główna zawartość
artykuł nr 1

27. Zaproszenie do składania ofert w postępowaniu na realizację zadania: „Dostawa komputerów w ramach Programu Zdalna Szkoła + realizowanego ze środków europejskich, Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa”