artykuł nr 1

Zarządzenie Wojewody Świętokrzyskiego w sprawie przeprowadzenia wyborów ponownych do Rady Gminy w Klimontowie w okręgu wyborczym nr 7

artykuł nr 2

Obwieszczenie Komisarza Wyborczego w Kielcach I z dnia 24 października 2018 r. o wynikach wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów miast na obszarze województwa świętokrzyskiego

artykuł nr 3

Obwieszczenie Komisarza Wyborczego w Kielcach I z dnia 24 października 2018 r. o wynikach wyborów do rad na obszarze województwa świętokrzyskiego

artykuł nr 4

Obwieszczenie Gminnej Komisji Wyborczej w Klimontowie z dnia 5 października 2018 r. o zarejestrowanych kandydatach na wójta w wyborach Wójta Gminy Klimontów zarządzonych na dzień 21 października 2018 r.

artykuł nr 5

Obwieszczenie Gminnej Komisji Wyborczej w Klimontowie z dnia 5 października 2018 r. o zarejestrowanych listach kandydatów na radnych w wyborach do Rady Gminy w Klimontowie zarządzonych na dzień 21 października 2018 r.