artykuł nr 1

Uchwała w sprawie opinii o projekcie uchwały Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Klimontów na lata 2016-2030

artykuł nr 2

Uchwała w sprawie możliwości sfinansowania deficytu budżetu planowanego w projekcie uchwały budżetowej Gminy Klimontów na 2016 rok

artykuł nr 3

Uchwała w sprawie opinii o projekcie budżetu Gminy Klimontów na 2016 rok

artykuł nr 4

Uchwała w sprawie opinii o możliwości spłaty kredytu przez Gminę Klimontów

artykuł nr 5

Uchwała w sprawie opinii o informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Klimontów za I półrocze 2015 roku