artykuł nr 1

Klauzule informacyjne

Załączniki:
Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych w zamówieniach publicznych41 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych ? postępowanie powypadkowe55 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Zgoda na przetwarzanie danych osobowych - klauzule informacyjne w procesie rekrutacji59 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Klauzula informacyjna utrwalanie przebiegu posiedzeń Rady Miejskiej przez monitoring audio i wideo73 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych ? prawo wodne39 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych - podatki i opłaty lokalne44 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych w sprawach związanych ze składaniem i obsługą petycji61 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych ? Ochotnicza Straż Pożarna55 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych przez monitoring wizyjny41 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych osób zgłaszających kandydaturę na ławników.54 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych dla beneficjentów programu "Czyste Powietrze"43 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych - koncesja na sprzedaż alkoholu58 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowym w związku ze zwrotem podatku akcyzowego53 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych obywateli Ukrainy w związku z rejestrem danych kontaktowych (RDK) oraz profilem zaufanym (PZ)164 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych obywateli Ukrainy w związku z nadaniemnumeru PESEL oraz prowadzeniem przez ministra właściwego ds. informatyzacji rejestru obywateli Ukrainy (PL/UKR)135 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Klauzula informacyjna dot. przetwarzania danych osobowych na podstawie obowiązku prawnego ciążącego na administratorze - Pożytek Publiczny87 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Klauzula informacyjna dot. przetwarzania danych osobowych na podstawie obowiązku prawnego ciążącego na administratorze - zamówienia publiczne do 30000 ?67 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Klauzula informacyjna dot. przetwarzania danych osobowych na podstawie obowiązku prawnego ciążącego na administratorze - wnioski, zaświadczenia73 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Klauzula informacyjna dot. przetwarzania danych osobowych na podstawie obowiązku prawnego ciążącego na administratorze - zasady rozpatrywania skarg i wniosków77 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Klauzula informacyjna dot. przetwarzania danych osobowych na podstawie obowiązku prawnego ciążącego na administratorze - rejestr wyborców67 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych w sprawach związanych z zarządzaniem gminnym zasobem mieszkaniowym64 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych w sprawach związanych z udzieleniem informacji publicznej68 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Klauzula informacyjna dot. przetwarzania danych osobowych na podstawie obowiązku prawnego ciążącego na administratorze - ewidencja ludności82 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Klauzula informacyjna dot. przetwarzania danych osobowych na podstawie obowiązku prawnego ciążącego na administratorze - dowody osobiste80 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer