główna zawartość

Rejestr zmian strony BIP:

Data: 2020-08-07 14:29
Dział: Inwestycje » Przetargi » 2020
Opis zmian: aktualizacja artykułu: 38. Przebudowa i zmiana sposobu użytkowania parteru budynku na dzienny Dom Senior +.
Dodatkowy opis redaktora: dodanie załącznika
Wykonanie: Krzysztof Sajecki
Data: 2020-08-07 14:28
Dział: Inwestycje » Przetargi » 2020
Opis zmian: aktualizacja artykułu: 38. Przebudowa i zmiana sposobu użytkowania parteru budynku na dzienny Dom Senior +.
Dodatkowy opis redaktora: dodanie załącznika
Wykonanie: Krzysztof Sajecki
Data: 2020-08-07 14:28
Dział: Inwestycje » Przetargi » 2020
Opis zmian: aktualizacja artykułu: 38. Przebudowa i zmiana sposobu użytkowania parteru budynku na dzienny Dom Senior +.
Dodatkowy opis redaktora: dodanie załącznika
Wykonanie: Krzysztof Sajecki
Data: 2020-08-07 14:27
Dział: Inwestycje » Przetargi » 2020
Opis zmian: aktualizacja artykułu: 38. Przebudowa i zmiana sposobu użytkowania parteru budynku na dzienny Dom Senior +.
Dodatkowy opis redaktora: dodanie załącznika
Wykonanie: Krzysztof Sajecki
Data: 2020-08-07 14:26
Dział: Inwestycje » Przetargi » 2020
Opis zmian: aktualizacja artykułu: 38. Przebudowa i zmiana sposobu użytkowania parteru budynku na dzienny Dom Senior +.
Dodatkowy opis redaktora: dodanie załącznika
Wykonanie: Krzysztof Sajecki
Data: 2020-08-07 14:26
Dział: Inwestycje » Przetargi » 2020
Opis zmian: aktualizacja artykułu: 38. Przebudowa i zmiana sposobu użytkowania parteru budynku na dzienny Dom Senior +.
Dodatkowy opis redaktora: dodanie załącznika
Wykonanie: Krzysztof Sajecki
Data: 2020-08-07 14:26
Dział: Inwestycje » Przetargi » 2020
Opis zmian: dodanie artykułu: 38. Przebudowa i zmiana sposobu użytkowania parteru budynku na dzienny Dom Senior +
Wykonanie: Krzysztof Sajecki
Data: 2020-08-07 09:20
Dział: Inwestycje » Obwieszczenia i zawiadomienia » 2020
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Obwieszczenie Wojewody Świętokrzyskiego o wydaniu decyzji w sprawie zatwierdzenia projektu budowlanego i udzielenia pozwolenia na rewitalizację stawów w Rybnicy.
Dodatkowy opis redaktora: dodanie załącznika
Wykonanie: Krzysztof Sajecki
Data: 2020-08-07 09:20
Dział: Inwestycje » Obwieszczenia i zawiadomienia » 2020
Opis zmian: dodanie artykułu: Obwieszczenie Wojewody Świętokrzyskiego o wydaniu decyzji w sprawie zatwierdzenia projektu budowlanego i udzielenia pozwolenia na rewitalizację stawów w Rybnicy
Wykonanie: Krzysztof Sajecki
Data: 2020-08-07 09:17
Dział: Inwestycje » Obwieszczenia i zawiadomienia » 2020
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Obwieszczenie o udzieleniu pozwolenia wodnoprawnego.
Dodatkowy opis redaktora: dodanie załącznika
Wykonanie: Krzysztof Sajecki
Data: 2020-08-07 09:17
Dział: Inwestycje » Obwieszczenia i zawiadomienia » 2020
Opis zmian: dodanie artykułu: Obwieszczenie o udzieleniu pozwolenia wodnoprawnego
Wykonanie: Krzysztof Sajecki
Data: 2020-08-05 09:57
Dział: Inwestycje » Przetargi » 2020
Opis zmian: aktualizacja artykułu: 34. Dostawa zabawek, gier i pomocy do zajęć w ramach projektu pn. „Przedszkolaki z Klimontowa” .
Dodatkowy opis redaktora: dodanie załącznika
Wykonanie: Krzysztof Sajecki
Data: 2020-08-05 09:08
Dział: Inwestycje » Obwieszczenia i zawiadomienia » 2020
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Obwieszczenie MGWiŻŚ o wydaniu decyzji udzielającej pozwolenia wodnoprawnego.
Dodatkowy opis redaktora: dodanie załącznika
Wykonanie: Krzysztof Sajecki
Data: 2020-08-05 09:08
Dział: Inwestycje » Obwieszczenia i zawiadomienia » 2020
Opis zmian: dodanie artykułu: Obwieszczenie MGWiŻŚ o wydaniu decyzji udzielającej pozwolenia wodnoprawnego
Wykonanie: Krzysztof Sajecki
Data: 2020-08-04 12:23
Dział: Inwestycje » Przetargi » 2020
Opis zmian: aktualizacja artykułu: 37. Wykaz nieruchomości gruntowej przeznaczonej do dzierżawy na okres dłuższy niż 3 lata przetarg ustny nieograniczony.
Dodatkowy opis redaktora: dodanie załącznika
Wykonanie: Krzysztof Sajecki
Data: 2020-08-04 12:23
Dział: Inwestycje » Przetargi » 2020
Opis zmian: dodanie artykułu: 37. Wykaz nieruchomości gruntowej przeznaczonej do dzierżawy na okres dłuższy niż 3 lata przetarg ustny nieograniczony
Wykonanie: Krzysztof Sajecki
Data: 2020-08-03 15:19
Dział: Inwestycje » Przetargi » 2020
Opis zmian: aktualizacja artykułu: 36. Prowadzenie zajęć w ramach projektu pn. „Przedszkolaki z Klimontowa”.
Dodatkowy opis redaktora: Zmiana zapytania ofertowego
Wykonanie: Sylwia Nowak-Czerwińska
Data: 2020-08-03 15:15
Dział: Inwestycje » Przetargi » 2020
Opis zmian: aktualizacja artykułu: 32. Dostawa i montaż mebli w ramach projektu pn. „Przedszkolaki z Klimontowa”.
Dodatkowy opis redaktora: info o rozstrzygnięciu postepowania
Wykonanie: Sylwia Nowak-Czerwińska
Data: 2020-07-31 11:52
Dział: Inwestycje » Przetargi » 2020
Opis zmian: aktualizacja artykułu: 36. Prowadzenie zajęć w ramach projektu pn. „Przedszkolaki z Klimontowa”.
Dodatkowy opis redaktora: dodanie załącznika
Wykonanie: Krzysztof Sajecki
Data: 2020-07-31 11:52
Dział: Inwestycje » Przetargi » 2020
Opis zmian: aktualizacja artykułu: 36. Prowadzenie zajęć w ramach projektu pn. „Przedszkolaki z Klimontowa”.
Dodatkowy opis redaktora: dodanie załącznika
Wykonanie: Krzysztof Sajecki
Data: 2020-07-31 11:51
Dział: Inwestycje » Przetargi » 2020
Opis zmian: aktualizacja artykułu: 36. Prowadzenie zajęć w ramach projektu pn. „Przedszkolaki z Klimontowa”.
Dodatkowy opis redaktora: dodanie załącznika
Wykonanie: Krzysztof Sajecki
Data: 2020-07-31 11:51
Dział: Inwestycje » Przetargi » 2020
Opis zmian: aktualizacja artykułu: 36. Prowadzenie zajęć w ramach projektu pn. „Przedszkolaki z Klimontowa”.
Dodatkowy opis redaktora: dodanie załącznika
Wykonanie: Krzysztof Sajecki
Data: 2020-07-31 11:50
Dział: Inwestycje » Przetargi » 2020
Opis zmian: aktualizacja artykułu: 36. Prowadzenie zajęć w ramach projektu pn. „Przedszkolaki z Klimontowa”.
Dodatkowy opis redaktora: dodanie załącznika
Wykonanie: Krzysztof Sajecki
Data: 2020-07-31 11:50
Dział: Inwestycje » Przetargi » 2020
Opis zmian: dodanie artykułu: 36. Prowadzenie zajęć w ramach projektu pn. „Przedszkolaki z Klimontowa”
Wykonanie: Krzysztof Sajecki
Data: 2020-07-29 13:01
Dział: Inwestycje » Przetargi » 2020
Opis zmian: aktualizacja artykułu: 27. Zaproszenie do składania ofert w postępowaniu na realizację zadania: „Dostawa komputerów w ramach Programu Zdalna Szkoła + realizowanego ze środków europejskich, Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa”
Wykonanie: Sylwia Nowak-Czerwińska
Data: 2020-07-29 13:00
Dział: Inwestycje » Przetargi » 2020
Opis zmian: aktualizacja artykułu: 27. Zaproszenie do składania ofert w postępowaniu na realizację zadania: „Dostawa komputerów w ramach Programu Zdalna Szkoła + realizowanego ze środków europejskich, Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa”.
Dodatkowy opis redaktora: dodano zawiadomienie o wyborze oferty
Wykonanie: Sylwia Nowak-Czerwińska
Data: 2020-07-28 13:48
Dział: Inwestycje » Przetargi » 2020
Opis zmian: aktualizacja artykułu: 35. Dostawa środków czystości w ramach projektu pn. „Przedszkolaki z Klimontowa”
Wykonanie: Sylwia Nowak-Czerwińska
Data: 2020-07-28 13:47
Dział: Inwestycje » Przetargi » 2020
Opis zmian: aktualizacja artykułu: 35. Dostawa środków czystości w ramach projektu pn. „Przedszkolaki z Klimontowa”
Wykonanie: Sylwia Nowak-Czerwińska
Data: 2020-07-28 13:47
Dział: Inwestycje » Przetargi » 2020
Opis zmian: aktualizacja artykułu: 35. Dostawa środków czystości w ramach projektu pn. „Przedszkolaki z Klimontowa”
Wykonanie: Sylwia Nowak-Czerwińska
Data: 2020-07-28 13:46
Dział: Inwestycje » Przetargi » 2020
Opis zmian: aktualizacja artykułu: 35. Dostawa środków czystości w ramach projektu pn. „Przedszkolaki z Klimontowa”
Wykonanie: Sylwia Nowak-Czerwińska