artykuł nr 1

Zgromadzenia publiczne w 2021 r.

Termin zgromadzenia: 8. lipca 2021 r., godz. 09:00 - 10:30.
Miejsce zgromadzenia: Klimontów 27-640 ul. Kościelna (obok Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury przy przejściu dla pieszych od ul. Kościelnej do ul. Strażackiej)

Termin zgromadzenia: 15. lipca 2021 r., godz. 08:00 - 09:30.
Miejsce zgromadzenia: Klimontów 27-640 ul. Kościelna (obok Miejsko Gminnego Ośrodka Kultury przy przejściu dla pieszych od ul. Kościelnej do ul. Strażackiej)

Termin zgromadzenia: 23. września 2021 r., godz. 10:00 - 11:00.
Miejsce zgromadzenia: Klimontów 27-640 ul. Kościelna (obok Miejsko Gminnego Ośrodka Kultury przy i na przejściu dla pieszych od ul. Kościelnej do ul. Strażackiej)

artykuł nr 2

Zgromadzenia publiczne w 2019 r.

Termin zgromadzenia: 17 maja 2019 r., godz. 12.00 - 13:00.
Miejsce zgromadzenia: Klimontów 27-640 Klimontów, ul. Krakowska 4 (obok budynku Urzędu Gminy)

artykuł nr 3

Rejestr zgromadzeń publicznych


 
DataGodzina rozpoczęcia i zakończeniaMiejsce przeprowadzenia zgromadzenia publicznegoIlość uczestników
17.05.2019 r.12.00 – 13.00Klimontów 27-640 ul. Krakowska 4
(obok budynku Urzędu Gminy)
30 – 50 osób
08.07.2021 r.09.00 – 10.30Klimontów 27-640 Klimontów, ul. Kościelna (obok Miejsko Gminnego Ośrodka Kultury przy przejściu dla pieszych od ul. Kościelnej do ul. Strażackiej)05 – 50 osób
15.07.2021 r.08.00 – 09.30Klimontów 27-640 Klimontów, ul. Kościelna (obok Miejsko Gminnego Ośrodka Kultury przy przejściu dla pieszych od ul. Kościelnej do ul. Strażackiej)30 – 40 osób
23.09.2021 r.10.00 – 11.00Klimontów 27-640 Klimontów, ul. Kościelna (obok Miejsko Gminnego Ośrodka Kultury przy i na przejściu dla pieszych od ul. Kościelnej do ul. Strażackiej)ok. 50 osób
artykuł nr 4

Zgromadzenia publiczne

Zasady i tryb organizowania, odbywania oraz rozwiązywania zgromadzeń reguluje Ustawa z dnia 24 lipca 2015 r. Prawo o zgromadzeniach (Dz.U. 2019 poz. 631).