artykuł nr 1

Ulgi, umorzenia, odroczenia w 2013 r.

Działając na podstawie art. 37 ust. 1 pkt 2 lit. f ustawy z dnia 29 sierpnia 2009 roku o Finansach Publicznych (Dz. U. Nr 157 poz. 1240 z późn. zm.) Wójt Gminy Klimontów podaje do publicznej wiadomości wykaz osób fizycznych i prawnych, którym w zakresie podatków i opłat udzielono umorzeń należności głównej w kwocie przekraczającej 500.00 zł wraz ze wskazaniem wysokości umożonych kwot za 2013 rok.

Lp.
Beneficjent pomocy
Rodzaj podatku
Forma pomocy
Przyczyna
Kwota
1
Pawlęga Edward
podatek rolny - odsetki
umorzenie
ważny interes podatnika
4388.00
2
Chudzik Anna
podatek rolny - odsetki
umorzenie ważny interes podatnika 856.00
3
Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej
podatek od nieruchomości umorzenie ważny interes społeczny 17108.00

W 2013 roku nie wystąpiły odroczenia oraz rozłożenia na raty powyżej 500.00 zł.