artykuł nr 1

75. Świadczenie usług w zakresie publicznego...

Świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego na terenie Gminy Klimontów w 2021 roku Ogłoszenie nr 776713-N-2020 z dnia 31.12.2020 r.
artykuł nr 2

74. „Opracowanie dokumentacji...

„Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej sieci kanalizacji sanitarnej z przyłączami w miejscowości Nowa Wieś gmina Klimontów” Ogłoszenie nr 776563-N-2020 z dnia 31.12.2020 r.
artykuł nr 3

73. Przebudowa i wyposażenie obiektu kultury w...

Przebudowa i wyposażenie obiektu kultury w miejscowości Klimontów - dostawa wyposażenia
artykuł nr 4

72. Lampy i oprawy oświetleniowe

Lampy i oprawy oświetleniowe 2020/S 253-638426
artykuł nr 5

71. Budowa sieci wodociągowej na terenie gminy...

Budowa sieci wodociągowej na terenie gminy Klimontów. Ogłoszenie nr 772730-N-2020 z dnia 29.12.2020 r.