artykuł nr 1

Zadania Komisji

Przedmiotem działania Komisji Inewntaryzacyjnej jest sporządzanie spisów inwentaryzacyjnych mienia komunalnego gminy Klimontów.