artykuł nr 1

Uchwała GKW o przeprowadzeniu ponownego głosowania w wyborach Wójta Gminy Klimontów w dniu 5 grudnia 2010 r.

Uchwała
Gminnej Komisji Wyborczej
z dnia 24 listopada 2010 r.
o przeprowadzeniu ponownego głosowania w wyborach
Wójta Gminy Klimontów w dniu 5 grudnia 2010 r.

Na podstawie art. 6 ust. 6 ustawy z dnia 20 czerwca 2002 r. o bezpośrednim wyborze wójta, burmistrza i prezydenta miasta (Dz. U. z 2010 r. Nr 176 poz. 1191) Gminna Komisja Wyborcza w Klimontowie stwierdza, co następuje:

§1.1. W wyborach przeprowadzonych w dniu 21 listopada 2010 r. żaden z 9 kandydatów nie została wybrany na Wójta Gminy Klimontów, ponieważ nie otrzymał więcej niż połowę ważnie oddanych głosów.

2. W dniu 5 grudnia 2010 r. zostanie przeprowadzone ponowne głosowanie na dwóch kandydatów, którzy otrzymali największą liczbę głosów.

3. Kandydatami na wójta w ponownym głosowaniu są:

1) BIEŃ Ryszard Adam
zgłoszony przez KWW RYSZARD BIEŃ

2) MROZOWSKI Bogusław
zgłoszony przez KWW "UCZCIWA DROGA"

4. Głosowanie zostanie przeprowadzone w godzinach od 800 do 2200 w tych samych lokalach wyborczych, co w dniu 21 listopada 2010 r.

§2.1. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega podaniu do publicznej wiadomości przez rozplakatowanie na obszarze gminy.

2. Druk i rozplakatowanie uchwały zapewni Wójt Gminy.

artykuł nr 2

Obwieszczenie o zarejestrowanych listach kandydatów na radnych

OBWIESZCZENIE
GMINNEJ KOMISJI WYBORCZEJ W KLIMONTOWIE
z dnia 5 listopada 2010 r.
o zarejestrowanych listach kandydatów na radnych
w wyborach do Rady Gminy w Klimontowie
zarządzonych na dzień 21 listopada 2010 r.

Na podstawie art. 109 ust. 5 ustawy z dnia 16 lipca 1998 r. - Ordynacja wyborcza do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw (Dz. U. z 2010 r. Nr 176, poz. 1190) Gminna Komisja Wyborcza w Klimontowie podaje informację o zarejestrowanych listach kandydatów na radnych.

Okręg Wyborczy Nr 1
Lista nr 1 – KOMITET WYBORCZY SLD
1.BITNER-ZIĘBA Elżbieta, lat 53, zam. Klimontów
2.KĘDZIERSKA Barbara, lat 52, zam. Klimontów
Lista nr 2 – KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE
1.CIACH Andrzej, lat 59, zam. Klimontów
2.KOS Lidia Elżbieta, lat 46, zam. Górki
3.PACHOLCZAK Robert Jan, lat 40, zam. Klimontów
Lista nr 4 – KW PLATFORMA OBYWATELSKA RP
1.KUBIK Dariusz, lat 39, zam. Klimontów
2.SANIAWA Paweł, lat 30, zam. Klimontów
3.GOŹDZIEWSKI Andrzej, lat 46, zam. Klimontów
4.LASOTA Józef, lat 60, zam. Klimontów
Lista nr 5 – KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ
1.KILARSKA Teresa Małgorzata, lat 40, zam. Klimontów
2.DAROWSKI Andrzej, lat 44, zam. Klimontów
3.BRYŁA Leszek, lat 40, zam. Klimontów
4.JAKUBCZYK Anna, lat 33, zam. Górki
Lista nr 15 – KWW EB
1.HAKAMÄKI Halina Zofia, lat 60, zam. Klimontów
2.JANIUK-SIERANT Renata Jolanta Gabriela, lat 55, zam. Klimontów
3.ŻUREK Roman, lat 40, zam. Klimontów
4.GOŹDZIEWSKI Jacenty Szymon, lat 55, zam. Klimontów
Lista nr 16 – KWW "UCZCIWA DROGA"
1.CICHOŃ Monika Wioletta, lat 38, zam. Klimontów
2.FIJAŁKOWSKI Czesław, lat 68, zam. Klimontów
3.KOGUT Maria, lat 53, zam. Klimontów
4.MROZOWSKI Bogusław, lat 57, zam. Klimontów
Lista nr 17 – KWW RYSZARD BIEŃ
1.BARGIEL Marek, lat 43, zam. Klimontów
2.CIEPLIŃSKI Zbigniew, lat 52, zam. Klimontów
3.FERENS Tomasz Władysław, lat 49, zam. Klimontów
4.SKURSKI Marek, lat 59, zam. Klimontów
Lista nr 18 – KWW "ZDZISŁAW NOWAKOWSKI"
1.KWAPIŃSKI Mirosław, lat 48, zam. Klimontów
2.PSIUCH Maciej, lat 36, zam. Klimontów
Lista nr 19 – KWW ZBIGNIEW PRZYBYCIEŃ
1.PRZYBYCIEŃ Zbigniew Józef, lat 47, zam. Klimontów
2.GAWRYŚ Andrzej Zdzisław, lat 64, zam. Klimontów
Lista nr 20 – KWW NASZ REGION
1.SAJDA Waldemar, lat 42, zam. Klimontów
2.KUBIK Katarzyna Irena, lat 30, zam. Górki
3.ADAMCZAK Marcin, lat 26, zam. Klimontów
Lista nr 21 – KWW ANNA RĘBACZ
1.RĘBACZ Anna Ewelina, lat 33, zam. Klimontów
Lista nr 24 – KWW "MIRO" MIRKA SZELĄGA
1.SZELĄG Mirosław Aleksander, lat 60, zam. Klimontów
Lista nr 25 – KWW "NASZ KLIMONTÓW"
1.ZIENTKIEWICZ Andrzej Jan, lat 61, zam. Klimontów
Lista nr 26 – KWW TADEUSZA SŁOMY
1.SŁOMA Tadeusz, lat 55, zam. Klimontów
Lista nr 27 – KWW WP
1.ROJEK Włodzimierz, lat 53, zam. Klimontów
Lista nr 29 – KWW EWY GAJEWSKIEJ
1.GAJEWSKA Ewa, lat 45, zam. Górki
 

Okręg Wyborczy Nr 2
Lista nr 4 – KW PLATFORMA OBYWATELSKA RP
1.SKUZA Mariusz, lat 35, zam. Płaczkowice
Lista nr 5 – KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ
1.NOWAK Dariusz, lat 42, zam. Ułanowice
Lista nr 16 – KWW "UCZCIWA DROGA"
1.PYSZCZEK Andrzej Ryszard, lat 56, zam. Pokrzywianka
Lista nr 17 – KWW RYSZARD BIEŃ
1.LIPIEC Piotr, lat 34, zam. Pokrzywianka
Lista nr 20 – KWW NASZ REGION
1.CZAJKOWSKI Andrzej, lat 55, zam. Ułanowice
 

Okręg Wyborczy Nr 3
Lista nr 1 – KOMITET WYBORCZY SLD
1.KANIA Anna Krystyna, lat 43, zam. Konary-Kolonia
Lista nr 5 – KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ
1.LUZAK Wanda Rozalia, lat 58, zam. Konary
Lista nr 16 – KWW "UCZCIWA DROGA"
1.BORYCKI Gustaw, lat 51, zam. Konary-Kolonia
Lista nr 17 – KWW RYSZARD BIEŃ
1.PUTO Bożena Ewa, lat 25, zam. Konary
Lista nr 21 – KWW ANNA RĘBACZ
1.KRYCIA Adam Wacław, lat 59, zam. Konary
Lista nr 28 – KWW AGNIESZKA BIS
1.BIS Agnieszka Jadwiga, lat 31, zam. Konary
 

Okręg Wyborczy Nr 4
Lista nr 1 – KOMITET WYBORCZY SLD
1.NOWOSIELSKI Leszek, lat 33, zam. Olbierzowice
Lista nr 2 – KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE
1.RĘBACZ Jan Walenty, lat 61, zam. Nowa Wieś
Lista nr 4 – KW PLATFORMA OBYWATELSKA RP
1.KUBIK Tomasz Adam, lat 28, zam. Nowa Wieś
Lista nr 5 – KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ
1.NOWAK Barbara, lat 49, zam. Olbierzowice
Lista nr 16 – KWW "UCZCIWA DROGA"
1.MACIĄG Krzysztof, lat 47, zam. Nowa Wieś
Lista nr 17 – KWW RYSZARD BIEŃ
1.FERENS Ewa Katarzyna, lat 22, zam. Nowa Wieś
Lista nr 20 – KWW NASZ REGION
1.KRAWIECKI Piotr Paweł, lat 39, zam. Nowa Wieś
Lista nr 21 – KWW ANNA RĘBACZ
1.BULIRA Wiesław, lat 43, zam. Nowa Wieś
 

Okręg Wyborczy Nr 5
Lista nr 1 – KOMITET WYBORCZY SLD
1.KOS Katarzyna, lat 21, zam. Szymanowice Dolne
Lista nr 2 – KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE
1.BOGDAŃSKI Jan, lat 63, zam. Szymanowice Dolne
Lista nr 4 – KW PLATFORMA OBYWATELSKA RP
1.LEŚNIEWSKI Stanisław, lat 49, zam. Szymanowice Górne
Lista nr 5 – KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ
1.SUDY Marek, lat 47, zam. Byszówka
Lista nr 15 – KWW EB
1.FUDALA Beata Monika, lat 42, zam. Rybnica
Lista nr 16 – KWW "UCZCIWA DROGA"
1.FREJLICH Zbigniew Stanisław, lat 51, zam. Szymanowice Górne
Lista nr 20 – KWW NASZ REGION
1.KOWALSKI Mariusz, lat 36, zam. Rybnica
Lista nr 21 – KWW ANNA RĘBACZ
1.CIACH Wioletta Zofia, lat 38, zam. Szymanowice Dolne
 

Okręg Wyborczy Nr 6
Lista nr 2 – KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE
1.NOWAK Henryka, lat 62, zam. Borek Klimontowski
Lista nr 4 – KW PLATFORMA OBYWATELSKA RP
1.BANAŚKIEWICZ Wiesław Leszek, lat 54, zam. Adamczowice
Lista nr 15 – KWW EB
1.BORYCKA Ewa, lat 51, zam. Klimontów
Lista nr 16 – KWW "UCZCIWA DROGA"
1.STRÓJWĄS Danuta Anna, lat 40, zam. Borek Klimontowski
Lista nr 17 – KWW RYSZARD BIEŃ
1.KAWECKI Stanisław Piotr, lat 60, zam. Kępie
Lista nr 18 – KWW "ZDZISŁAW NOWAKOWSKI"
1.NOWAKOWSKI Zdzisław Mirosław, lat 46, zam. Adamczowice
Lista nr 20 – KWW NASZ REGION
1.BILSKI Stefan, lat 56, zam. Kroblice Pęchowskie
Lista nr 21 – KWW ANNA RĘBACZ
1.ROLKA Joanna, lat 33, zam. Adamczowice
 

Okręg Wyborczy Nr 7
Lista nr 1 – KOMITET WYBORCZY SLD
1.MIŁEK Dawid, lat 25, zam. Przybysławice
Lista nr 5 – KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ
1.ORŁOWSKA Joanna, lat 43, zam. Przybysławice
Lista nr 16 – KWW "UCZCIWA DROGA"
1.ALY-AMER Halina Władysława, lat 47, zam. Byszów
Lista nr 17 – KWW RYSZARD BIEŃ
1.GACH Wacław, lat 55, zam. Byszów
Lista nr 20 – KWW NASZ REGION
1.CZARNECKA Dorota, lat 43, zam. Byszów
Lista nr 21 – KWW ANNA RĘBACZ
1.NARTOWSKI Krzysztof, lat 53, zam. Przybysławice
 

Okręg Wyborczy Nr 8
Lista nr 1 – KOMITET WYBORCZY SLD
1.GOS Grażyna, lat 55, zam. Pęchów
Lista nr 4 – KW PLATFORMA OBYWATELSKA RP
1.GOŹDZIEWSKI Marek, lat 36, zam. Pęchów
Lista nr 5 – KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ
1.DOMORADZKI Jerzy, lat 47, zam. Pęchów
Lista nr 15 – KWW EB
1.SZCZEPANOWSKA Zofia, lat 60, zam. Klimontów
Lista nr 16 – KWW "UCZCIWA DROGA"
1.BERBEŚ Alicja, lat 47, zam. Pęchów
Lista nr 17 – KWW RYSZARD BIEŃ
1.KORDYKA Marek Janusz, lat 49, zam. Pęchów
Lista nr 20 – KWW NASZ REGION
1.BEKAS Danuta, lat 38, zam. Góry Pęchowskie
 

Okręg Wyborczy Nr 9
Lista nr 1 – KOMITET WYBORCZY SLD
1.GILEWSKI Zenon Jerzy, lat 46, zam. Zakrzów
Lista nr 2 – KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE
1.DOBEK Edward Marian, lat 56, zam. Grabina
Lista nr 4 – KW PLATFORMA OBYWATELSKA RP
1.KUĆMA Stanisław, lat 54, zam. Śniekozy
Lista nr 5 – KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ
1.MAZUR Grzegorz, lat 30, zam. Zakrzów
Lista nr 15 – KWW EB
1.KORYCIŃSKA Anna, lat 42, zam. Zakrzów
Lista nr 16 – KWW "UCZCIWA DROGA"
1.POLIT Kazimierz, lat 59, zam. Zakrzów
Lista nr 17 – KWW RYSZARD BIEŃ
1.KOZIOŁ Henryk, lat 55, zam. Śniekozy
Lista nr 20 – KWW NASZ REGION
1.GILEWSKI Artur Paweł, lat 40, zam. Zakrzów
Lista nr 21 – KWW ANNA RĘBACZ
1.GAWRON Iwona, lat 35, zam. Zakrzów
Lista nr 22 – KWW PAWŁA BOGDAŃSKIEGO
1.BOGDAŃSKI Paweł, lat 39, zam. Zakrzów
 

Okręg Wyborczy Nr 10
Lista nr 1 – KOMITET WYBORCZY SLD
1.BARAŃSKA Barbara Danuta, lat 51, zam. Goźlice
Lista nr 2 – KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE
1.PAWLIK Bogusław, lat 40, zam. Śniekozy
Lista nr 4 – KW PLATFORMA OBYWATELSKA RP
1.STRYCHACKI Andrzej, lat 46, zam. Wilkowice
Lista nr 5 – KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ
1.OSUCH Jan, lat 51, zam. Wilkowice
Lista nr 16 – KWW "UCZCIWA DROGA"
1.RAK Małgorzata, lat 45, zam. Goźlice
Lista nr 17 – KWW RYSZARD BIEŃ
1.PIETRZYK Bożena, lat 46, zam. Goźlice
Lista nr 20 – KWW NASZ REGION
1.SUROŃ Barbara Danuta, lat 37, zam. Ossolin
Lista nr 21 – KWW ANNA RĘBACZ
1.MASAK Piotr Jan, lat 37, zam. Goźlice
 

Okręg Wyborczy Nr 11
Lista nr 1 – KOMITET WYBORCZY SLD
1.MARZEC Elżbieta Jolanta, lat 37, zam. Krobielice
Lista nr 2 – KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE
1.CUKROWSKI Jerzy, lat 37, zam. Nasławice
Lista nr 5 – KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ
1.ZIMNICKI Andrzej Józef, lat 49, zam. Krobielice
Lista nr 16 – KWW "UCZCIWA DROGA"
1.ROŻEK Andrzej Marian, lat 40, zam. Nasławice
Lista nr 20 – KWW NASZ REGION
1.CHMIELEWSKA Dominika, lat 26, zam. Węgrce Szlacheckie
Lista nr 21 – KWW ANNA RĘBACZ
1.DOMAŃSKA Halina, lat 52, zam. Krobielice
Lista nr 23 – KWW JAN PĘKSA
1.PĘKSA Jan, lat 61, zam. Węgrce Szlacheckie
 

Okręg Wyborczy Nr 12
Lista nr 1 – KOMITET WYBORCZY SLD
1.ORŁOWSKI Robert, lat 42, zam. Nawodzice
Lista nr 2 – KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE
1.MICHTA Edyta Barbara, lat 39, zam. Nawodzice
Lista nr 4 – KW PLATFORMA OBYWATELSKA RP
1.BARA Maciej, lat 27, zam. Nawodzice
Lista nr 15 – KWW EB
1.BIENIEK Justyna Ewa, lat 37, zam. Nawodzice
Lista nr 16 – KWW "UCZCIWA DROGA"
1.LEŚNIEWSKI Wiesław, lat 53, zam. Nawodzice
Lista nr 20 – KWW NASZ REGION
1.MACIĄG Katarzyna Anna, lat 26, zam. Nawodzice
Lista nr 21 – KWW ANNA RĘBACZ
1.CHODYRA Krystyna, lat 56, zam. Nawodzice
 

Przewodniczący
Gminnej Komisji Wyborczej
Elżbieta Mazur

artykuł nr 3

Obwieszczenie o zarejestrowanych kandydatach na Wójta Gminy Klimontów

OBWIESZCZENIE
Gminnej Komisji Wyborczej w Klimontowie
z dnia 4 listopada 2010 r.
o zarejestrowanych kandydatach na Wójta Gminy Klimontów
w wyborach zarządzonych na dzień 21 listopada 2010 r.

Na podstawie art. 10 ust. 2 ustawy z dnia 20 czerwca 2002 r. o bezpośrednim wyborze wójta, burmistrza i prezydenta miasta (Dz. U. z 2010 r. Nr 176, poz. 1191) Gminna Komisja Wyborcza w Klimontowie podaje informację o zarejestrowanych kandydatach.

 1. ADAMCZAK Józef, lat 49, wykształcenie wyższe, zam. Klimontów
  zgłoszony przez KWW NASZ REGION
  nie należy do partii politycznej
 2. BIEŃ Ryszard Adam, lat 55, wykształcenie podstawowe, zam. Klimontów
  zgłoszony przez KWW RYSZARD BIEŃ
  nie należy do partii politycznej
 3. BORYCKA Ewa, lat 51, wykształcenie wyższe, zam. Klimontów
  zgłoszona przez KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW EWY BORYCKIEJ
  nie należy do partii politycznej
 4. LIPIŃSKI Piotr Paweł, lat 39, wykształcenie wyższe techniczne, zam. Klimontów
  zgłoszony przez KOMITET WYBORCZY PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ
  członek Prawa i Sprawiedliwości
 5. MASAK Waldemar Szymon, lat 59, wykształcenie wyższe, zam. Usarzów
  zgłoszony przez KOMITET WYBORCZY SLD
  nie należy do partii politycznej
 6. MROZOWSKI Bogusław, lat 57, wykształcenie średnie, zam. Klimontów
  zgłoszony przez KWW "UCZCIWA DROGA"
  nie należy do partii politycznej
 7. PRZYBYLSKI Józef Tadeusz, lat 57, wykształcenie wyższe, zam. Klimontów
  zgłoszony przez KW PLATFORMA OBYWATELSKA RP
  członek Platforma Obywatelska RP
 8. RĘBACZ Anna Ewelina, lat 33, wykształcenie wyższe, zam. Klimontów
  zgłoszona przez KWW ANNA RĘBACZ
  nie należy do partii politycznej
 9. RĘBACZ Jan Walenty, lat 61, wykształcenie średnie, zam. Nowa Wieś
  zgłoszony przez KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE
  członek Polskiego Stronnictwa Ludowego

Przewodniczący
Gminnej Komisji Wyborczej
Elżbieta Mazur

artykuł nr 4

Obwieszczenie o przyznanych numerach list kandydatów

OBWIESZCZENIE
GMINNEJ KOMISJI WYBORCZEJ
w Klimontowie
z dnia 5 listopada 2010 r.


o przyznanych numerach dla list kandydatów komitetów wyborczych w wyborach do Rady Gminy w Klimontowie zarządzonych na dzień 21 listopada 2010 r.
Na podstawie art. 64o ust. 8 ustawy z dnia 16 lipca 1998 r. — Ordynacja wyborcza do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw (Dz. U. z 2010 r. Nr 176, poz. 1190) Gminna Komisja Wyborcza w Klimontowie podaje do wiadomości publicznej informację o przyznanych numerach dla list kandydatów komitetów wyborczych w wyborach do Rady Gminy w Klimontowie zarządzonych na dzień 21 listopada 2010 r.
W wyniku przeprowadzonego w dniu 3 listopada 2010 r. losowania listom kandydatów komitetów wyborczych, o których mowa w art. 64o ust. 7 ustawy — Ordynacja wyborcza do rad gmin, rad powiatów i województw, przyznano następujące numery:

Numer 15 – KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW EWY BORYCKIEJ
Numer 16 – KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW "UCZCIWA DROGA"
Numer 17 – KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW RYSZARDA BIENIA
Numer 18 – KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW "ZDZISŁAW NOWAKOWSKI"
Numer 19 – KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW ZBIGNIEW PRZYBYCIEŃ
Numer 20 – KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW NASZ REGION
Numer 21 – KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW ANNA RĘBACZ
Numer 22 – KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW PAWŁA BOGDAŃSKIEGO
Numer 23 – KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW JAN PĘKSA
Numer 24 – KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW "MIRO" MIRKA SZELĄGA
Numer 25 – KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW "NASZ KLIMONTÓW"
Numer 26 – KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW TADEUSZA SŁOMY
Numer 27 – KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW WOLNA POLSKA
Numer 28 – KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW AGNIESZKA BIS
Numer 29 – KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW EWY GAJEWSKIEJ

Przewodniczący
Gminnej Komisji Wyborczej
Elżbieta Mazur

artykuł nr 5

Obwieszczenie o obwodach wyborczych

Obwieszczenie
Wójta Gminy Klimontów
z dnia 27 października 2010 r.

Na podstawie art. 32 ustawy z dnia 16 lipca 1998 r. - Ordynacja wyborcza do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw  (jt. Dz. U. z 2010 r. Nr 176, poz. 1190) podaje się do wiadomości publicznej informację o numerach i granicach obwodów głosowania oraz wyznaczonych siedzibach obwodowych komisji wyborczych w wyborach do Rady Gminy w Klimontowie i wyborach Wójta Gminy Klimontów zarządzonych na dzień 21 listopada 2010 r.

Numer obwodu głosowania Granice obwodów głosowania Sziedziba Obwodowej Komisji Wyborczej
(nr. telefonu)
1 Sołectwa: Adamczowice, Borek Klimontowski, Byszów, Byszówka, Góry Pęchowskie, Kępie, Kroblice Pęchowskie, Pęchowiec, Pęchów, Przybysławice, Rogacz, Rybnica, Szymanowice Dolne, Szymanowice Górne. Szkoła Podstawowa w Klimontowie, ul. Szkolna 1
tel. 158661018
2 Sołectwa: Beradz, Górki, Klimontów. Gimnazjum w Klimontowie, ul. Zysmana 9 *
tel. 158661284
3 Sołectwa: Konary, Konary-Kolonia Szkoła Podstawowa w Konarach
tel. 158661106
4 Sołectwa: Dziewków, Goźlice, Grabina, Ossolin, Śniekozy, Wilkowice, Zakrzów Szkoła Podstawowa w Goźlicach
tel. 158661517
5 Sołectwo Nawodzice Szkoła Podstawowa w Nawodzicach
tel. 158663231
6 Sołectwa: Krobielice, Nasławice, Węgrce Szlacheckie Remiza w Nasławicach
tel. 600 386 442
7 Sołectwa: Nowa Wieś, Olbierzowice, Pokrzywianka, Płaczkowice, Ułanowice Remiza w Pokrzywiance
tel. 601 051 537

* - obwód dostosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych

Lokale głosowania w wyborach w dniu 21 listopada 2010 r. otwarte będą od godz. 800 do godz. 2200.