główna zawartość

Statystyki odwiedzin strony BIP

Urząd Miasta i Gminy
   Strona główna 10710
   Dane podstawowe 177905
   Ogólna charaktarystyka gminy 7381
   Struktura organizacyjna 9322
     Regulamin organizacyjny 4868
     Referaty 2964
    ›    Referat Spraw Obywatelskich 2003
    ›    Referat Organizacji i Kadr 1855
    ›    Referat Finansowo-Księgowy i Podatkowy 1139
    ›    Referat Inwestycji i Zamówień Publicznych 1407
    ›    Referat Rolnictwa Gospodarki Gruntami i Spraw Komunalnych 1720
    ›    Samodzielne stanowisko do spraw obsługi prawnej 931
   Skarbnik Gminy 5021
     Osoba 2566
     Miejsce urzędowania 1416
     Kompetencje 1575
   Zastępca Burmistrza 4760
     Osoba 2435
     Miejsce urzędowania 1553
   Ogłoszenia 2323
   Zgromadzenia publiczne 433
   Raport o stanie Gminy Klimontów 288
Burmistrz
   Osoba 7609
   Miejsce urzędowania 4190
   Zarządzenia 7859
     2002 1068
     2003 1154
     2004 1157
     2005 1249
     2006 2264
     2007 2205
     2008 1790
     2009 2568
     2010 2214
     2011 2037
     2012 2006
     2013 1851
     2014 2032
     2015 2042
     2016 1442
     2017 1139
     2018 813
     2019 330
Rada Miejska
   Członkowie 6789
   Regulamin organizacyjny 5010
   Uchwały 14762
     2002 3470
     2003 11124
     2004 9155
     2005 7338
     2006 13446
     2007 4573
     2008 3541
     2009 3234
     2010 4129
     2011 3051
     2012 2451
     2013 2129
     2014 2334
     2015 2199
     2016 2059
     2017 1800
     2018 1479
     2019 930
     2020 87
     Imienne wykazy głosowań radnych 230
     Uchylone 1450
     Projekty 15410
   Sesje 24482
     2002 962
     2003 916
     2004 949
     2005 1142
     2006 1804
     2007 2851
     2008 3247
     2009 3039
     2010 3516
     2011 2621
     2012 2313
     2013 2416
     2014 2554
     2015 2660
     2016 2040
     2017 1600
     2018 993
     2019 369
     2020 18
     Najbliższa sesja 26541
     Transmisje obrad 349
   Komisje 4627
    ›    Skład 1371
    ›    Zadania 953
    ›    Sprawozdania 1418
    ›    Skład 1134
    ›    Zadania 812
    ›    Sprawozdania 688
    ›    Skład 1163
    ›    Zadania 826
    ›    Sprawozdania 809
    ›    Skład 850
    ›    Zadania 611
    ›    Sprawozdania 626
    ›    Plan działania 573
    ›    Skład 1200
    ›    Zadania 747
    ›    Sprawozdania 825
    ›    Skład 855
    ›    Zadania 628
    ›    Sprawozdania 581
    ›    Plan działania 475
    ›    Skład 856
    ›    Zadania 823
    ›    Sprawozdania 573
    ›    Plan działania 521
Inwestycje
   Wykonane 4936
     2002 1037
     2003 1070
     2004 1150
     2005 2602
   Planowane 8249
   Przetargi 58903
     2002 1103
     2003 3823
     2004 3174
     2005 5873
     2006 10321
     2007 14291
     2008 14679
     2009 14096
     2010 25824
     2011 17261
     2012 14782
     2013 11987
     2014 38044
     2015 21840
     2016 21570
     2017 17601
     2018 27735
     2019 25075
     2020 5353
   Obwieszczenia i zawiadomienia 9366
     2006 4212
     2007 4670
     2008 12279
     2009 4997
     2010 6375
     2011 2375
     2012 2121
     2013 2973
     2014 3208
     2015 2533
     2016 1418
     2017 1165
     2018 1870
     2019 831
     2020 245
Prawo Lokalne
   Statut gminy 7780
   Akty prawa miejscowego 8317
   Zagospodarowanie przestrzenne 4786
   Podatki i opłaty 4841
   Rejestr instytucji kultury 690
Jednostki organizacyjne
   Publiczna Szkoła Podstawowa im. Jerzego Ossolińskiego 18820
   Przedszkole Samorządowe w Klimontowie 7720
   Zespół Ekonomiczno Administracyjny Szkół i Przedszkola 7620
   Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej 9794
   Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury w Klimontowie 10588
   Ośrodek Pomocy Społecznej w Klimontowie 17151
   Biblioteka Publiczna 3790
   Liceum Ogólnokształcące im. św. Urszuli Ledóchowskiej 111
Jednostki pomocnicze
   Sołectwa 17263
Majątek publiczny
   Majątek gminy 4164
   Dług gminy 5065
     2006 999
     2007 973
     2008 1955
     2009 584
     2010 675
     2011 1946
   Ulgi, umorzenia, odroczenia, pomoc publiczna 4331
     2006 1209
     2007 1177
     2008 1263
     2009 881
     2010 1032
     2011 2070
     2012 1143
     2013 870
     2014 705
     2015 562
     2016 267
     2017 193
     2018 68
   Sprawozdania finansowe 4541
     2006 1156
     2007 1635
     2008 1547
     2009 1469
     2010 1565
     2011 1221
     2012 1118
     2013 1029
     2014 1012
     2015 679
     2016 508
     2017 416
     2018 348
     2019 144
   Opinie RIO 2229
     2011 882
     2012 1286
     2013 1009
     2014 1073
     2015 747
     2016 506
     2017 351
     2018 311
     2019 188
     2020 35
Oświadczenia majątkowe
   Osoby na stanowiskach kierowniczych 12959
     2013 1605
     Koniec kadencji 2010-2014 1177
     Początek kadencji 2014-2018 2012
     2014 1237
     2015 2159
     2016 2116
     2017 1242
     Koniec kadencji 2014-2018 352
     Początek kadencji 2018-2023 525
     2018 884
   Radni 8439
     2013 1144
     Koniec kadencji 2010-2014 881
     Początek kadencji 2014-2018 1438
     2014 746
     2015 1002
     2016 900
     2017 630
     Koniec kadencji 2014-2018 615
     Początek kadencji 2018-2023 744
     2018 482
Wybory
     Komisje Wyborcze 1779
    ›    Gminna Komisja Wyborcza 1675
    ›    Obwodowe Komisje Wyborcze 3381
     Obwieszczenia i uchwały 3990
   Wybory samorządowe 2014 5349
     Zarządzenia, obwieszczenia i uchwały 3240
     Komisje Wyborcze 1474
    ›    Gminna Komisja Wyborcza 1413
    ›    Obwodowe Komisje Wyborcze 2019
     Informacje 1840
   Wybory samorządowe w trakcie kadencji 2014-2018 1395
     Wybory zarządzone na 2014.03.08 669
    ›    Zarządzenia, obwieszczenia i uchwały 842
    ›    Komisje Wyborcze 654
   Wybory Prezydenckie 2015 1086
     Zarządzenia, obwieszczenia i uchwały 622
     Komisje Wyborcze 873
   Wybory do Izb Rolniczych 2015 2145
   Referendum 2015 1069
     Zarządzenia, obwieszczenia, uchwały, informacje 540
     Komisje do spraw referendum 875
   Wybory Parlamentarne 2015 1295
     Zarządzenia, obwieszczenia, uchwały, informacje 656
     Obwodowe Komisje Wyborcze 983
   Wybory samorządowe 2018 1928
     Zarządzenia, obwieszczenia, uchwały, informacje 3245
     Komisje Wyborcze 1012
   Wybory do Parlamentu Europejskiego 2019 525
     Zarządzenia, obwieszczenia, uchwały, informacje 226
     Komisje Wyborcze 400
   Wybory ponowne do Rady Gminy - okręg nr 7 231
     Zarządzenia, obwieszczenia, uchwały, informacje 192
     Komisje Wyborcze 137
   Wybory Parlamentarne 2019 519
     Zarządzenia, obwieszczenia, uchwały, informacje 374
     Komisje Wyborcze 704
   Wybory Prezydenckie 2020 46
     Zarządzenia, obwieszczenia, uchwały, informacje 53
     Komisje Wyborcze 37
Publiczny transport zbiorowy
   2015 1093
Inne
   Oferty pracy 36128
   Obwieszczenia 10722
   System Informacji o Środowisku 3495
   Wykaz kontroli 6889
   Opłaty za wodę 341
   Ponowne wykorzystywanie informacji publicznej 778
   Różne 3756
   Elektroniczna Skrzynka Podawcza 2700
   Informacje nie udostępnione w BIP 4647
   Redakcja Biuletynu 3398
Ochrona danych osobowych
   Inspektor Ochrony Danych Osobowych 460
   Administrator Danych Osobowych 343
   Informacje, klauzule, zasady 610
Łączna liczba odwiedzin:1324646