artykuł nr 1

Sprawozdania finansowe za IV kwartał 2007 roku

artykuł nr 2

Sprawozdania finansowe na III kwartał 2007 roku

artykuł nr 3

Sprawozdania finansowe na II kwartał 2007 roku

artykuł nr 4

Sprawozdania finansowe na I kwartał 2007 roku