główna zawartość
artykuł nr 1

Ogłoszenie o podstawowej kwoty dotacji i...

Ogłoszenie o podstawowej kwoty dotacji i statystycznej liczbie uczniów na 2023 r.

artykuł nr 2

Obwieszczenie o terminie polowań zbiorowych

Obwieszczenie o terminie polowań zbiorowych

artykuł nr 3

Ogłoszenie o podstawowej kwocie dotacji,...

Ogłoszenie o podstawowej kwocie dotacji, aktualizacja listopad 2022 r.

artykuł nr 4

Obwieszczenie o terminie polowań zbiorowych

Obwieszczenie o terminie polowań zbiorowych

artykuł nr 5

Obwieszczenie o terminie polowań zbiorowych

Obwieszczenie o terminie polowań zbiorowych