artykuł nr 1

Obwieszczenie Państwowej Komisji Wyborczej z dnia...

Obwieszczenie Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 30 czerwca 2020 r. o kandydatach w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej w ponownym głosowaniu w dniu 12 lipca 2020 r.
artykuł nr 2

Obwieszczenie Państwowej Komisji Wyborczej z dnia...

Obwieszczenie Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 12 czerwca 2020 r. o kandydatach na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej w wyborach zarządzonych na dzień 28 czerwca 2020 r.
artykuł nr 3

Informacja Komisarza Wyborczego w Kielcach IV o dodatkowych zgłoszeniach kandydatów do obwodowych komisji wyborczych

artykuł nr 4

Obwieszczenie Burmistrza o numerach oraz granicach...

Obwieszczenie Burmistrza o numerach oraz granicach obwodów głosowania, wyznaczonych siedzibach obwodowych komisji wyborczych oraz możliwości głosowania korespondencyjnego i przez pełnomocnika w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 28 czerwca 2020 r.
artykuł nr 5

Obwieszczenie Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 15 kwietnia 2020 r. o kandydatach na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej w wyborach zarządzonych na dzień 10 maja 2020 r.