artykuł nr 1

Wykaz kontroli przeprowadzonych w UMiG Klimontów

Wykaz kontroli wg. książki kontroli:

Lp. Data
kontroli
Instytucja/osoba(y) kontrolującaPrzedmiot kontroli
Rok 2022
328.09.2022Świętokrzyski Urząd WojewódzkiKontrola wykorzystania dotacji przyznanych w 2021 roku na zabezpieczenie dna wąwozu lessowego.
215.09.2022Najwyższa Izba KontroliPlanowanie i realizacja zadań drogowych w wybranych gminach powiatu sandomierskiego
122.06-22.07.2022Regionalna Izba Obrachunkowa KielceKontrola kompleksowa gospodarki finansowej Gminy Klimontów na podstawie dokumentacji Urzędu oraz innych jednostek organizacyjnych w miarę zaistniałych potrzeb
Rok 2019
520.12.2019Wojewódzki Inspektorat Transportu Drogowegokontrola planowana dot. udzielania licencji na wykonywanie krajowego transportu drogowego taksówką i zezwoleń w krajowym transporcie drogowym
410.12.2019UM WŚKontrola końcowa projektu nr RPWS.03.03.00-26-0057/16
39.12.2019Archiwum Państwowe o/SandomierzKontrola przestrzegania prawa archiwum i archiwum zakładowego UG Klimontów
205.12.2019Zakład Ubezpieczeń SpołecznychZgodnie z upoważnieniem do kontroli
117.06.2019-18.06.219Świętokrzyski Urząd WojewódzkiPrawidłowość realizacji zadania: Budowa drogi gminnej w msc. Klimontów Targowisko I i II
Rok 2018
415.10.2018Świętokrzyski Urząd WojewódzkiKontrola problemowa realizacji zadań w zakresie obronności
318.09.2018-29.11.2018Regionalna Izba Obrachunkowa KielceKontrola kompleksowa za 2017 r.
207.09.2018Urząd Skarbowy w SandomierzuPrawidłowość rozliczenia podatku od towarów i usług, zasadność zwrotu podatku VAT za m-ce: I.2017, I.2018, V.2018
107.06.2018Świętokrzyski Urząd WojewódzkiProwadzenie ewidencji ludności i udostępnianie danych osobowych. Wydawanie dowodów osobistych
Rok 2017
128.06.2017Świętokrzyski Urząd WojewódzkiWykorzystanie otrzymanych dotacji w 2016 r. na zabezpieczenie wąwozów lessowych
Rok 2016
523.11.2016Archiwum Państwowe o/SandomierzKontrola archiwum zakładowego USC
423.11.2016Archiwum Państwowe o/SandomierzKontrola archiwum zakładowego
320.05.2016UM WŚKontrola realizacji zadania pn. Przebudowa dróg gminnych Konary, Kolonia Konary (...) w zakresie zgodności w umową dotacji.
225.03.2016

UM WŚ

Projekt nr RPSW.04.02.00-26-248/08 "Budowa sieci wodociągowej wraz z przyłączami w miejscowości Pęchów"

110.03.2016-11.03.2016

Świętokrzyski Urząd Wojewódzki

wykorzystanie dotacji przyznanych z budżetu państwa w 2015 r. na usuwanie skutków klęsk żywiołowych
Rok 2015
316.11.2015-17.11.2015Świętokrzyski Urząd Wojewódzkiwykorzystanie dotacji przyznanych w 2014 r. na usuwanie skutków klęsk żywiołowych
222.06.2015-23.06.2015

Świętokrzyski Urząd Wojewódzki

- skargi i wnioski
- procedura wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych
- CEIDG

119.06.2015

Świętokrzyski Urząd Wojewódzki

utrzymanie obiektów cmentarnictwa wojennego
Rok 2014
211.12.2014Grażyna Trapcia
Anna Korcipa
Kontrola sprawdzająca realizację zaleceń pokontrolnych wydanych w związku z kontrolą z dnia 24.06.2013 r.
103.06-25.07.2014

Regionalna Izba Obrachunkowa Kielce

Kompleksowa kontrola gospodarki finansowej Gminy za 23013 rok i inne wybrane okresy
Rok 2013
519.12.2013Archiwum Państwowe o/Sandomierzkontrola archiwum USC
417.10.2013PPIS Sandomierzkontrola sanitarna boiska "Orlik"
322.07.2013
06.08.2013 (3 dni)
WIOŚ Kielcecykl kontrolny
224.06.2013Świętokrzyski Urząd WojewódzkiOcena realizacji przez Gminę zadań z ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (art. 6 ust. 2, Dz. U. z 2005 r. poz. 182 z późn. zm.)
104-12.04.2013Świętokrzyski Urząd WojewódzkiWykorzystanie dotacji celowych przekazanych Gminie w 2012 r. na realizację zadań z zakresu administracji rządowej
Rok 2012
126.06.2012

Świętokrzyski Urząd Wojewódzki

Kontrola problemowa realizacji zadań w zakresie obronności
Rok 2011
305.12.2011Świętokrzyski Urząd WojewódzkiOrganizacja przyjmowania, rozpatrywania oraz załatwiania skarg i wniosków przez organy Gminy. Organizacja działalności organu wykonawczego Gminy
204.04.2011Świętokrzyski Urząd WojewódzkiKontrola trwałości projektu nr Z/2.26/III/3.1/383/04 Budowa sieci wodociagowej i z przyłączami w miejsc.: Goźlice i Zakrzów (gm. Klimontów)
121.01.2011Świętokrzyski Urząd WojewódzkiKontrola trwałości projektu nr Z/2.26/III/3.1/381/04 Budowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w msc. Górki Klimontowskie (gm. Klimontów)
Rok 2010
315.11.2010Archiwum Państwowe o/SandomierzKontrola archiwum ksiąg metrykalnych i akt zbiorczych
214.09-15.11.2010

Regionalna Izba Obrachunkowa Kielce

Kontrola kompleksowa gospodarki finansowej Gminy Klimontów począwszy od wybranych okresów od 2006 roku
17.04 - 28.06.2010Najwyższa Izba KontroliPrealizacja przez j.s.t. rządowego programu "Moje boisko - Orlik 2010"
Rok 2009
69.12.2009Piotr Pawłowskikontrola archiwum zakładowego
523.10.2009Katarzyna Bruzda
Wojciech Barczewski
Kontrola Urzędu Gminy w Klimontowie w sprawie wywożenia odpadów na działkę w miejscowości Goźlice
415.10.2009Tadeusz Bączyński
Mieczysław Waleron
kontrola realizacji i przebiegu szkolenia oraz treningu "stałego dyżuru"
314.10.2009

Jan Ziętal
Jerzy Górak

aktualność dokumentacji zabezpieczenia dostaw wody w warunkach specjalnych, ochrona sztucznych krytych zbiorników wody
25.08.2009 13.08.2009Beata Wiewiór - inspektor kontroli ZUSwg. upoważnienia
126.05.2009, 01.06.2009, 05.06.2009Joanna Łazarska
Monika Mikołajczyk
Robert Wreczorek
kontrola wykorzystania dotacji przyznanych w 2008 r. na usuwanie skutków klęsk żywiołowych
Rok 2008
22008.10.30-11.18Wojciech Wereszczyński
Paweł Niedźwiedź
kontrola doraźna w zakresie zagadnień określonych pismami jakie wpłynęły do RIO w Kielcach w dniach: 17.08.07, 3.09.07, 20.11.07, 26.11.07, 15.01.08, 25.01.08, 17.08.08, 16.09.08, 25.09.08, 7.10.08 r.
1 2008.03.18-20Mariusz Justyniarski
Katarzyna Kubiak
kontrola na zakończenie projektu w ramach ZPORR Z/2.26/III/3.1/383/04
Rok 2007
 52007.12.12-14Katarzyna Kubiak
Joanna Cieślik-Sztandera
Zofia Człowiekowska
Kontrola na zakończenie realizacji projektu w ramach
ZPORR Z/2.26/III/3.1/381/04
42007.08.22Stefan SolaninKontrola archiwum zakładowego USC w Klimontowie
32007.05.31Hanna Janiszewska-Karcz
Piotr Ferens
- skargi i wnioski
- zarządzenia Wójta Gminy
- obowiązek składania oświadczeń majątkowych przez radnych oraz służby Wójta Gminy
22007.03.26-29Joanna Łazarska
Halina Kralka
Helena Żebrowska
Marek Chmieliński
kontrola problemowa wykorzystania środków przyznanych z budżetu Państwa na usuwanie skutków powodzi 2001 i 2005 r.
12007.03.23Olech Antoni
Waleron Mieczysław
Bączyński Tadeusz
Kontrola problemowa wykorzystania zadań obronnych - prawidłowość wykonywania kart realizacji zadań operacyjnych
Rok 2006
32006.09.25-12.13Ewa Pajdak
Genowefa Sobczyk
Kompleksowa kontrola gospodarki finansowej gminy za okres 2005 roku
22006.07.13Stefan SolaninKontrola archiwum zakładowego USC Klimontów
12006.03.31-04.05Monika Wic-PierścińskaKontrola wykorzystania dotacji przekazanych gminie na zadania zlecone i zadania własne z zakresu administracji rządowej w 2005 r.
Protokoły kontroli znajdują się w UG Klimontów.

 Wykaz sporządzono na podstawie książki kontroli

Załączniki:
Wystąpienie pokontrolne RIO Kielce - kontrola problemowa 2018 340 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
Wystąpienie pokontrolne RIO Kielce - kontrola kompleksowa rok 2018 MB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
Wystąpienie pokontrolne z kontroli przeprowadzonej w dniach 7.04 - 28.06.2010 r. (poz. 1, 2010 r.) 205 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
Uchwała Kolegium RIO w Kielcach w sprawie rozpatrzenia zastrzeżeń Wójta Gminy Klimontów (poz. 2, 2014 r.) MB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
Zastrzeżenie Wójta Gminy Klimontów do wystąpienia pokontrolnego (poz. 2, 2014 r.) MB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
Wystąpienie pokontrolne z kontroli kompleksowej przeprowadzonej w dniach 03.06-25.07.2014 r. (poz. 1, 2014 r.) 318 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
Wystąpienie pokontrolne z kontroli kompleksowej przeprowadzonej w dniach 14.09-15.11.2010 r. (poz. 2, 2010 r.) 289 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
Wystąpienie pokontrolne z kontroli doraźnej przeprowadzonej w dniach 30.10-18.11.2008 r. (poz. 2, 2008 r.) 76 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
Wystąpienie pokontrolne z kontroli kompleksowej przeprowadzonej w dniach 25.09-13.12.2006 r. (poz. 3, 2006 r.) 140 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
Kontrola nr 1 rok 2008 MB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
Kontrola nr 5 rok 2007 MB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
Kontrola nr 4 rok 2007 MB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
Kontrola nr 3 rok 2007 814 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
Kontrola nr 2 rok 2007 MB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
Kontrola nr 1 rok 2007 657 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
Kontrola nr 3 rok 2006 - cz. 7 MB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
Kontrola nr 3 rok 2006 - cz. 6 MB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
Kontrola nr 3 rok 2006 - cz. 5 MB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
Kontrola nr 3 rok 2006 - cz. 4 MB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
Kontrola nr 3 rok 2006 - cz. 3 MB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
Kontrola nr 3 rok 2006 - cz. 2 MB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
Kontrola nr 3 rok 2006 - cz. 1 MB Otwórz plik w Google Docs - Viewer