główna zawartość
artykuł nr 1

Sołtysi i Rady Sołeckie - kadencja 2006-2010

Lp.

Sołectwo

Sołtys

Rada Sołecka

1

Adamczowice

Nowakowska Zofia

Banaśkiewicz Barbara

Nowakowski Rafał

Rolka Kazimierz

Szczepanowski Paweł

2

Beradz

Adamczak Marcin

Charszlak Sławomir

Kryj Zdzisław

Szemraj Zdzisław

3

Borek

Witaszek Marian

Grosicka Marzena

Sajda Tadeusz

Słomiński Marcin

Strójwąs Danuta

4

Byszów

Kordyka Grzegorz

Górecki Mirosław

Partyka Władysław

Widanka Andrzej

Więckowska Zofia

Zając Grażyna

5

Byszówka

Sudy Marek

Haja Zygmunt

Strójwąs Agnieszka

Witaszek Ryszard

6

Dziewków

Michalczyk Marek

Kwiecień Andrzej

Michalczyk Marek

Miłek Wiesław

Mruk Leszek

7

Goźlice

Piotrowicz Marzena

Baran Halina

Gajek Piotr

Piotrowicz Marzena

8

Grabina

Dobek Edward

Gąsiorowski Zdzisław

Jabłoński Marek

Ozdoba Andrzej

9

Górki

Mikus Barbara

Chrapek Władysław

Czerwiec Urszula

Kos Jan

Kubik Katarzyna

Majewski Stanisław

Żuber Antoni

10

Góry Pęchowskie

Bekas Danuta

Bekas Stanisław

Kaczmarczyk Ewa

Szymczyk Alina

Wnuk Waldemar

11

Kępie

Kawecki Artur

Dubiel Justyna

Koziarska Renata

Zygmunt Mazur

12

Klimontów

Skurski Marek

Bogdański Marek

Ciach Andrzej

Cichoń Jerzy

Goździewski Jacenty

Hakamaki Halina

Kurosad Wiesław

Pawlik Józef

13

Kroblice Pęchowskie

Chmielowiec Leszek

Golonka Zbigniew

Mucha Mirosław

Wójcik Mirosław

14

Krobielice

Zimnicki Andrzej

Bełczkowski Mirosław

Chuchnowski Włodzimierz

Dudek Jerzy

Krakowiak Stanisław

Marzec Elżbieta

15

Konary

Smykiel Jadwiga

Bryła Diana

Drewniak Jadwiga

Hamera Jan

Kos Mirosław

Luzak Jan

Luzak Mieczysław

Pawłowski Ryszard

Puto Mieczysław

Wojnarowski Sławomir

16

Konary-Kolonia

Borycki Gustaw

Miernowski Krzysztof

Lasota Paweł

Lesiak Mirosław

Puto Józef

Skoczylas Anna

Wyrzykowski Mirosław

17

Nasławice

Rożek Andrzej

Bryła Krzysztof

Siatrak Grzegorz

Stajniak Stanisław

Śledź Urszula

18

Nawodzice

Szeleś Edward

Gronek Janusz

Jaworski Jan

Kołacz Zygmunt

Mucha Zdzisław

Orłowski Robert

19

Nowa Wieś

Suska Aleksander

Bulira Wiesław

Ferens Ewa

Haremski Bogdan

Jońca Aneta

Maciąg Mariusz

Mikula Jerzy

Orłowski Marek

20

Olbierzowice

Kasprzycka Barbara

Ciach Artur

Dereń Jan

Lasota Kazimierz

Słomińska Jolanta

Ziółkowski Wiesław

21

Ossolin

Zając Leszek

Boloń Zofia

Chuchnowski Waldemar

Wójcik Stanisław

22

Pęchów

Dywan Andrzej

Grad Jerzy

Duda Anna

Dywan Andrzej

Szypenbejl Waldemar

Zając Zofia

23

Pęchowiec

Miłek Małgorzata

Miłek Zofia

Nartowska Teresa

Psiuch Waldemar

24

Płaczkowice

Kilian Krystyna

Gromski Bogdan

Garas Beata

Rutkowski Wiesław

25

Przybysławice

Bernyś Krzysztof

Dziorek Krzysztof

Kordyka Joanna

Mucha Artur

Żurek Roman

26

Pokrzywianka

Pyszczek Andrzej

Bajur Tadeusz

Gawron Kazimiera

Górski Andrzej

Małkowski Tomasz

Pyszczek Andrzej

Wyszkowska Janina

Zybała Bożena

27

Rogacz

Goździewski Jerzy

Goździewski Jerzy

Kordyka Zbigniew

Koziarski Krzysztof

28

Rybnica

Radomyski Andrzej

Nowak Jolanta

Sygnet Sebastian

Wąsik Anna

29

Szymanowice Dolne

Ciach Marian

Adamczak Ryszard

Ciach Marian

Ciepliński Marian

Jochacy Danuta

Wójcik Józef

30

Szymanowice Górne

Bednarz Ewa

Kwiecień Danuta

Kwiecień Marianna

Szemraj Stanisław

31

Śniekozy

Kozioł Henryk


Chmielowiec Przemysław

Skurski Edward

Szemraj Agata

32

Ułanowice

Galata Leszek

Czajkowski Mirosław

Kos Jadwiga

Nowak Dariusz

33

Węgrce Szlacheckie

Ura Józef

Gawlak Janusz

Kaczmarczyk Krzysztof

Pawlęga Wiesław

Ura Józef

Żuber Eugeniusz

34

Wilkowice

Osuch Jan

Leszczyński Piotr
Mucha Marcin
Wrzesień Jacek

35

Zakrzów

Kurzępa Jan

Adamczak Stanisław

Kryj Stanisław

Michalski Zbigniew

Miłek Mirosław