główna zawartość
artykuł nr 1

Sołtysi i Rady Sołeckie - kadencja 2010-2014

Lp.

Sołectwo

Sołtys

Rada Sołecka

1 Adamczowice Nowakowska Zofia

Sajda Wioletta
Zaroda Bogdan
Nowakowski Zdzisław

2 Beradz Adamczak Marcin Charszlak Piotr
Dawiec Ewa
Barański Zbigniew
3 Byszów Godzisz Zbigniew Górecki Mirosław
Pawlik Andrzej
Jaworska Krystyna
Więckowska Zofia
Żwirek Edyta
4 Byszówka Sudy Marek Haja Zygmunt
Stroiwąs Agnieszka
Witaszek Ryszard
5 Borek Klimontowski Witaszek Marian Wojdan Irena
Nowak Henryka
Kaczmarczyk Mariusz
6 Dziewków Kwiecień Urszula Kusal Zbigniew
Zając Sławomir
Miłek Marzena
7 Góry Pęchowskie Bekas Danuta Szymczyk Alina
Szymczyk Marek
8 Goźlice Piotrowicz Marzena Wojna Iwona
Miłek Włodzimierz
Cebula Ryszard
9 Górki Paluch Janina Dorosiński Mirosław
Dorosińska Agata
Dorosińska Krystyna
Kaczmarska Maria
Mularska Anna
10 Grabina Zielińska-Figacz Magdalena Jabłoński Marek
Dubiel Małgorzata
Kasprowicz Wiesław
11 Kępie Kawecki Artur Jasińska Magdalena
Śledź Edyta
Smolarska Wanda
12 Klimontów Ciach Andrzej Bogdański Marek
Hakamaki Halina
Kurosad Wiesław
Rębacz Anna
Terlecki Stanisław
Rybusiński Krzysztof
Cichoń Jerzy
13 Konary Smykiel Jadwiga Smykiel Marcin
Wojnarowski Sławomir
Puto Mieczysław
Kos Mirosław
Luzak Szczepan
Sobolewski Tadeusz
14 Konary-Kolonia Smykiel Artur Smykiel Artur
Nartowski Zbigniew
Kot Krzysztof
Skoczylas Anna
Szczur Czesław
Kowalski Paweł
15 Kroblice Pęchowski Chmielowiec Leszek Miłek Renata
Golonka Zbigniew
Polit Tadeusz
Wnuk Jan
16 Krobielice Chuchnowski Włodzimierz Chuchnowski Arkadiusz
Osuch Zbigniew
Krakowiak Stanisław
Niezgoda Józef
Król Eugeniusz
17 Nawodzice Szeleś Edward Orłowski Robert
Olechowska Iwona
Orłowska Justyna
Szymańska Marzena
Zybała Beata
18 Nasławice Rożek Andrzej Śledź Urszula
Siatrak Grzegorz
Cukrowska Marzena
Niziołek Tadeusz
19 Nowa Wieś Suska Aleksander Haremski Bogdan
Bogdańska Jolanta
Broziński Władysław
Ciach Monika
Czerwik Jolanta
Ferens Elżbieta
Frańczak Jan
Kubik Grażyna
Kubik Zbigniew
Śmiech Paweł
20 Olbierzowice Raban Rafał Nowak Barbara
Kaniewski Grzegorz
Lasota Kazimierz
Szemraj Stanisław
Nowosielski Leszek
21 Ossolin Zając Leszek Chuchnowski Waldemar
Wójcik Piotr
Polit Marek
Gancarz Janina
22 Pęchowiec Miłek Małgorzata Psiuch Waldemar
Sołwicki Zdzisław
Nartowska Teresa
23 Pęchów Wiatrowska Jolanta Myszona Ewa
Baran Monika
Berbeś Andrzej
Goździewski Damian
Goździwski Łukasz
24 Płaczkowice Kilian Krystyna Kilian Stanisław
Gromska Barbara
Wyrzykowska Izabela
25 Przybysławice Bernyś Krzysztof Orłowska Joanna
Pyśniak Wiesław
Żurek Roman
Cichoń Paulina
26 Pokrzywianka Górska Katarzyna Zybała Bożena
Bajur Andrzej
Górski Andrzej
Gawron Kazimiera
Morawska Stanisława
Wyrzykowska Janina
Gawron Barbara
27 Rogacz Goździewski Jerzy Bargiel Jan
Wójcik Robert
Krupa Kazimierz
Dymarczyk Elżbieta
Koziarska Magda
28 Rybnica Radomyski Andrzej Kowalski Mariusz
Wąsik Anna
Nowak Edward
Sygnet Zdzisław
29 Szymanowice Dolne Ciach Marian Bogdański Jan
Wójcik Józef
Ciepliński Marian
Grobelski Mirosław
Mroczek Anna
Ciach Marian
30 Szymanowice Górne Bednarz Ewa Szemraj Marcin
Kazimierski Wojciech
Szemraj Sebastian
31 Śniekozy Szemraj Agata Kozioł Henryk
Kęsy Bożena
Garlicka Joanna
Chmielowiec Henryk
32 Ułanowice Galata Leszek Zybała Stanisław
Puto Mirosław
Piórkowska Danuta
Zwierzyk Dariusz
Kaczeniak Dariusz
33 Węgrce Szlacheckie Chmielewska Maria Pawlęga Wiesław
Żuber Joanna
Gawlak Janusz
Nowak Ryszard
Pawlęga Zbigniew
34 Wilkowice Krasowski Marian Strychacki Andrzej
Mucha Marcin
Leszczyński Piotr
35 Zakrzów Mucha Grzegorz Ordon Emilia
Mazur Grzegorz
Michalski Rafał
Michalski Grzegorz