główna zawartość
artykuł nr 1

57. Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej budowy/rozbudowy dróg gminnych wraz z uzyskaniem decyzji zezwalającej na realizację inwestycji drogowej