główna zawartość

Rejestr zmian strony BIP:

Data: 2019-09-16 15:21
Dział: Wybory » Wybory Parlamentarne 2019 » Zarządzenia, obwieszczenia, uchwały, informacje
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Informacja Komisarza Wyborczego w Kielcach IV o dodatkowych zgłoszeniach i losowaniach do obwodowych komisji wyborczych..
Dodatkowy opis redaktora: dodanie załącznika
Wykonanie: Krzysztof Sajecki
Data: 2019-09-16 15:21
Dział: Wybory » Wybory Parlamentarne 2019 » Zarządzenia, obwieszczenia, uchwały, informacje
Opis zmian: dodanie artykułu: Informacja Komisarza Wyborczego w Kielcach IV o dodatkowych zgłoszeniach i losowaniach do obwodowych komisji wyborczych.
Wykonanie: Krzysztof Sajecki
Data: 2019-09-16 12:19
Dział: Rada Gminy » Uchwały » 2019
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Uchwały podjęte na XII Sesji Rady Gminy (2019.08.29).
Dodatkowy opis redaktora: dodanie załącznika
Wykonanie: Krzysztof Sajecki
Data: 2019-09-16 12:19
Dział: Rada Gminy » Uchwały » 2019
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Uchwały podjęte na XII Sesji Rady Gminy (2019.08.29)
Wykonanie: Krzysztof Sajecki
Data: 2019-09-16 12:19
Dział: Rada Gminy » Uchwały » 2019
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Uchwały podjęte na XII Sesji Rady Gminy (2019.08.29).
Dodatkowy opis redaktora: dodanie załącznika
Wykonanie: Krzysztof Sajecki
Data: 2019-09-16 12:17
Dział: Rada Gminy » Uchwały » 2019
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Uchwały podjęte na XII Sesji Rady Gminy (2019.08.29)
Wykonanie: Krzysztof Sajecki
Data: 2019-09-16 12:17
Dział: Rada Gminy » Uchwały » 2019
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Uchwały podjęte na XII Sesji Rady Gminy (2019.08.29).
Dodatkowy opis redaktora: dodanie załącznika
Wykonanie: Krzysztof Sajecki
Data: 2019-09-16 12:17
Dział: Rada Gminy » Uchwały » 2019
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Uchwały podjęte na XII Sesji Rady Gminy (2019.08.29)
Wykonanie: Krzysztof Sajecki
Data: 2019-09-16 12:17
Dział: Rada Gminy » Uchwały » 2019
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Uchwały podjęte na XII Sesji Rady Gminy (2019.08.29).
Dodatkowy opis redaktora: dodanie załącznika
Wykonanie: Krzysztof Sajecki
Data: 2019-09-16 12:15
Dział: Rada Gminy » Uchwały » 2019
Opis zmian: dodanie artykułu: Uchwały podjęte na XII Sesji Rady Gminy (2019.08.29)
Wykonanie: Krzysztof Sajecki
Data: 2019-09-16 11:32
Dział: Wybory » Wybory Parlamentarne 2019 » Zarządzenia, obwieszczenia, uchwały, informacje
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Zarządzenie Wójta Gminy Klimontów w sprawie wyznaczenia na obszarze Gminy Klimontów miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów komitetów wyborczych w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 13 października 2019 r..
Dodatkowy opis redaktora: dodanie załącznika
Wykonanie: Krzysztof Sajecki
Data: 2019-09-16 11:32
Dział: Wybory » Wybory Parlamentarne 2019 » Zarządzenia, obwieszczenia, uchwały, informacje
Opis zmian: dodanie artykułu: Zarządzenie Wójta Gminy Klimontów w sprawie wyznaczenia na obszarze Gminy Klimontów miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów komitetów wyborczych w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 13 października 2019 r.
Wykonanie: Krzysztof Sajecki
Data: 2019-09-16 11:04
Dział: Wybory » Wybory Parlamentarne 2019 » Zarządzenia, obwieszczenia, uchwały, informacje
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Obwieszczenie Wójta Gminy Klimontów o numerach oraz granicach obwodów głosowania, wyznaczonych siedzibach obwodowych komisji wyborczych oraz możliwości głosowania korespondencyjnego i przez pełnomocnika w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 13 października 2019 r..
Dodatkowy opis redaktora: dodanie załącznika
Wykonanie: Krzysztof Sajecki
Data: 2019-09-16 11:03
Dział: Wybory » Wybory Parlamentarne 2019 » Zarządzenia, obwieszczenia, uchwały, informacje
Opis zmian: dodanie artykułu: Obwieszczenie Wójta Gminy Klimontów o numerach oraz granicach obwodów głosowania, wyznaczonych siedzibach obwodowych komisji wyborczych oraz możliwości głosowania korespondencyjnego i przez pełnomocnika w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 13 października 2019 r.
Wykonanie: Krzysztof Sajecki
Data: 2019-09-16 11:02
Dział: Wybory » Wybory Parlamentarne 2019 » Zarządzenia, obwieszczenia, uchwały, informacje
Opis zmian: usunięcie artykułu: Informacja Komisarza Wyborczego o numerach oraz granicach obwodów głosowania, wyznaczonych siedzibach obwodowych komisji wyborczych oraz możliwości głosowania korespondencyjnego i przez pełnomocnika w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 13 października 2019 r.
Wykonanie: Krzysztof Sajecki
Data: 2019-09-16 09:24
Dział: Wybory » Wybory Parlamentarne 2019 » Zarządzenia, obwieszczenia, uchwały, informacje
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Informacja Komisarza Wyborczego o numerach oraz granicach obwodów głosowania, wyznaczonych siedzibach obwodowych komisji wyborczych oraz możliwości głosowania korespondencyjnego i przez pełnomocnika w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 13 października 2019 r.
Wykonanie: Krzysztof Sajecki
Data: 2019-09-16 09:24
Dział: Wybory » Wybory Parlamentarne 2019 » Zarządzenia, obwieszczenia, uchwały, informacje
Opis zmian: dodanie artykułu: Informacja Komisarza Wyborczego o numerach oraz granicach obwodów głosowania, wyznaczonych siedzibach obwodowych komisji wyborczych oraz możliwości głosowania korespondencyjnego i przez pełnomocnika w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 13 października 2019 r.
Wykonanie: Krzysztof Sajecki
Data: 2019-09-13 10:05
Dział: Wybory » Wybory Parlamentarne 2019 » Zarządzenia, obwieszczenia, uchwały, informacje
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Wniosek o wydanie zaświadczenia o prawie do głosowania.
Dodatkowy opis redaktora: dodanie załącznika
Wykonanie: Krzysztof Sajecki
Data: 2019-09-13 10:05
Dział: Wybory » Wybory Parlamentarne 2019 » Zarządzenia, obwieszczenia, uchwały, informacje
Opis zmian: dodanie artykułu: Wniosek o wydanie zaświadczenia o prawie do głosowania
Wykonanie: Krzysztof Sajecki
Data: 2019-09-13 10:04
Dział: Wybory » Wybory Parlamentarne 2019 » Zarządzenia, obwieszczenia, uchwały, informacje
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Wniosek o dopisanie do spisu wyborców
Wykonanie: Krzysztof Sajecki
Data: 2019-09-13 10:04
Dział: Wybory » Wybory Parlamentarne 2019 » Zarządzenia, obwieszczenia, uchwały, informacje
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Wniosek o dopisanie do spisu wyborców.
Dodatkowy opis redaktora: dodanie załącznika
Wykonanie: Krzysztof Sajecki
Data: 2019-09-13 10:04
Dział: Wybory » Wybory Parlamentarne 2019 » Zarządzenia, obwieszczenia, uchwały, informacje
Opis zmian: dodanie artykułu: Wniosek o dopisanie do spisu wyborców
Wykonanie: Krzysztof Sajecki
Data: 2019-09-13 10:03
Dział: Wybory » Wybory Parlamentarne 2019 » Zarządzenia, obwieszczenia, uchwały, informacje
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Zgłoszenie zamiaru głosowania korespondencyjnego przez wyborcę niepełnosprawnego
Wykonanie: Krzysztof Sajecki
Data: 2019-09-13 10:03
Dział: Wybory » Wybory Parlamentarne 2019 » Zarządzenia, obwieszczenia, uchwały, informacje
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Zgłoszenie zamiaru głosowania korespondencyjnego przez wyborcę niepełnosprawnego.
Dodatkowy opis redaktora: dodanie załącznika
Wykonanie: Krzysztof Sajecki
Data: 2019-09-13 10:02
Dział: Wybory » Wybory Parlamentarne 2019 » Zarządzenia, obwieszczenia, uchwały, informacje
Opis zmian: dodanie artykułu: Zgłoszenie zamiaru głosowania korespondencyjnego przez wyborcę niepełnosprawnego
Wykonanie: Krzysztof Sajecki
Data: 2019-09-13 10:00
Dział: Wybory » Wybory Parlamentarne 2019 » Zarządzenia, obwieszczenia, uchwały, informacje
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Wniosek o sporządzenie aktu pełnomocnictwa do głosowania w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej .
Dodatkowy opis redaktora: dodanie załącznika
Wykonanie: Krzysztof Sajecki
Data: 2019-09-13 10:00
Dział: Wybory » Wybory Parlamentarne 2019 » Zarządzenia, obwieszczenia, uchwały, informacje
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Wniosek o sporządzenie aktu pełnomocnictwa do głosowania w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej .
Dodatkowy opis redaktora: dodanie załącznika
Wykonanie: Krzysztof Sajecki
Data: 2019-09-13 09:59
Dział: Wybory » Wybory Parlamentarne 2019 » Zarządzenia, obwieszczenia, uchwały, informacje
Opis zmian: dodanie artykułu: Wniosek o sporządzenie aktu pełnomocnictwa do głosowania w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej
Wykonanie: Krzysztof Sajecki
Data: 2019-09-12 08:20
Dział: Inwestycje » Obwieszczenia i zawiadomienia » 2019
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Obwieszczenie o zebraniu dowodów i materiałów w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach.
Dodatkowy opis redaktora: dodanie załącznika
Wykonanie: Krzysztof Sajecki
Data: 2019-09-12 08:19
Dział: Inwestycje » Obwieszczenia i zawiadomienia » 2019
Opis zmian: dodanie artykułu: Obwieszczenie o zebraniu dowodów i materiałów w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach
Wykonanie: Krzysztof Sajecki