artykuł nr 1

Ulgi, umorzenia, odroczenia za 2008 r.

Podatek rolny:
Dziadowicz Wiesław - kwota umorzenia 813.60
Rębacz Łucja - kwota umorzenia 792.07

Odsetki:
brak umorzeń

Podatek od nieruchomości:
brak umorzeń

Odsetki:
brak umorzeń

Ulgi z tytułu nabycia gruntu kontynuowane przez 5 lat:
liczba podatników: 236
ulgi na kwotę: 35 153.39

Ulgi inwestycyjne kontunuowane nie dłużej niż 15 lat:
liczba podatników: 6
ulgi na kwotę: 4 890.63