1 000 000,00II kw. 2020 r.
8Żłobek w Klimontowie – Kraina MaluchaRoboty budowlanePrzetarg nieograniczony415 965,79II kw. 2020 r.
9Dzienny Dom Senior+Roboty budowlanePrzetarg nieograniczony673 985,72II kw. 2020 r
10Przedszkolaki z KlimontowaUsługiPrzetarg nieograniczony393 187,50II kw. 2020 r.
11Budowa sieci wodociągowej w miejscowości WilkowiceRoboty budowlanePrzetarg nieograniczony243 172,00II kw. 2020 r.
12Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Ossolin, ŚniekozyRoboty budowlanePrzetarg nieograniczony2 139 462,00II kw. 2020 r.
13Budowa sieci wodociągowej w miejscowości UłanowiceRoboty budowlanePrzetarg nieograniczony3 517 698,00II kw. 2020 r
14Opracowanie dokumentacji projektowe kanalizacji sanitarnej w miejscowości Nowa WieśUsługiPrzetarg nieograniczony150 000,00III kw. 2020 r.