główna zawartość

Rejestr zmian strony BIP:

Data: 2021-09-24 07:26
Dział: Inwestycje » Obwieszczenia i zawiadomienia » 2021
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Obwieszczenie w sprawie wszczęcia postępowania administracyjnego o wydanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej p.n."Rozbudowa drogi gminnej Nr 331042T Konary - Kujawy
Wykonanie: Sylwia Nowak-Czerwińska
Data: 2021-09-24 07:26
Dział: Inwestycje » Obwieszczenia i zawiadomienia » 2021
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Obwieszczenie w sprawie wszczęcia postępowania administracyjnego o wydanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej p.n."Rozbudowa drogi gminnej Nr 331042T Konary - Kujawy.
Dodatkowy opis redaktora: dodanie obwieszczenia
Wykonanie: Sylwia Nowak-Czerwińska
Data: 2021-09-24 07:25
Dział: Inwestycje » Obwieszczenia i zawiadomienia » 2021
Opis zmian: dodanie artykułu: Obwieszczenie w sprawie wszczęcia postępowania administracyjnego o wydanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej p.n."Rozbudowa drogi gminnej Nr 331042T Konary - Kujawy
Wykonanie: Sylwia Nowak-Czerwińska
Data: 2021-09-23 14:12
Dział: Inwestycje » Obwieszczenia i zawiadomienia » 2021
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Protokół inwentaryzacyjny.
Dodatkowy opis redaktora: Dodanie załącznika
Wykonanie: Angelika Zieja
Data: 2021-09-23 14:11
Dział: Inwestycje » Obwieszczenia i zawiadomienia » 2021
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Protokół inwentaryzacyjny.
Dodatkowy opis redaktora: Dodanie załącznika
Wykonanie: Angelika Zieja
Data: 2021-09-23 14:09
Dział: Inwestycje » Obwieszczenia i zawiadomienia » 2021
Opis zmian: dodanie artykułu: Protokół inwentaryzacyjny
Wykonanie: Angelika Zieja
Data: 2021-09-21 12:16
Dział: Inwestycje » Obwieszczenia i zawiadomienia » 2021
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Obwieszczenie o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego
Wykonanie: Angelika Zieja
Data: 2021-09-21 12:16
Dział: Inwestycje » Obwieszczenia i zawiadomienia » 2021
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Obwieszczenie o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego.
Dodatkowy opis redaktora: Dodanie załącznika
Wykonanie: Angelika Zieja
Data: 2021-09-21 12:15
Dział: Inwestycje » Obwieszczenia i zawiadomienia » 2021
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Obwieszczenie o wniesieniu odwołania od decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej dla przedsięwzięcia pn. "Rozbudowa drogi gminnej publicznej nr 331013T Borek Klimontowski - Kępie - Byszów w miejscowościach Kępie i Byszów"
Wykonanie: Sylwia Nowak-Czerwińska
Data: 2021-09-21 12:15
Dział: Inwestycje » Obwieszczenia i zawiadomienia » 2021
Opis zmian: dodanie artykułu: Obwieszczenie o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego
Wykonanie: Angelika Zieja
Data: 2021-09-21 12:13
Dział: Inwestycje » Obwieszczenia i zawiadomienia » 2021
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Obwieszczenie o wniesieniu odwołania od decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej dla przedsięwzięcia pn. "Rozbudowa drogi gminnej publicznej nr 331013T Borek Klimontowski - Kępie - Byszów w miejscowościach Kępie i Byszów"
Wykonanie: Sylwia Nowak-Czerwińska
Data: 2021-09-21 12:13
Dział: Inwestycje » Obwieszczenia i zawiadomienia » 2021
Opis zmian: dodanie artykułu: Obwieszczenie o wniesieniu odwołania od decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej dla przedsięwzięcia pn. "Rozbudowa drogi gminnej publicznej nr 331013T Borek Klimontowski - Kępie - Byszów w miejscowościach Kępie i Byszów"
Wykonanie: Sylwia Nowak-Czerwińska
Data: 2021-09-17 09:18
Dział: Rada Miejska » Uchwały » Projekty
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Projekty uchwał na XXXVII Sesję Rady Miejskiej (2021.09.29).
Dodatkowy opis redaktora: dodanie załącznika
Wykonanie: Krzysztof Sajecki
Data: 2021-09-17 09:17
Dział: Rada Miejska » Uchwały » Projekty
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Projekty uchwał na XXXVII Sesję Rady Miejskiej (2021.09.29).
Dodatkowy opis redaktora: dodanie załącznika
Wykonanie: Krzysztof Sajecki
Data: 2021-09-17 09:17
Dział: Rada Miejska » Uchwały » Projekty
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Projekty uchwał na XXXVII Sesję Rady Miejskiej (2021.09.29).
Dodatkowy opis redaktora: dodanie załącznika
Wykonanie: Krzysztof Sajecki
Data: 2021-09-17 09:16
Dział: Rada Miejska » Uchwały » Projekty
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Projekty uchwał na XXXVII Sesję Rady Miejskiej (2021.09.29).
Dodatkowy opis redaktora: dodanie załącznika
Wykonanie: Krzysztof Sajecki
Data: 2021-09-17 09:16
Dział: Rada Miejska » Uchwały » Projekty
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Projekty uchwał na XXXVII Sesję Rady Miejskiej (2021.09.29).
Dodatkowy opis redaktora: dodanie załącznika
Wykonanie: Krzysztof Sajecki
Data: 2021-09-17 09:15
Dział: Rada Miejska » Uchwały » Projekty
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Projekty uchwał na XXXVII Sesję Rady Miejskiej (2021.09.29).
Dodatkowy opis redaktora: dodanie załącznika
Wykonanie: Krzysztof Sajecki
Data: 2021-09-17 09:14
Dział: Rada Miejska » Uchwały » Projekty
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Projekty uchwał na XXXVII Sesję Rady Miejskiej (2021.09.29).
Dodatkowy opis redaktora: dodanie załącznika
Wykonanie: Krzysztof Sajecki
Data: 2021-09-17 09:11
Dział: Rada Miejska » Uchwały » Projekty
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Projekty uchwał na XXXVII Sesję Rady Miejskiej (2021.09.29).
Dodatkowy opis redaktora: dodanie załącznika
Wykonanie: Krzysztof Sajecki
Data: 2021-09-17 09:11
Dział: Rada Miejska » Uchwały » Projekty
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Projekty uchwał na XXXVII Sesję Rady Miejskiej (2021.09.29).
Dodatkowy opis redaktora: dodanie załącznika
Wykonanie: Krzysztof Sajecki
Data: 2021-09-17 09:06
Dział: Rada Miejska » Uchwały » Projekty
Opis zmian: dodanie artykułu: Projekty uchwał na XXXVII Sesję Rady Miejskiej (2021.09.29)
Wykonanie: Krzysztof Sajecki
Data: 2021-09-17 09:05
Dział: Rada Miejska » Sesje » Najbliższa sesja
Opis zmian: dodanie artykułu: XXXVII Sesja Rady Miejskiej
Wykonanie: Krzysztof Sajecki
Data: 2021-09-17 07:42
Dział: Urząd Miasta i Gminy » Zgromadzenia publiczne
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Rejestr zgromadzeń publicznych.
Dodatkowy opis redaktora: dodanie załącznika
Wykonanie: Krzysztof Sajecki
Data: 2021-09-17 07:40
Dział: Urząd Miasta i Gminy » Zgromadzenia publiczne
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Zgromadzenia publiczne w 2021 r..
Dodatkowy opis redaktora: aktualizacja wykazu
Wykonanie: Krzysztof Sajecki
Data: 2021-09-15 12:34
Dział: Inwestycje » Obwieszczenia i zawiadomienia » 2021
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Obwieszczenie o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego.
Dodatkowy opis redaktora: dodanie załącznika
Wykonanie: Krzysztof Sajecki
Data: 2021-09-15 12:18
Dział: Inwestycje » Obwieszczenia i zawiadomienia » 2021
Opis zmian: dodanie artykułu: Obwieszczenie o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego
Wykonanie: Krzysztof Sajecki
Data: 2021-09-10 13:18
Dział: Inwestycje » Obwieszczenia i zawiadomienia » 2021
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Obwieszczenie o udzieleniu pozwolenia wodnoprawnego.
Dodatkowy opis redaktora: dodanie załącznika
Wykonanie: Krzysztof Sajecki
Data: 2021-09-10 13:18
Dział: Inwestycje » Obwieszczenia i zawiadomienia » 2021
Opis zmian: dodanie artykułu: Obwieszczenie o udzieleniu pozwolenia wodnoprawnego
Wykonanie: Krzysztof Sajecki
Data: 2021-09-09 11:37
Dział: Inne » Opłaty za wodę
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Decyzja KR.RZT.70.320.2021 z dnia 31.08.2021 r. Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie w sprawie zatwierdzenia taryfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie Gminy Klimontów na okres 3 lat..
Dodatkowy opis redaktora: dodanie załącznika
Wykonanie: Krzysztof Sajecki