główna zawartość

Statystyki odwiedzin strony BIP

Urząd Gminy
   Strona główna 1627
   Dane podstawowe 177282
   Ogólna charaktarystyka gminy 7129
   Struktura organizacyjna 8934
     Regulamin organizacyjny 4541
     Referaty 2806
    ›    Referat Spraw Obywatelskich 1869
    ›    Referat Organizacji i Kadr 1765
    ›    Referat Finansowo-Księgowy i Podatkowy 1061
    ›    Referat Inwestycji i Zamówień Publicznych 1332
    ›    Referat Rolnictwa Gospodarki Gruntami i Spraw Komunalnych 1588
    ›    Samodzielne stanowisko do spraw obsługi prawnej 841
   Skarbnik Gminy 4827
     Osoba 2330
     Miejsce urzędowania 1340
     Kompetencje 1490
   Zastępca Wójta 4523
     Osoba 2244
     Miejsce urzędowania 1467
   Ogłoszenia 1336
   Zgromadzenia publiczne 130
   Raport o stanie Gminy Klimontów 98
Wójt
   Osoba 7320
   Miejsce urzędowania 4012
   Kompetencje 6030
   Zarządzenia 7642
     2002 1027
     2003 1119
     2004 1117
     2005 1204
     2006 2219
     2007 2168
     2008 1753
     2009 2529
     2010 2148
     2011 2004
     2012 1966
     2013 1795
     2014 1988
     2015 1999
     2016 1393
     2017 1067
     2018 679
Rada Gminy
   Członkowie 6565
   Regulamin organizacyjny 4896
   Uchwały 14117
     2002 3340
     2003 10753
     2004 8665
     2005 7044
     2006 13039
     2007 4454
     2008 3440
     2009 3149
     2010 4001
     2011 2984
     2012 2359
     2013 2039
     2014 2163
     2015 2073
     2016 1810
     2017 1554
     2018 1108
     2019 309
     Imienne wykazy głosowań radnych 150
     Uchylone 1378
     Projekty 14707
   Sesje 23894
     2002 912
     2003 862
     2004 891
     2005 1082
     2006 1765
     2007 2769
     2008 3144
     2009 2974
     2010 3403
     2011 2552
     2012 2227
     2013 2345
     2014 2432
     2015 2539
     2016 1934
     2017 1471
     2018 858
     2019 135
     Najbliższa sesja 25052
     Transmisje obrad 194
   Komisje 4482
    ›    Skład 1324
    ›    Zadania 909
    ›    Sprawozdania 1367
    ›    Skład 1097
    ›    Zadania 779
    ›    Sprawozdania 649
    ›    Skład 1122
    ›    Zadania 779
    ›    Sprawozdania 762
    ›    Skład 804
    ›    Zadania 566
    ›    Sprawozdania 587
    ›    Plan działania 543
    ›    Skład 1172
    ›    Zadania 728
    ›    Sprawozdania 801
    ›    Skład 805
    ›    Zadania 592
    ›    Sprawozdania 540
    ›    Plan działania 438
    ›    Skład 816
    ›    Zadania 780
    ›    Sprawozdania 531
    ›    Plan działania 478
Inwestycje
   Wykonane 4794
     2002 979
     2003 1035
     2004 1095
     2005 2498
   Planowane 7982
   Przetargi 55816
     2002 1020
     2003 3760
     2004 3046
     2005 5716
     2006 10173
     2007 14171
     2008 14562
     2009 13850
     2010 25521
     2011 16841
     2012 14288
     2013 11529
     2014 37395
     2015 20653
     2016 20335
     2017 16582
     2018 26811
     2019 14016
   Obwieszczenia i zawiadomienia 9106
     2006 4094
     2007 4551
     2008 12156
     2009 4757
     2010 6260
     2011 2296
     2012 1979
     2013 2821
     2014 3028
     2015 2298
     2016 1293
     2017 955
     2018 1420
     2019 372
Prawo Lokalne
   Statut gminy 7649
   Akty prawa miejscowego 7992
   Zagospodarowanie przestrzenne 4566
   Podatki i opłaty 4648
   Rejestr instytucji kultury 602
Jednostki organizacyjne
   Publiczna Szkoła Podstawowa w Klimontowie 18144
   Przedszkole Samorządowe w Klimontowie 7254
   Zespół Ekonomiczno Administracyjny Szkół i Przedszkola 7268
   Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej 9594
   Gminny Ośrodek Kultury w Klimontowie 10249
   Ośrodek Pomocy Społecznej w Klimontowie 16363
   Gminna Biblioteka Publiczna 3613
Jednostki pomocnicze
   Sołectwa 16107
Majątek publiczny
   Majątek gminy 4016
   Dług gminy 4937
     2006 960
     2007 937
     2008 1921
     2009 549
     2010 628
     2011 1874
   Ulgi, umorzenia, odroczenia, pomoc publiczna 4237
     2006 1163
     2007 1120
     2008 1202
     2009 844
     2010 995
     2011 2009
     2012 1083
     2013 825
     2014 665
     2015 486
     2016 224
     2017 151
     2018 14
   Sprawozdania finansowe 4379
     2006 1114
     2007 1602
     2008 1513
     2009 1434
     2010 1508
     2011 1186
     2012 1049
     2013 988
     2014 976
     2015 638
     2016 463
     2017 369
     2018 246
     2019 29
   Opinie RIO 2137
     2011 847
     2012 1206
     2013 920
     2014 976
     2015 671
     2016 425
     2017 249
     2018 199
     2019 42
Oświadczenia majątkowe
   Osoby na stanowiskach kierowniczych 12504
     2012 1417
     2013 1544
     Koniec kadencji 2010-2014 1121
     Początek kadencji 2014-2018 1960
     2014 1178
     2015 2086
     2016 2002
     2017 1172
     Koniec kadencji 2014-2018 297
     Początek kadencji 2018-2023 327
     2018 381
   Radni 8080
     2012 973
     2013 1084
     Koniec kadencji 2010-2014 809
     Początek kadencji 2014-2018 1313
     2014 690
     2015 927
     2016 823
     2017 579
     Koniec kadencji 2014-2018 574
     Początek kadencji 2018-2023 541
     2018 231
Wybory
     Komisje Wyborcze 1740
    ›    Gminna Komisja Wyborcza 1613
    ›    Obwodowe Komisje Wyborcze 3253
     Obwieszczenia i uchwały 3813
   Wybory samorządowe 2014 5260
     Zarządzenia, obwieszczenia i uchwały 3119
     Komisje Wyborcze 1427
    ›    Gminna Komisja Wyborcza 1307
    ›    Obwodowe Komisje Wyborcze 1841
     Informacje 1726
   Wybory samorządowe w trakcie kadencji 2014-2018 1313
     Wybory zarządzone na 2014.03.08 635
    ›    Zarządzenia, obwieszczenia i uchwały 783
    ›    Komisje Wyborcze 601
   Wybory Prezydenckie 2015 1014
     Zarządzenia, obwieszczenia i uchwały 590
     Komisje Wyborcze 694
   Wybory do Izb Rolniczych 2015 1386
   Referendum 2015 998
     Zarządzenia, obwieszczenia, uchwały, informacje 503
     Komisje do spraw referendum 806
   Wybory Parlamentarne 2015 1229
     Zarządzenia, obwieszczenia, uchwały, informacje 609
     Obwodowe Komisje Wyborcze 905
   Wybory samorządowe 2018 1824
     Zarządzenia, obwieszczenia, uchwały, informacje 2986
     Komisje Wyborcze 912
   Wybory do Parlamentu Europejskiego 2019 393
     Zarządzenia, obwieszczenia, uchwały, informacje 191
     Komisje Wyborcze 337
   Wybory ponowne do Rady Gminy - okręg nr 7 138
     Zarządzenia, obwieszczenia, uchwały, informacje 147
     Komisje Wyborcze 102
   Wybory Parlamentarne 2019 79
     Zarządzenia, obwieszczenia, uchwały, informacje 75
     Komisje Wyborcze 91
Publiczny transport zbiorowy
   2015 1011
Inne
   Oferty pracy 34813
   Obwieszczenia 10072
   System Informacji o Środowisku 3413
   Wykaz kontroli 6635
   Opłaty za wodę 246
   Ponowne wykorzystywanie informacji publicznej 708
   Różne 3427
   Elektroniczna Skrzynka Podawcza 2614
   Informacje nie udostępnione w BIP 4553
   Redakcja Biuletynu 3328
Ochrona danych osobowych
   Inspektor Ochrony Danych Osobowych 345
   Administrator Danych Osobowych 249
   Informacje, klauzule, zasady 308
Łączna liczba odwiedzin:1254114