główna zawartość
artykuł nr 1

Ogłoszenie o podstawowej kwocie dotacji,...

Ogłoszenie o podstawowej kwocie dotacji, statystycznej liczbie uczniów, wskaźniku zwiększającym na 2022 r.

artykuł nr 2

Obwieszczenie Wojewody Świętokrzyskiego w...

Obwieszczenie Wojewody Świętokrzyskiego w sprawie przeprowadzenia kwalifikacji wojskowej w 2022 r. na terenie województwa świętokrzyskiego

artykuł nr 3

Ogłoszenie dotyczące podstawowej kwoty dotacji i...

Ogłoszenie dotyczące podstawowej kwoty dotacji i statystycznej liczby uczniów, aktualizacja październik 2021 r.

artykuł nr 4

Obwieszczenie o terminie polowań zbiorowych

Obwieszczenie o terminie polowań zbiorowych

artykuł nr 5

Obwieszczenie o terminie polowań zbiorowych

Obwieszczenie o terminie polowań zbiorowych