główna zawartość
artykuł nr 1

Uchwała w sprawie opinii o prawidłowości planowanej kwoty długu Gminy Klimontów