artykuł nr 21

Informacja o wszczęciu postępowania...

Informacja o wszczęciu postępowania administracyjnego KR.ZUZ.4.4210.180.2023.AW
artykuł nr 22

Obwieszczenie o zmianie wniosku w sprawie...

Obwieszczenie o zmianie wniosku w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego
artykuł nr 23

Obwieszczenie o wydaniu decyzji o ustaleniu...

Obwieszczenie o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego
artykuł nr 24

Obwieszczenie o wydaniu decyzji o zezwoleniu na...

Obwieszczenie o wydaniu decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej zarządcy drogi gminnej
artykuł nr 25

Obwieszczenie-zawiadomienie o przedłużeniu...

Obwieszczenie-zawiadomienie o przedłużeniu terminu wydania decyzji środowiskowej