artykuł nr 1

Uchwała w sprawie możliwości sfinansowania deficytu budżetu planowanego w projekcie uchwały budżetowej Gminy Klimontów na 2015 rok.

artykuł nr 2

Uchwała w sprawie opinii o projekcie uchwały Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Klimontów na lata 2015-2028

artykuł nr 3

Uchwała w sprawie opinii o projekcie budżetu Gminy Klimontów na 2015 rok

artykuł nr 4

Uchwała w sprawie opinii o informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Klimontów za I półrocze 2014 roku

artykuł nr 5

Uchwała w sprawie opinii o możliwości spłaty kredytu przez Gminę Klimontów