główna zawartość

Statystyki odwiedzin strony BIP

Urząd Miasta i Gminy
   Strona główna 44278
   Dane podstawowe 181385
   Ogólna charaktarystyka gminy 8238
   Struktura organizacyjna 11029
     Regulamin organizacyjny 5838
     Referaty 3930
    ›    Referat Spraw Obywatelskich 2562
    ›    Referat Organizacji i Kadr 2290
    ›    Referat Finansowo-Księgowy i Podatkowy 1537
    ›    Referat Inwestycji i Zamówień Publicznych 1784
    ›    Referat Rolnictwa Gospodarki Gruntami i Spraw Komunalnych 2163
    ›    Samodzielne stanowisko do spraw obsługi prawnej 1229
   Skarbnik Gminy 5886
     Osoba 3128
     Miejsce urzędowania 1727
     Kompetencje 1854
   Zastępca Burmistrza 5582
     Osoba 2917
     Miejsce urzędowania 1863
   Ogłoszenia 7064
   Zgromadzenia publiczne 1392
   Raport o stanie Gminy Klimontów 1312
Burmistrz
   Osoba 8694
   Miejsce urzędowania 4698
   Zarządzenia 8996
     2002 1266
     2003 1371
     2004 1358
     2005 1516
     2006 2463
     2007 2405
     2008 2005
     2009 2758
     2010 2468
     2011 2234
     2012 2207
     2013 2092
     2014 2409
     2015 2339
     2016 1660
     2017 1556
     2018 1323
     2019 1092
     2020 1316
     2021 262
Rada Miejska
   Członkowie 7654
   Regulamin organizacyjny 5507
   Uchwały 17278
     2002 4376
     2003 13829
     2004 11537
     2005 9400
     2006 16083
     2007 5064
     2008 4113
     2009 3772
     2010 4798
     2011 3539
     2012 2937
     2013 2667
     2014 3141
     2015 2937
     2016 2786
     2017 2729
     2018 4592
     2019 2154
     2020 1686
     2021 1194
     2022 161
     Imienne wykazy głosowań radnych 501
     Uchylone 1740
     Projekty 20196
   Sesje 26133
     2002 1159
     2003 1113
     2004 1204
     2005 1343
     2006 2002
     2007 3278
     2008 3817
     2009 3456
     2010 4112
     2011 3051
     2012 2782
     2013 2886
     2014 3277
     2015 3200
     2016 2620
     2017 2240
     2018 1589
     2019 1011
     2020 601
     2021 359
     2022 31
     Najbliższa sesja 32646
     Transmisje obrad 1098
   Komisje 5126
    ›    Skład 1565
    ›    Zadania 1146
    ›    Sprawozdania 1597
    ›    Skład 1321
    ›    Zadania 969
    ›    Sprawozdania 862
    ›    Skład 1348
    ›    Zadania 1009
    ›    Sprawozdania 989
    ›    Skład 1067
    ›    Zadania 805
    ›    Sprawozdania 809
    ›    Plan działania 744
    ›    Skład 1406
    ›    Zadania 925
    ›    Sprawozdania 1053
    ›    Skład 1049
    ›    Zadania 808
    ›    Sprawozdania 767
    ›    Plan działania 674
    ›    Skład 1049
    ›    Zadania 1015
    ›    Sprawozdania 761
    ›    Plan działania 698
Inwestycje
     2002 1213
     2003 1233
     2004 1340
     2005 2891
   Przetargi 72616
     2002 1454
     2003 4185
     2004 3761
     2005 6734
     2006 11129
     2007 14850
     2008 15287
     2009 15065
     2010 27484
     2011 19646
     2012 17473
     2013 14646
     2014 41755
     2015 26956
     2016 27944
     2017 23608
     2018 31294
     2019 29126
     2020 33883
     2021 7923
     2022 1219
   Obwieszczenia i zawiadomienia 10772
     2006 4886
     2007 5366
     2008 12816
     2009 6385
     2010 6963
     2011 2858
     2012 2986
     2013 3746
     2014 4334
     2015 3697
     2016 2037
     2017 3536
     2018 3751
     2019 1777
     2020 3134
     2021 2658
     2022 524
Prawo Lokalne
   Statut gminy 8384
   Akty prawa miejscowego 10126
   Zagospodarowanie przestrzenne 6031
   Podatki i opłaty 5809
   Rejestr instytucji kultury 1132
Jednostki organizacyjne
   Publiczna Szkoła Podstawowa im. Jerzego Ossolińskiego 21563
   Przedszkole Samorządowe w Klimontowie 8937
   Zespół Ekonomiczno Administracyjny Szkół i Przedszkola 8755
   Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej 11645
   Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury w Klimontowie 11673
   Ośrodek Pomocy Społecznej w Klimontowie 21617
   Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna 4608
   Liceum Ogólnokształcące im. św. Urszuli Ledóchowskiej 887
   Żłobek Gminny w Klimontowie 464
Jednostki pomocnicze
   Sołectwa 20726
Majątek publiczny
   Majątek gminy 4764
   Dług gminy 5553
     2006 1268
     2007 1155
     2008 2150
     2009 756
     2010 919
     2011 2187
   Ulgi, umorzenia, odroczenia, pomoc publiczna 4865
     2006 1389
     2007 1411
     2008 1490
     2009 1060
     2010 1231
     2011 2350
     2012 1348
     2013 1092
     2014 922
     2015 763
     2016 516
     2017 406
     2018 286
     2019 224
     2020 100
     2021 3
   Sprawozdania finansowe 5296
     2006 1328
     2007 1836
     2008 1740
     2009 1663
     2010 1754
     2011 1420
     2012 1302
     2013 1213
     2014 1202
     2015 898
     2016 704
     2017 661
     2018 819
     2019 652
     2020 453
     2021 176
   Opinie RIO 2775
     2011 1041
     2012 1692
     2013 1426
     2014 1485
     2015 1149
     2016 898
     2017 721
     2018 745
     2019 646
     2020 397
     2021 182
     2022 37
Oświadczenia majątkowe
   Osoby na stanowiskach kierowniczych 15058
     2013 1878
     Koniec kadencji 2010-2014 1417
     Początek kadencji 2014-2018 2327
     2014 1491
     2015 2440
     2016 2548
     2017 1504
     Koniec kadencji 2014-2018 574
     Początek kadencji 2018-2023 1015
     2018 1385
     2019 1272
     2020 686
     2021 870
   Radni 10402
     2013 1396
     Koniec kadencji 2010-2014 1126
     Początek kadencji 2014-2018 1705
     2014 971
     2015 1250
     2016 1141
     2017 845
     Koniec kadencji 2014-2018 817
     Początek kadencji 2018-2023 1550
     2018 1047
     2019 1029
     2020 562
Wybory
     Komisje Wyborcze 1889
    ›    Gminna Komisja Wyborcza 1879
    ›    Obwodowe Komisje Wyborcze 3817
     Obwieszczenia i uchwały 4530
     Zarządzenia, obwieszczenia i uchwały 3917
     Komisje Wyborcze 1664
    ›    Gminna Komisja Wyborcza 1680
    ›    Obwodowe Komisje Wyborcze 2523
     Informacje 2086
     Wybory zarządzone na 2014.03.08 838
    ›    Zarządzenia, obwieszczenia i uchwały 1070
    ›    Komisje Wyborcze 881
   Wybory Prezydenckie 2015 1488
     Zarządzenia, obwieszczenia i uchwały 784
     Komisje Wyborcze 1282
   Wybory do Izb Rolniczych 2015 2559
   Referendum 2015 1444
     Zarządzenia, obwieszczenia, uchwały, informacje 762
     Komisje do spraw referendum 1225
   Wybory Parlamentarne 2015 1695
     Zarządzenia, obwieszczenia, uchwały, informacje 827
     Obwodowe Komisje Wyborcze 1269
   Wybory samorządowe 2018 2480
     Zarządzenia, obwieszczenia, uchwały, informacje 4224
     Komisje Wyborcze 1473
   Wybory do Parlamentu Europejskiego 2019 947
     Zarządzenia, obwieszczenia, uchwały, informacje 400
     Komisje Wyborcze 826
   Wybory ponowne do Rady Gminy - okręg nr 7 688
     Zarządzenia, obwieszczenia, uchwały, informacje 550
     Komisje Wyborcze 298
   Wybory Parlamentarne 2019 970
     Zarządzenia, obwieszczenia, uchwały, informacje 677
     Komisje Wyborcze 1000
   Wybory Prezydenckie 2020 958
     Zarządzenia, obwieszczenia, uchwały, informacje 648
     Komisje Wyborcze 715
Publiczny transport zbiorowy
   2015 1498
Inne
   Oferty pracy 42510
   Obwieszczenia 13667
   System Informacji o Środowisku 3864
   Wykaz kontroli 7596
   Opłaty za wodę 898
   Koordynator do spraw dostępności 327
   Ponowne wykorzystywanie informacji publicznej 1123
   Różne 5370
   Elektroniczna Skrzynka Podawcza 3235
   Informacje nie udostępnione w BIP 5205
   Redakcja Biuletynu 3906
Ochrona danych osobowych
   Inspektor Ochrony Danych Osobowych 1023
   Administrator Danych Osobowych 761
   Informacje, klauzule, zasady 1878
   Cyberbezpieczeństwo 80
Łączna liczba odwiedzin:1631389