główna zawartość
artykuł nr 1

31. Pełnienie nadzoru inwestorskiego nad robotami