główna zawartość

Statystyki odwiedzin strony BIP

Urząd Miasta i Gminy
   Strona główna 30402
   Dane podstawowe 180180
   Ogólna charaktarystyka gminy 7929
   Struktura organizacyjna 10444
     Regulamin organizacyjny 5485
     Referaty 3431
    ›    Referat Spraw Obywatelskich 2363
    ›    Referat Organizacji i Kadr 2121
    ›    Referat Finansowo-Księgowy i Podatkowy 1373
    ›    Referat Inwestycji i Zamówień Publicznych 1644
    ›    Referat Rolnictwa Gospodarki Gruntami i Spraw Komunalnych 1997
    ›    Samodzielne stanowisko do spraw obsługi prawnej 1128
   Skarbnik Gminy 5520
     Osoba 2922
     Miejsce urzędowania 1599
     Kompetencje 1744
   Zastępca Burmistrza 5249
     Osoba 2751
     Miejsce urzędowania 1778
   Ogłoszenia 4792
   Zgromadzenia publiczne 1050
   Raport o stanie Gminy Klimontów 938
Burmistrz
   Osoba 8402
   Miejsce urzędowania 4510
   Zarządzenia 8494
     2002 1195
     2003 1294
     2004 1286
     2005 1444
     2006 2395
     2007 2328
     2008 1926
     2009 2687
     2010 2334
     2011 2164
     2012 2142
     2013 2021
     2014 2183
     2015 2240
     2016 1584
     2017 1436
     2018 1115
     2019 872
     2020 755
Rada Miejska
   Członkowie 7328
   Regulamin organizacyjny 5309
   Uchwały 16170
     2002 4032
     2003 12785
     2004 10752
     2005 8574
     2006 15178
     2007 4884
     2008 3894
     2009 3548
     2010 4556
     2011 3354
     2012 2766
     2013 2496
     2014 2853
     2015 2667
     2016 2541
     2017 2388
     2018 2211
     2019 1737
     2020 1131
     2021 298
     Imienne wykazy głosowań radnych 399
     Uchylone 1636
     Projekty 18489
   Sesje 25376
     2002 1084
     2003 1029
     2004 1090
     2005 1273
     2006 1930
     2007 3128
     2008 3622
     2009 3320
     2010 3912
     2011 2897
     2012 2624
     2013 2735
     2014 3030
     2015 3033
     2016 2421
     2017 2014
     2018 1375
     2019 808
     2020 392
     2021 110
     Najbliższa sesja 30585
     Transmisje obrad 713
   Komisje 4935
    ›    Skład 1480
    ›    Zadania 1068
    ›    Sprawozdania 1521
    ›    Skład 1247
    ›    Zadania 902
    ›    Sprawozdania 790
    ›    Skład 1274
    ›    Zadania 935
    ›    Sprawozdania 911
    ›    Skład 976
    ›    Zadania 717
    ›    Sprawozdania 729
    ›    Plan działania 669
    ›    Skład 1324
    ›    Zadania 844
    ›    Sprawozdania 976
    ›    Skład 964
    ›    Zadania 731
    ›    Sprawozdania 691
    ›    Plan działania 596
    ›    Skład 967
    ›    Zadania 934
    ›    Sprawozdania 680
    ›    Plan działania 617
Inwestycje
     2002 1156
     2003 1176
     2004 1272
     2005 2760
   Przetargi 69006
     2002 1323
     2003 4021
     2004 3528
     2005 6402
     2006 10801
     2007 14641
     2008 15064
     2009 14688
     2010 26852
     2011 18772
     2012 16385
     2013 13612
     2014 40253
     2015 25607
     2016 26363
     2017 21209
     2018 30134
     2019 28020
     2020 31604
     2021 3906
   Obwieszczenia i zawiadomienia 10316
     2006 4614
     2007 5103
     2008 12615
     2009 5774
     2010 6727
     2011 2645
     2012 2599
     2013 3459
     2014 3858
     2015 3248
     2016 1821
     2017 1754
     2018 3079
     2019 1436
     2020 2329
     2021 890
Prawo Lokalne
   Statut gminy 8154
   Akty prawa miejscowego 9310
   Zagospodarowanie przestrzenne 5401
   Podatki i opłaty 5421
   Rejestr instytucji kultury 962
Jednostki organizacyjne
   Publiczna Szkoła Podstawowa im. Jerzego Ossolińskiego 20499
   Przedszkole Samorządowe w Klimontowie 8380
   Zespół Ekonomiczno Administracyjny Szkół i Przedszkola 8323
   Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej 10729
   Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury w Klimontowie 11228
   Ośrodek Pomocy Społecznej w Klimontowie 19628
   Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna 4238
   Liceum Ogólnokształcące im. św. Urszuli Ledóchowskiej 621
   Żłobek Gminny w Klimontowie 185
Jednostki pomocnicze
   Sołectwa 19475
Majątek publiczny
   Majątek gminy 4511
   Dług gminy 5372
     2006 1161
     2007 1092
     2008 2082
     2009 701
     2010 814
     2011 2100
   Ulgi, umorzenia, odroczenia, pomoc publiczna 4667
     2006 1327
     2007 1331
     2008 1406
     2009 997
     2010 1143
     2011 2276
     2012 1273
     2013 1008
     2014 842
     2015 688
     2016 425
     2017 332
     2018 214
     2019 149
     2020 11
   Sprawozdania finansowe 4974
     2006 1268
     2007 1767
     2008 1677
     2009 1595
     2010 1691
     2011 1356
     2012 1228
     2013 1143
     2014 1138
     2015 822
     2016 643
     2017 589
     2018 654
     2019 484
     2020 221
     2021 17
   Opinie RIO 2512
     2011 980
     2012 1544
     2013 1285
     2014 1337
     2015 1010
     2016 764
     2017 586
     2018 588
     2019 483
     2020 250
     2021 44
Oświadczenia majątkowe
   Osoby na stanowiskach kierowniczych 14274
     2013 1770
     Koniec kadencji 2010-2014 1316
     Początek kadencji 2014-2018 2200
     2014 1400
     2015 2326
     2016 2336
     2017 1409
     Koniec kadencji 2014-2018 494
     Początek kadencji 2018-2023 848
     2018 1260
     2019 1040
     2020 49
   Radni 9789
     2013 1313
     Koniec kadencji 2010-2014 1044
     Początek kadencji 2014-2018 1614
     2014 907
     2015 1177
     2016 1077
     2017 775
     Koniec kadencji 2014-2018 751
     Początek kadencji 2018-2023 1228
     2018 893
     2019 856
     2020 37
Wybory
     Komisje Wyborcze 1845
    ›    Gminna Komisja Wyborcza 1796
    ›    Obwodowe Komisje Wyborcze 3672
     Obwieszczenia i uchwały 4309
     Zarządzenia, obwieszczenia i uchwały 3702
     Komisje Wyborcze 1595
    ›    Gminna Komisja Wyborcza 1586
    ›    Obwodowe Komisje Wyborcze 2391
     Informacje 1996
     Wybory zarządzone na 2014.03.08 776
    ›    Zarządzenia, obwieszczenia i uchwały 990
    ›    Komisje Wyborcze 802
   Wybory Prezydenckie 2015 1324
     Zarządzenia, obwieszczenia i uchwały 714
     Komisje Wyborcze 1166
   Wybory do Izb Rolniczych 2015 2395
   Referendum 2015 1293
     Zarządzenia, obwieszczenia, uchwały, informacje 656
     Komisje do spraw referendum 1060
   Wybory Parlamentarne 2015 1530
     Zarządzenia, obwieszczenia, uchwały, informacje 755
     Obwodowe Komisje Wyborcze 1184
   Wybory samorządowe 2018 2228
     Zarządzenia, obwieszczenia, uchwały, informacje 3926
     Komisje Wyborcze 1326
   Wybory do Parlamentu Europejskiego 2019 762
     Zarządzenia, obwieszczenia, uchwały, informacje 330
     Komisje Wyborcze 574
   Wybory ponowne do Rady Gminy - okręg nr 7 464
     Zarządzenia, obwieszczenia, uchwały, informacje 390
     Komisje Wyborcze 238
   Wybory Parlamentarne 2019 810
     Zarządzenia, obwieszczenia, uchwały, informacje 567
     Komisje Wyborcze 890
   Wybory Prezydenckie 2020 771
     Zarządzenia, obwieszczenia, uchwały, informacje 476
     Komisje Wyborcze 636
Publiczny transport zbiorowy
   2015 1331
Inne
   Oferty pracy 39361
   Obwieszczenia 12411
   System Informacji o Środowisku 3713
   Wykaz kontroli 7281
   Opłaty za wodę 605
   Koordynator do spraw dostępności 139
   Ponowne wykorzystywanie informacji publicznej 975
   Różne 4573
   Elektroniczna Skrzynka Podawcza 2977
   Informacje nie udostępnione w BIP 4943
   Redakcja Biuletynu 3645
Ochrona danych osobowych
   Inspektor Ochrony Danych Osobowych 778
   Administrator Danych Osobowych 578
   Informacje, klauzule, zasady 1431
Łączna liczba odwiedzin:1509936