główna zawartość

Rejestr zmian strony BIP:

Data: 2020-11-30 14:22
Dział: Inwestycje » Przetargi » 2020
Opis zmian: aktualizacja artykułu: 57. Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej budowy/rozbudowy dróg gminnych wraz z uzyskaniem decyzji zezwalającej na realizację inwestycji drogowej.
Dodatkowy opis redaktora: Info o wyborze i odrzuceniu
Wykonanie: Sylwia Nowak-Czerwińska
Data: 2020-11-30 11:17
Dział: Inwestycje » Przetargi » 2020
Opis zmian: aktualizacja artykułu: 63. Dostawa i montaż 9 tablic informacyjnych dla inwestycji realizowanych w ramach Funduszu Dróg Samorządowych.
Dodatkowy opis redaktora: dodanie załącznika
Wykonanie: Krzysztof Sajecki
Data: 2020-11-30 11:17
Dział: Inwestycje » Przetargi » 2020
Opis zmian: aktualizacja artykułu: 63. Dostawa i montaż 9 tablic informacyjnych dla inwestycji realizowanych w ramach Funduszu Dróg Samorządowych.
Dodatkowy opis redaktora: dodanie załącznika
Wykonanie: Krzysztof Sajecki
Data: 2020-11-30 11:17
Dział: Inwestycje » Przetargi » 2020
Opis zmian: aktualizacja artykułu: 63. Dostawa i montaż 9 tablic informacyjnych dla inwestycji realizowanych w ramach Funduszu Dróg Samorządowych.
Dodatkowy opis redaktora: dodanie załącznika
Wykonanie: Krzysztof Sajecki
Data: 2020-11-30 11:16
Dział: Inwestycje » Przetargi » 2020
Opis zmian: aktualizacja artykułu: 63. Dostawa i montaż 9 tablic informacyjnych dla inwestycji realizowanych w ramach Funduszu Dróg Samorządowych.
Dodatkowy opis redaktora: dodanie załącznika
Wykonanie: Krzysztof Sajecki
Data: 2020-11-30 11:16
Dział: Inwestycje » Przetargi » 2020
Opis zmian: dodanie artykułu: 63. Dostawa i montaż 9 tablic informacyjnych dla inwestycji realizowanych w ramach Funduszu Dróg Samorządowych
Wykonanie: Krzysztof Sajecki
Data: 2020-11-30 11:15
Dział: Inwestycje » Przetargi » 2020
Opis zmian: aktualizacja artykułu: 62. Pełnienie nadzoru inwestorskiego nad robotami.
Dodatkowy opis redaktora: dodanie załącznika
Wykonanie: Krzysztof Sajecki
Data: 2020-11-30 11:14
Dział: Inwestycje » Przetargi » 2020
Opis zmian: aktualizacja artykułu: 62. Pełnienie nadzoru inwestorskiego nad robotami.
Dodatkowy opis redaktora: dodanie załącznika
Wykonanie: Krzysztof Sajecki
Data: 2020-11-30 11:14
Dział: Inwestycje » Przetargi » 2020
Opis zmian: aktualizacja artykułu: 62. Pełnienie nadzoru inwestorskiego nad robotami.
Dodatkowy opis redaktora: dodanie załącznika
Wykonanie: Krzysztof Sajecki
Data: 2020-11-30 11:14
Dział: Inwestycje » Przetargi » 2020
Opis zmian: dodanie artykułu: 62. Pełnienie nadzoru inwestorskiego nad robotami
Wykonanie: Krzysztof Sajecki
Data: 2020-11-30 11:13
Dział: Inwestycje » Przetargi » 2020
Opis zmian: aktualizacja artykułu: 61. Pełnienie nadzoru inwestorskiego nad robotami.
Dodatkowy opis redaktora: dodanie załącznika
Wykonanie: Krzysztof Sajecki
Data: 2020-11-30 11:12
Dział: Inwestycje » Przetargi » 2020
Opis zmian: aktualizacja artykułu: 61. Pełnienie nadzoru inwestorskiego nad robotami.
Dodatkowy opis redaktora: dodanie załącznika
Wykonanie: Krzysztof Sajecki
Data: 2020-11-30 11:12
Dział: Inwestycje » Przetargi » 2020
Opis zmian: aktualizacja artykułu: 61. Pełnienie nadzoru inwestorskiego nad robotami.
Dodatkowy opis redaktora: dodanie załącznika
Wykonanie: Krzysztof Sajecki
Data: 2020-11-30 11:12
Dział: Inwestycje » Przetargi » 2020
Opis zmian: dodanie artykułu: 61. Pełnienie nadzoru inwestorskiego nad robotami
Wykonanie: Krzysztof Sajecki
Data: 2020-11-27 12:26
Dział: Inwestycje » Przetargi » 2020
Opis zmian: aktualizacja artykułu: 58. Rozbudowa dróg na terenie Gminy Klimontów w formule „zaprojektuj i wybuduj”.
Dodatkowy opis redaktora: info z otwarcia ofert
Wykonanie: Sylwia Nowak-Czerwińska
Data: 2020-11-26 14:59
Dział: Inwestycje » Przetargi » 2020
Opis zmian: aktualizacja artykułu: 59. Dostawa i montaż mebli w ramach projektu pn. „Przedszkolaki z Klimontowa”.
Dodatkowy opis redaktora: dodanie załącznika
Wykonanie: Krzysztof Sajecki
Data: 2020-11-25 09:54
Dział: Inwestycje » Przetargi » 2020
Opis zmian: aktualizacja artykułu: 60. Przebudowa drogi wewnętrznej w miejscowości Goźlice.
Dodatkowy opis redaktora: dodanie załącznika
Wykonanie: Krzysztof Sajecki
Data: 2020-11-25 09:54
Dział: Inwestycje » Przetargi » 2020
Opis zmian: aktualizacja artykułu: 60. Przebudowa drogi wewnętrznej w miejscowości Goźlice.
Dodatkowy opis redaktora: dodanie załącznika
Wykonanie: Krzysztof Sajecki
Data: 2020-11-25 09:53
Dział: Inwestycje » Przetargi » 2020
Opis zmian: aktualizacja artykułu: 60. Przebudowa drogi wewnętrznej w miejscowości Goźlice.
Dodatkowy opis redaktora: dodanie załącznika
Wykonanie: Krzysztof Sajecki
Data: 2020-11-25 09:53
Dział: Inwestycje » Przetargi » 2020
Opis zmian: aktualizacja artykułu: 60. Przebudowa drogi wewnętrznej w miejscowości Goźlice.
Dodatkowy opis redaktora: dodanie załącznika
Wykonanie: Krzysztof Sajecki
Data: 2020-11-25 09:53
Dział: Inwestycje » Przetargi » 2020
Opis zmian: dodanie artykułu: 60. Przebudowa drogi wewnętrznej w miejscowości Goźlice
Wykonanie: Krzysztof Sajecki
Data: 2020-11-25 08:46
Dział: Rada Miejska » Uchwały » Imienne wykazy głosowań radnych
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Imienne wykazy głosowań radnych na sesjach w 2020 roku.
Dodatkowy opis redaktora: dodanie załącznika
Wykonanie: Krzysztof Sajecki
Data: 2020-11-25 08:46
Dział: Rada Miejska » Uchwały » Imienne wykazy głosowań radnych
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Imienne wykazy głosowań radnych na sesjach w 2020 roku.
Dodatkowy opis redaktora: dodanie załącznika
Wykonanie: Krzysztof Sajecki
Data: 2020-11-24 11:16
Dział: Inwestycje » Przetargi » 2020
Opis zmian: aktualizacja artykułu: 58. Rozbudowa dróg na terenie Gminy Klimontów w formule „zaprojektuj i wybuduj”.
Dodatkowy opis redaktora: wyjaśnienie siwz cz III
Wykonanie: Sylwia Nowak-Czerwińska
Data: 2020-11-24 10:59
Dział: Inwestycje » Przetargi » 2020
Opis zmian: aktualizacja artykułu: 58. Rozbudowa dróg na terenie Gminy Klimontów w formule „zaprojektuj i wybuduj”.
Dodatkowy opis redaktora: dodanie załącznika
Wykonanie: Krzysztof Sajecki
Data: 2020-11-24 10:58
Dział: Inwestycje » Przetargi » 2020
Opis zmian: aktualizacja artykułu: 58. Rozbudowa dróg na terenie Gminy Klimontów w formule „zaprojektuj i wybuduj”.
Dodatkowy opis redaktora: dodanie załącznika
Wykonanie: Krzysztof Sajecki
Data: 2020-11-24 10:58
Dział: Inwestycje » Przetargi » 2020
Opis zmian: aktualizacja artykułu: 58. Rozbudowa dróg na terenie Gminy Klimontów w formule „zaprojektuj i wybuduj”.
Dodatkowy opis redaktora: dodanie załącznika
Wykonanie: Krzysztof Sajecki
Data: 2020-11-24 10:19
Dział: Inwestycje » Przetargi » 2020
Opis zmian: aktualizacja artykułu: 58. Rozbudowa dróg na terenie Gminy Klimontów w formule „zaprojektuj i wybuduj”
Wykonanie: Sylwia Nowak-Czerwińska
Data: 2020-11-24 10:19
Dział: Inwestycje » Przetargi » 2020
Opis zmian: aktualizacja artykułu: 58. Rozbudowa dróg na terenie Gminy Klimontów w formule „zaprojektuj i wybuduj”.
Dodatkowy opis redaktora: wyjasnienie siwz cz. II
Wykonanie: Sylwia Nowak-Czerwińska
Data: 2020-11-24 09:35
Dział: Inwestycje » Przetargi » 2020
Opis zmian: aktualizacja artykułu: 58. Rozbudowa dróg na terenie Gminy Klimontów w formule „zaprojektuj i wybuduj”
Wykonanie: Sylwia Nowak-Czerwińska