główna zawartość

Statystyki odwiedzin strony BIP

Urząd Miasta i Gminy
   Strona główna 38587
   Dane podstawowe 180917
   Ogólna charaktarystyka gminy 8102
   Struktura organizacyjna 10830
     Regulamin organizacyjny 5660
     Referaty 3779
    ›    Referat Spraw Obywatelskich 2483
    ›    Referat Organizacji i Kadr 2231
    ›    Referat Finansowo-Księgowy i Podatkowy 1458
    ›    Referat Inwestycji i Zamówień Publicznych 1729
    ›    Referat Rolnictwa Gospodarki Gruntami i Spraw Komunalnych 2093
    ›    Samodzielne stanowisko do spraw obsługi prawnej 1188
   Skarbnik Gminy 5748
     Osoba 3044
     Miejsce urzędowania 1676
     Kompetencje 1811
   Zastępca Burmistrza 5455
     Osoba 2861
     Miejsce urzędowania 1830
   Ogłoszenia 5996
   Zgromadzenia publiczne 1271
   Raport o stanie Gminy Klimontów 1154
Burmistrz
   Osoba 8586
   Miejsce urzędowania 4618
   Zarządzenia 8830
     2002 1232
     2003 1338
     2004 1328
     2005 1483
     2006 2430
     2007 2369
     2008 1970
     2009 2726
     2010 2427
     2011 2201
     2012 2174
     2013 2062
     2014 2339
     2015 2301
     2016 1624
     2017 1525
     2018 1265
     2019 1022
     2020 1277
     2021 106
Rada Miejska
   Członkowie 7522
   Regulamin organizacyjny 5422
   Uchwały 16807
     2002 4253
     2003 13434
     2004 11255
     2005 9061
     2006 15731
     2007 4989
     2008 4013
     2009 3690
     2010 4722
     2011 3472
     2012 2868
     2013 2595
     2014 3034
     2015 2818
     2016 2667
     2017 2584
     2018 2551
     2019 1983
     2020 1496
     2021 835
     Imienne wykazy głosowań radnych 449
     Uchylone 1701
     Projekty 19502
   Sesje 25893
     2002 1125
     2003 1081
     2004 1170
     2005 1312
     2006 1970
     2007 3213
     2008 3732
     2009 3404
     2010 4038
     2011 2985
     2012 2718
     2013 2825
     2014 3182
     2015 3141
     2016 2542
     2017 2137
     2018 1507
     2019 939
     2020 517
     2021 243
     Najbliższa sesja 31889
     Transmisje obrad 979
   Komisje 5054
    ›    Skład 1531
    ›    Zadania 1115
    ›    Sprawozdania 1567
    ›    Skład 1294
    ›    Zadania 943
    ›    Sprawozdania 834
    ›    Skład 1317
    ›    Zadania 977
    ›    Sprawozdania 956
    ›    Skład 1029
    ›    Zadania 771
    ›    Sprawozdania 775
    ›    Plan działania 714
    ›    Skład 1375
    ›    Zadania 894
    ›    Sprawozdania 1022
    ›    Skład 1017
    ›    Zadania 778
    ›    Sprawozdania 735
    ›    Plan działania 641
    ›    Skład 1015
    ›    Zadania 982
    ›    Sprawozdania 727
    ›    Plan działania 666
Inwestycje
     2002 1189
     2003 1206
     2004 1317
     2005 2855
   Przetargi 71460
     2002 1398
     2003 4129
     2004 3678
     2005 6598
     2006 10984
     2007 14756
     2008 15199
     2009 14891
     2010 27204
     2011 19248
     2012 16958
     2013 14185
     2014 41122
     2015 26423
     2016 27330
     2017 22694
     2018 30853
     2019 28781
     2020 33139
     2021 7401
   Obwieszczenia i zawiadomienia 10582
     2006 4746
     2007 5240
     2008 12727
     2009 6121
     2010 6838
     2011 2768
     2012 2810
     2013 3608
     2014 4091
     2015 3487
     2016 1947
     2017 3401
     2018 3473
     2019 1647
     2020 2791
     2021 1968
     2022 5
Prawo Lokalne
   Statut gminy 8294
   Akty prawa miejscowego 9859
   Zagospodarowanie przestrzenne 5793
   Podatki i opłaty 5650
   Rejestr instytucji kultury 1069
Jednostki organizacyjne
   Publiczna Szkoła Podstawowa im. Jerzego Ossolińskiego 21179
   Przedszkole Samorządowe w Klimontowie 8724
   Zespół Ekonomiczno Administracyjny Szkół i Przedszkola 8600
   Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej 11337
   Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury w Klimontowie 11476
   Ośrodek Pomocy Społecznej w Klimontowie 20865
   Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna 4458
   Liceum Ogólnokształcące im. św. Urszuli Ledóchowskiej 793
   Żłobek Gminny w Klimontowie 342
Jednostki pomocnicze
   Sołectwa 20293
Majątek publiczny
   Majątek gminy 4656
   Dług gminy 5483
     2006 1240
     2007 1126
     2008 2120
     2009 730
     2010 857
     2011 2153
   Ulgi, umorzenia, odroczenia, pomoc publiczna 4769
     2006 1357
     2007 1377
     2008 1453
     2009 1031
     2010 1195
     2011 2317
     2012 1315
     2013 1052
     2014 888
     2015 734
     2016 478
     2017 373
     2018 256
     2019 191
     2020 63
   Sprawozdania finansowe 5133
     2006 1302
     2007 1802
     2008 1711
     2009 1631
     2010 1728
     2011 1391
     2012 1275
     2013 1183
     2014 1172
     2015 867
     2016 676
     2017 630
     2018 746
     2019 586
     2020 341
     2021 95
   Opinie RIO 2685
     2011 1011
     2012 1634
     2013 1369
     2014 1427
     2015 1094
     2016 838
     2017 664
     2018 676
     2019 579
     2020 343
     2021 120
Oświadczenia majątkowe
   Osoby na stanowiskach kierowniczych 14765
     2013 1832
     Koniec kadencji 2010-2014 1381
     Początek kadencji 2014-2018 2289
     2014 1456
     2015 2403
     2016 2448
     2017 1464
     Koniec kadencji 2014-2018 541
     Początek kadencji 2018-2023 963
     2018 1333
     2019 1188
     2020 515
     2021 558
   Radni 10194
     2013 1367
     Koniec kadencji 2010-2014 1088
     Początek kadencji 2014-2018 1665
     2014 941
     2015 1223
     2016 1111
     2017 815
     Koniec kadencji 2014-2018 789
     Początek kadencji 2018-2023 1445
     2018 977
     2019 968
     2020 420
Wybory
     Komisje Wyborcze 1867
    ›    Gminna Komisja Wyborcza 1843
    ›    Obwodowe Komisje Wyborcze 3763
     Obwieszczenia i uchwały 4441
     Zarządzenia, obwieszczenia i uchwały 3822
     Komisje Wyborcze 1633
    ›    Gminna Komisja Wyborcza 1644
    ›    Obwodowe Komisje Wyborcze 2478
     Informacje 2045
     Wybory zarządzone na 2014.03.08 809
    ›    Zarządzenia, obwieszczenia i uchwały 1034
    ›    Komisje Wyborcze 847
   Wybory Prezydenckie 2015 1410
     Zarządzenia, obwieszczenia i uchwały 755
     Komisje Wyborcze 1239
   Wybory do Izb Rolniczych 2015 2489
   Referendum 2015 1380
     Zarządzenia, obwieszczenia, uchwały, informacje 703
     Komisje do spraw referendum 1182
   Wybory Parlamentarne 2015 1632
     Zarządzenia, obwieszczenia, uchwały, informacje 798
     Obwodowe Komisje Wyborcze 1236
   Wybory samorządowe 2018 2402
     Zarządzenia, obwieszczenia, uchwały, informacje 4102
     Komisje Wyborcze 1410
   Wybory do Parlamentu Europejskiego 2019 895
     Zarządzenia, obwieszczenia, uchwały, informacje 367
     Komisje Wyborcze 759
   Wybory ponowne do Rady Gminy - okręg nr 7 633
     Zarządzenia, obwieszczenia, uchwały, informacje 475
     Komisje Wyborcze 272
   Wybory Parlamentarne 2019 903
     Zarządzenia, obwieszczenia, uchwały, informacje 637
     Komisje Wyborcze 961
   Wybory Prezydenckie 2020 914
     Zarządzenia, obwieszczenia, uchwały, informacje 573
     Komisje Wyborcze 689
Publiczny transport zbiorowy
   2015 1419
Inne
   Oferty pracy 41336
   Obwieszczenia 13190
   System Informacji o Środowisku 3797
   Wykaz kontroli 7489
   Opłaty za wodę 813
   Koordynator do spraw dostępności 277
   Ponowne wykorzystywanie informacji publicznej 1061
   Różne 5112
   Elektroniczna Skrzynka Podawcza 3159
   Informacje nie udostępnione w BIP 5135
   Redakcja Biuletynu 3832
Ochrona danych osobowych
   Inspektor Ochrony Danych Osobowych 955
   Administrator Danych Osobowych 698
   Informacje, klauzule, zasady 1691
   Cyberbezpieczeństwo 37
Łączna liczba odwiedzin:1583390