główna zawartość

Statystyki odwiedzin strony BIP

Urząd Miasta i Gminy
   Strona główna 48229
   Dane podstawowe 181673
   Ogólna charaktarystyka gminy 8305
   Struktura organizacyjna 11139
     Regulamin organizacyjny 5899
     Referaty 4133
    ›    Referat Spraw Obywatelskich 2611
    ›    Referat Organizacji i Kadr 2349
    ›    Referat Finansowo-Księgowy i Podatkowy 1595
    ›    Referat Inwestycji i Zamówień Publicznych 1837
    ›    Referat Rolnictwa Gospodarki Gruntami i Spraw Komunalnych 2217
    ›    Samodzielne stanowisko do spraw obsługi prawnej 1261
   Skarbnik Gminy 5971
     Osoba 3202
     Miejsce urzędowania 1760
     Kompetencje 1884
   Zastępca Burmistrza 5640
     Osoba 2967
     Miejsce urzędowania 1888
   Ogłoszenia 7865
   Zgromadzenia publiczne 1460
   Raport o stanie Gminy Klimontów 1422
Burmistrz
   Osoba 8793
   Miejsce urzędowania 4750
   Zarządzenia 9104
     2002 1293
     2003 1396
     2004 1383
     2005 1539
     2006 2498
     2007 2429
     2008 2032
     2009 2782
     2010 2497
     2011 2257
     2012 2318
     2013 2116
     2014 2533
     2015 2365
     2016 1698
     2017 1580
     2018 1348
     2019 1204
     2020 1438
     2021 449
     2022 76
Rada Miejska
   Członkowie 7750
   Regulamin organizacyjny 5554
   Uchwały 17567
     2002 4462
     2003 14154
     2004 11815
     2005 9617
     2006 16380
     2007 5116
     2008 4178
     2009 3826
     2010 4872
     2011 3595
     2012 2983
     2013 2734
     2014 3230
     2015 2997
     2016 2860
     2017 2803
     2018 4692
     2019 2268
     2020 1836
     2021 1356
     2022 315
     Imienne wykazy głosowań radnych 530
     Uchylone 1768
     Projekty 20735
   Sesje 26315
     2002 1182
     2003 1142
     2004 1229
     2005 1370
     2006 2031
     2007 3322
     2008 3886
     2009 3502
     2010 4178
     2011 3094
     2012 2827
     2013 2930
     2014 3350
     2015 3245
     2016 2679
     2017 2303
     2018 1640
     2019 1080
     2020 669
     2021 422
     2022 84
     Najbliższa sesja 33290
     Transmisje obrad 1276
   Komisje 5182
    ›    Skład 1593
    ›    Zadania 1168
    ›    Sprawozdania 1621
    ›    Skład 1341
    ›    Zadania 991
    ›    Sprawozdania 884
    ›    Skład 1374
    ›    Zadania 1030
    ›    Sprawozdania 1013
    ›    Skład 1092
    ›    Zadania 832
    ›    Sprawozdania 831
    ›    Plan działania 769
    ›    Skład 1428
    ›    Zadania 947
    ›    Sprawozdania 1077
    ›    Skład 1071
    ›    Zadania 835
    ›    Sprawozdania 787
    ›    Plan działania 698
    ›    Skład 1071
    ›    Zadania 1039
    ›    Sprawozdania 784
    ›    Plan działania 723
Inwestycje
     2002 1232
     2003 1251
     2004 1355
     2005 2915
   Przetargi 73458
     2002 1497
     2003 4214
     2004 3810
     2005 6845
     2006 11224
     2007 14909
     2008 15356
     2009 15177
     2010 27669
     2011 19910
     2012 17787
     2013 14967
     2014 42204
     2015 27406
     2016 28482
     2017 24224
     2018 31620
     2019 29329
     2020 34444
     2021 8035
     2022 2551
   Obwieszczenia i zawiadomienia 10881
     2006 4967
     2007 5460
     2008 12877
     2009 6526
     2010 7024
     2011 2913
     2012 3069
     2013 3830
     2014 4456
     2015 3816
     2016 2097
     2017 3620
     2018 3930
     2019 1863
     2020 3343
     2021 2996
     2022 896
Prawo Lokalne
   Statut gminy 8436
   Akty prawa miejscowego 10311
   Zagospodarowanie przestrzenne 6207
   Podatki i opłaty 5893
   Rejestr instytucji kultury 1187
Jednostki organizacyjne
   Publiczna Szkoła Podstawowa im. Jerzego Ossolińskiego 21806
   Przedszkole Samorządowe w Klimontowie 9038
   Zespół Ekonomiczno Administracyjny Szkół i Przedszkola 8893
   Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej 11940
   Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury w Klimontowie 11788
   Ośrodek Pomocy Społecznej w Klimontowie 22061
   Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna 4688
   Liceum Ogólnokształcące im. św. Urszuli Ledóchowskiej 948
   Żłobek Gminny w Klimontowie 523
Jednostki pomocnicze
   Sołectwa 21097
Majątek publiczny
   Majątek gminy 4816
   Dług gminy 5607
     2006 1289
     2007 1178
     2008 2172
     2009 779
     2010 995
     2011 2211
   Ulgi, umorzenia, odroczenia, pomoc publiczna 4931
     2006 1420
     2007 1438
     2008 1513
     2009 1083
     2010 1252
     2011 2381
     2012 1378
     2013 1117
     2014 945
     2015 788
     2016 550
     2017 434
     2018 311
     2019 250
     2020 127
     2021 37
   Sprawozdania finansowe 5397
     2006 1354
     2007 1859
     2008 1762
     2009 1686
     2010 1776
     2011 1443
     2012 1327
     2013 1257
     2014 1225
     2015 917
     2016 730
     2017 687
     2018 898
     2019 734
     2020 529
     2021 248
     2022 31
   Opinie RIO 2833
     2011 1064
     2012 1724
     2013 1471
     2014 1534
     2015 1193
     2016 940
     2017 764
     2018 804
     2019 707
     2020 458
     2021 238
     2022 69
Oświadczenia majątkowe
   Osoby na stanowiskach kierowniczych 15320
     2013 1907
     Koniec kadencji 2010-2014 1448
     Początek kadencji 2014-2018 2356
     2014 1525
     2015 2470
     2016 2636
     2017 1528
     Koniec kadencji 2014-2018 609
     Początek kadencji 2018-2023 1062
     2018 1410
     2019 1304
     2020 732
     2021 1109
   Radni 10598
     2013 1490
     Koniec kadencji 2010-2014 1162
     Początek kadencji 2014-2018 1736
     2014 1000
     2015 1277
     2016 1167
     2017 870
     Koniec kadencji 2014-2018 842
     Początek kadencji 2018-2023 1656
     2018 1080
     2019 1074
     2020 658
     2021 53
Wybory
     Komisje Wyborcze 1908
    ›    Gminna Komisja Wyborcza 1906
    ›    Obwodowe Komisje Wyborcze 3855
     Obwieszczenia i uchwały 4587
     Zarządzenia, obwieszczenia i uchwały 3969
     Komisje Wyborcze 1688
    ›    Gminna Komisja Wyborcza 1708
    ›    Obwodowe Komisje Wyborcze 2554
     Informacje 2105
     Wybory zarządzone na 2014.03.08 856
    ›    Zarządzenia, obwieszczenia i uchwały 1094
    ›    Komisje Wyborcze 903
   Wybory Prezydenckie 2015 1550
     Zarządzenia, obwieszczenia i uchwały 801
     Komisje Wyborcze 1307
   Wybory do Izb Rolniczych 2015 2603
   Referendum 2015 1475
     Zarządzenia, obwieszczenia, uchwały, informacje 785
     Komisje do spraw referendum 1259
   Wybory Parlamentarne 2015 1738
     Zarządzenia, obwieszczenia, uchwały, informacje 853
     Obwodowe Komisje Wyborcze 1312
   Wybory samorządowe 2018 2528
     Zarządzenia, obwieszczenia, uchwały, informacje 4316
     Komisje Wyborcze 1518
   Wybory do Parlamentu Europejskiego 2019 977
     Zarządzenia, obwieszczenia, uchwały, informacje 421
     Komisje Wyborcze 932
   Wybory ponowne do Rady Gminy - okręg nr 7 726
     Zarządzenia, obwieszczenia, uchwały, informacje 598
     Komisje Wyborcze 319
   Wybory Parlamentarne 2019 1004
     Zarządzenia, obwieszczenia, uchwały, informacje 713
     Komisje Wyborcze 1031
   Wybory Prezydenckie 2020 992
     Zarządzenia, obwieszczenia, uchwały, informacje 696
     Komisje Wyborcze 734
Publiczny transport zbiorowy
   2015 1564
Inne
   Oferty pracy 43480
   Obwieszczenia 14030
   System Informacji o Środowisku 3903
   Wykaz kontroli 7691
   Opłaty za wodę 951
   Koordynator do spraw dostępności 356
   Ponowne wykorzystywanie informacji publicznej 1162
   Różne 5578
   Elektroniczna Skrzynka Podawcza 3288
   Informacje nie udostępnione w BIP 5250
   Redakcja Biuletynu 3958
Ochrona danych osobowych
   Inspektor Ochrony Danych Osobowych 1059
   Administrator Danych Osobowych 799
   Informacje, klauzule, zasady 1992
   Cyberbezpieczeństwo 105
Łączna liczba odwiedzin:1665168