artykuł nr 1

Obwieszczenie o udzieleniu pozwolenia...

Obwieszczenie o udzieleniu pozwolenia wodnoprawnego
artykuł nr 2

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania...

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej
artykuł nr 3

Obwieszczenie o zakończeniu postępowania...

Obwieszczenie o zakończeniu postępowania PG.6733.17.2021
artykuł nr 4

Obwieszczenie o wydaniu decyzji zmieniającej...

Obwieszczenie o wydaniu decyzji zmieniającej decyzję R.6220.1.2019/2021
artykuł nr 5

Obwieszczenie o udzieleniu pozwolenia...

Obwieszczenie o udzieleniu pozwolenia wodnoprawnego