artykuł nr 1

Zadania Komisji

Zadania Komisji Dyscyplinarnych wynikają z ustawy o pracownikach samorządowych (art. 27 ustawy z dn. 23.III.1990, Dz. U. Nr 142, poz. 1593 z późn. zm.) oraz §5 rozporządzenia Rady Ministrów z dn. 9.VII.1990 w sprawie powoływania Komisji Dyscyplinarnych orzekających za naruszenie obowiązków przez mianowanych pracowników samorządowych i postępowania przed tymi Komisjami (Dz. U. Nr 57, poz. 336)