artykuł nr 1

Sprawozdania

Sprawozdania składane są ustnie przez Przewodniczącego Komisji na sesjach Rady Gminy.