artykuł nr 1

Uchwały podjęte na XXIV Sesji Rady Gminy w dniu 2008.12.30

Załączniki:
Uchwała Nr XXIV/182/08 w sprawie przystąpienia Gminy Klimontów do tworzącej się Lokalnej Grupy Działania Sandomierskie Stowarzyszenie Rozwoju Regionalnego w charakterze członka zwyczajnego oraz upoważnienia Wójta do pełnego reprezentowania Gminy w Lokalnej Grupie Działania Sandomierskie Stowarzyszenie Rozwoju Regionalnego 88 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
Uchwała Nr XXIV/181/08 w sprawie planu pracy Rady Gminy na 2009 rok 258 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
Uchwała Nr XXIV/180/08 w sprawie przyjęcia sprawozdań z działalności stałych Komisji za 2008 rok 68 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
Uchwała Nr XXIV/179/08 w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Wójta Gminy 82 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
Uchwała Nr XXIV/178/08 w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale Nr XXIII/162/08 144 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
Uchwała Nr XXIV/177/08 w sprawie zmian w budżecie gminy na 2008 rok MB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
Uchwała Nr XXIV/176/08 w sprawie wykazu wydatków, które nie wygasają z upływem roku 2008 131 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
Uchwała Nr XXIV/175/08 w sprawie przyjęcia rocznego programu współpracy Gminy Klimontów z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego 363 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
Uchwała Nr XXIV/174/08 - Załącznik 887 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
Uchwała Nr XXIV/174/08 w sprawie przyjęcia Strategii Rozwoju Gminy Klimontów na lata 2008-2015 63 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
Uchwała Nr XXIV/173/08 - Załącznik 745 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
Uchwała Nr XXIV/173/08 w sprawie przyjęcia Strategi Rozwoju Turystyki Gminy Klimontów na lata 2008-2015 64 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
Uchwała Nr XXIV/172/08 - Załącznik 424 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
Uchwała Nr XXIV/172/08 w sprawie przyjęcia Wieloletniego Planu Inwestycyjnego Gminy Klimontów na lata 2007-2013 64 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
artykuł nr 2

Uchwały podjęte na XXIII Sesji Rady Gminy w dniu 2008.11.26

Załączniki:
Uchwała Nr XXIII/171/08 w sprawie rozpatrzenia wezwania Pana XXXXXXXXX XXXXXXXXXXXX do usunięcia naruszenia prawa 136 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
Uchwała Nr XXIII/170/08 w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Wójta Gminy 146 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
Uchwała Nr XXIII/169/08 w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Wójta Gminy 82 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
Uchwała Nr XXIII/168/08 w sprawie ustalenia sołtysom diet 98 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
Uchwała Nr XXIII/167/08 w sprawie ustalenia wysokości miesięcznych diet dla radnych 144 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
Załącznik do uchwały Nr XXIII/166/08 256 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
Uchwała Nr XXIII/166/08 w sprawie przyjęcia "Programu usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest dla Gminy Klimontów na lata 2008-2032" 79 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
Uchwała Nr XXIII/165/08 w sprawie zmian w budżecie gminy na 2008 r. MB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
Uchwała Nr XXIII/164/08 w sprawie określenia stawek podatku od środków transportowych 572 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
Uchwała Nr XXIII/163/08 w sprawie ustalenia wysokości stawek opłaty targowej na 2009 r., terminu płatności, sposobu jej poboru oraz określenia inkasentów i wynagrodzenia za inkaso. 338 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
Uchwała Nr XXIII/162/08 w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2009 rok 319 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
Uchwała Nr XXIII/161/08 w sprawie obniżenia ceny skupu żyta do celów podatku rolnego na 2009 rok 95 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
artykuł nr 3

Uchwały podjęte na XXII Sesji Rady Gminy w dniu 2008.11.20

artykuł nr 4

Uchwały podjęte na XXI Sesji Rady Gminy w dniu 2008.10.30

artykuł nr 5

Uchwały podjęte na XX Sesji Rady Gminy w dniu 2008.10.15