Uchwała w sprawie opinii o projekcie uchwały budżetowej Gminy Klimontów na 2019 rok