artykuł nr 1

Ulgi, umorzenia, odroczenia za 2007 r.

Podatek rolny:
Przytuła Wiesław - kwota umorzenia 582.20

Odsetki:
brak umorzeń

Podatek od nieruchomości:
brak umorzeń

Odsetki:
brak umorzeń

Ulgi z tytułu nabycia gruntu kontynuowane przez 5 lat:
liczba podatników: 238
ulgi na kwotę: 32 532.93

Ulgi inwestycyjne kontunuowane nie dłużej niż 15 lat:
liczba podatników: 6
ulgi na kwotę: 3 215.42