główna zawartość

Rejestr zmian strony BIP:

Data: 2020-04-03 11:38
Dział: Inwestycje » Obwieszczenia i zawiadomienia » 2020
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Zawiadomienie Ministra Gospodarki Wodnej i Żeglugi Śródlądowej o wszczęciu postępowania.
Dodatkowy opis redaktora: dodanie załącznika
Wykonanie: Krzysztof Sajecki
Data: 2020-04-03 11:38
Dział: Inwestycje » Obwieszczenia i zawiadomienia » 2020
Opis zmian: dodanie artykułu: Zawiadomienie Ministra Gospodarki Wodnej i Żeglugi Śródlądowej o wszczęciu postępowania
Wykonanie: Krzysztof Sajecki
Data: 2020-04-02 15:04
Dział: Inwestycje » Przetargi » 2020
Opis zmian: aktualizacja artykułu: 12. Przebudowa i wyposażenie obiektu kultury w miejscowości Klimontów. Ogłoszenie nr 522977-N-2020 z dnia 2020-03-12 r..
Dodatkowy opis redaktora: dodanie załącznika
Wykonanie: Krzysztof Sajecki
Data: 2020-04-02 13:23
Dział: Inwestycje » Obwieszczenia i zawiadomienia » 2020
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego.
Dodatkowy opis redaktora: dodanie załącznika
Wykonanie: Krzysztof Sajecki
Data: 2020-04-02 13:22
Dział: Inwestycje » Obwieszczenia i zawiadomienia » 2020
Opis zmian: dodanie artykułu: Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego
Wykonanie: Krzysztof Sajecki
Data: 2020-03-31 15:12
Dział: Inwestycje » Przetargi » 2020
Opis zmian: aktualizacja artykułu: 10. Rozwój szkolnej infrastruktury sportowo-dydaktycznej w Gminie Klimontów - dostawa wyposażenia.
Dodatkowy opis redaktora: zawiadomienie o wyborze
Wykonanie: Sylwia Nowak-Czerwińska
Data: 2020-03-30 14:37
Dział: Wybory » Wybory Prezydenckie 2020 » Zarządzenia, obwieszczenia, uchwały, informacje
Opis zmian: dodanie artykułu: Zgłaszanie kandydatów na członków obwodowych komisji wyborczych
Wykonanie: Krzysztof Sajecki
Data: 2020-03-30 08:06
Dział: Inwestycje » Przetargi » 2020
Opis zmian: aktualizacja artykułu: 14. Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności Gminy Klimontów.
Dodatkowy opis redaktora: dodanie załącznika
Wykonanie: Krzysztof Sajecki
Data: 2020-03-27 11:03
Dział: Inwestycje » Przetargi » 2020
Opis zmian: aktualizacja artykułu: 16. Wykaz nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego położonej w Olbierzowicach, budynek po byłej Szkole Podstawowej.
Dodatkowy opis redaktora: dodanie załącznika
Wykonanie: Krzysztof Sajecki
Data: 2020-03-27 11:03
Dział: Inwestycje » Przetargi » 2020
Opis zmian: dodanie artykułu: 16. Wykaz nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego położonej w Olbierzowicach, budynek po byłej Szkole Podstawowej
Wykonanie: Krzysztof Sajecki
Data: 2020-03-27 07:46
Dział: Inwestycje » Przetargi » 2020
Opis zmian: aktualizacja artykułu: 14. Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności Gminy Klimontów.
Dodatkowy opis redaktora: dodanie załącznika
Wykonanie: Krzysztof Sajecki
Data: 2020-03-26 13:20
Dział: Inwestycje » Przetargi » 2020
Opis zmian: aktualizacja artykułu: 14. Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności Gminy Klimontów.
Dodatkowy opis redaktora: dodanie załącznika
Wykonanie: Krzysztof Sajecki
Data: 2020-03-26 13:17
Dział: Inwestycje » Przetargi » 2020
Opis zmian: aktualizacja artykułu: 12. Przebudowa i wyposażenie obiektu kultury w miejscowości Klimontów. Ogłoszenie nr 522977-N-2020 z dnia 2020-03-12 r..
Dodatkowy opis redaktora: dodanie załącznika
Wykonanie: Krzysztof Sajecki
Data: 2020-03-26 13:16
Dział: Inwestycje » Przetargi » 2020
Opis zmian: aktualizacja artykułu: 12. Przebudowa i wyposażenie obiektu kultury w miejscowości Klimontów. Ogłoszenie nr 522977-N-2020 z dnia 2020-03-12 r..
Dodatkowy opis redaktora: dodanie załącznika
Wykonanie: Krzysztof Sajecki
Data: 2020-03-25 10:37
Dział: Inwestycje » Przetargi » 2020
Opis zmian: aktualizacja artykułu: 15. Pełnienie nadzoru inwestorskiego nad robotami związanymi z realizacją zadania pn.: „Rozwój szkolnej infrastruktury sportowo-dydaktycznej w Gminie Klimontów”
Wykonanie: Sylwia Nowak-Czerwińska
Data: 2020-03-25 10:37
Dział: Inwestycje » Przetargi » 2020
Opis zmian: aktualizacja artykułu: 15. Pełnienie nadzoru inwestorskiego nad robotami związanymi z realizacją zadania pn.: „Rozwój szkolnej infrastruktury sportowo-dydaktycznej w Gminie Klimontów”.
Dodatkowy opis redaktora: Zawiadomienie o wyborze oferty
Wykonanie: Sylwia Nowak-Czerwińska
Data: 2020-03-25 10:13
Dział: Inwestycje » Przetargi » 2020
Opis zmian: aktualizacja artykułu: 14. Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności Gminy Klimontów.
Dodatkowy opis redaktora: dodanie załącznika
Wykonanie: Krzysztof Sajecki
Data: 2020-03-23 11:46
Dział: Inwestycje » Przetargi » 2020
Opis zmian: aktualizacja artykułu: 6. Rozwój szkolnej infrastruktury sportowo-dydaktycznej w Gminie Klimontów.
Dodatkowy opis redaktora: Informacja o wyborze oferty
Wykonanie: Sylwia Nowak-Czerwińska
Data: 2020-03-23 11:21
Dział: Inwestycje » Przetargi » 2020
Opis zmian: aktualizacja artykułu: 7. Dzierżawa nieruchomości (m. Krobielice).
Dodatkowy opis redaktora: dodanie załącznika
Wykonanie: Krzysztof Sajecki
Data: 2020-03-18 12:08
Dział: Inwestycje » Przetargi » 2020
Opis zmian: aktualizacja artykułu: 15. Pełnienie nadzoru inwestorskiego nad robotami związanymi z realizacją zadania pn.: „Rozwój szkolnej infrastruktury sportowo-dydaktycznej w Gminie Klimontów”.
Dodatkowy opis redaktora: dodanie załącznika
Wykonanie: Krzysztof Sajecki
Data: 2020-03-18 12:07
Dział: Inwestycje » Przetargi » 2020
Opis zmian: dodanie artykułu: 15. Pełnienie nadzoru inwestorskiego nad robotami związanymi z realizacją zadania pn.: „Rozwój szkolnej infrastruktury sportowo-dydaktycznej w Gminie Klimontów”
Wykonanie: Krzysztof Sajecki
Data: 2020-03-18 09:01
Dział: Inwestycje » Przetargi » 2020
Opis zmian: aktualizacja artykułu: 14. Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności Gminy Klimontów.
Dodatkowy opis redaktora: dodanie załącznika
Wykonanie: Krzysztof Sajecki
Data: 2020-03-17 13:26
Dział: Inwestycje » Przetargi » 2020
Opis zmian: aktualizacja artykułu: 13. Realizacja programu usuwania materiałów zawierających azbest z terenu Gminy Klimontów.
Dodatkowy opis redaktora: dodanie załącznika
Wykonanie: Krzysztof Sajecki
Data: 2020-03-17 12:14
Dział: Inwestycje » Przetargi » 2020
Opis zmian: aktualizacja artykułu: 14. Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności Gminy Klimontów.
Dodatkowy opis redaktora: dodanie załącznika
Wykonanie: Krzysztof Sajecki
Data: 2020-03-16 12:42
Dział: Inwestycje » Przetargi » 2020
Opis zmian: aktualizacja artykułu: 14. Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności Gminy Klimontów.
Dodatkowy opis redaktora: dodanie załącznika
Wykonanie: Krzysztof Sajecki
Data: 2020-03-16 12:41
Dział: Inwestycje » Przetargi » 2020
Opis zmian: aktualizacja artykułu: 14. Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności Gminy Klimontów.
Dodatkowy opis redaktora: dodanie załącznika
Wykonanie: Krzysztof Sajecki
Data: 2020-03-16 12:41
Dział: Inwestycje » Przetargi » 2020
Opis zmian: dodanie artykułu: 14. Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności Gminy Klimontów
Wykonanie: Krzysztof Sajecki
Data: 2020-03-16 11:22
Dział: Inwestycje » Przetargi » 2020
Opis zmian: aktualizacja artykułu: 10. Rozwój szkolnej infrastruktury sportowo-dydaktycznej w Gminie Klimontów - dostawa wyposażenia
Wykonanie: Sylwia Nowak-Czerwińska
Data: 2020-03-16 11:21
Dział: Inwestycje » Przetargi » 2020
Opis zmian: aktualizacja artykułu: 10. Rozwój szkolnej infrastruktury sportowo-dydaktycznej w Gminie Klimontów - dostawa wyposażenia.
Dodatkowy opis redaktora: Informacja z otwarcia ofert
Wykonanie: Sylwia Nowak-Czerwińska
Data: 2020-03-16 11:10
Dział: Wybory » Wybory Prezydenckie 2020 » Zarządzenia, obwieszczenia, uchwały, informacje
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Postanowienie Komisarza Wyborczego w Kielcach IV w sprawie zmiany siedziby Obwodowej Komisji Wyborczej nr 5 w Nawodzicach, gmina Klimontów, na czas wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 10 maja 2020 r.
Wykonanie: Krzysztof Sajecki