główna zawartość

Statystyki odwiedzin strony BIP

Urząd Miasta i Gminy
   Strona główna 21063
   Dane podstawowe 179187
   Ogólna charaktarystyka gminy 7707
   Struktura organizacyjna 9866
     Regulamin organizacyjny 5102
     Referaty 3194
    ›    Referat Spraw Obywatelskich 2208
    ›    Referat Organizacji i Kadr 1990
    ›    Referat Finansowo-Księgowy i Podatkowy 1265
    ›    Referat Inwestycji i Zamówień Publicznych 1550
    ›    Referat Rolnictwa Gospodarki Gruntami i Spraw Komunalnych 1883
    ›    Samodzielne stanowisko do spraw obsługi prawnej 1049
   Skarbnik Gminy 5322
     Osoba 2749
     Miejsce urzędowania 1524
     Kompetencje 1678
   Zastępca Burmistrza 5036
     Osoba 2603
     Miejsce urzędowania 1646
   Ogłoszenia 3632
   Zgromadzenia publiczne 777
   Raport o stanie Gminy Klimontów 620
Burmistrz
   Osoba 8166
   Miejsce urzędowania 4398
   Zarządzenia 8162
     2002 1146
     2003 1252
     2004 1242
     2005 1331
     2006 2356
     2007 2286
     2008 1880
     2009 2648
     2010 2296
     2011 2122
     2012 2090
     2013 1948
     2014 2122
     2015 2158
     2016 1537
     2017 1314
     2018 996
     2019 642
     2020 304
Rada Miejska
   Członkowie 7103
   Regulamin organizacyjny 5188
   Uchwały 15430
     2002 3842
     2003 12113
     2004 10211
     2005 8080
     2006 14559
     2007 4785
     2008 3774
     2009 3461
     2010 4426
     2011 3253
     2012 2650
     2013 2373
     2014 2690
     2015 2499
     2016 2355
     2017 2172
     2018 1950
     2019 1392
     2020 507
     Imienne wykazy głosowań radnych 334
     Uchylone 1553
     Projekty 17233
   Sesje 24908
     2002 1039
     2003 991
     2004 1051
     2005 1239
     2006 1889
     2007 3039
     2008 3485
     2009 3212
     2010 3774
     2011 2806
     2012 2522
     2013 2649
     2014 2866
     2015 2897
     2016 2271
     2017 1871
     2018 1251
     2019 642
     2020 171
     Najbliższa sesja 28982
     Transmisje obrad 527
   Komisje 4813
    ›    Skład 1440
    ›    Zadania 1021
    ›    Sprawozdania 1483
    ›    Skład 1204
    ›    Zadania 865
    ›    Sprawozdania 752
    ›    Skład 1237
    ›    Zadania 900
    ›    Sprawozdania 878
    ›    Skład 911
    ›    Zadania 674
    ›    Sprawozdania 688
    ›    Plan działania 634
    ›    Skład 1272
    ›    Zadania 801
    ›    Sprawozdania 880
    ›    Skład 917
    ›    Zadania 693
    ›    Sprawozdania 648
    ›    Plan działania 554
    ›    Skład 929
    ›    Zadania 895
    ›    Sprawozdania 642
    ›    Plan działania 579
Inwestycje
   Wykonane 5166
     2002 1115
     2003 1135
     2004 1231
     2005 2708
   Planowane 8665
   Przetargi 63924
     2002 1235
     2003 3942
     2004 3371
     2005 6209
     2006 10607
     2007 14508
     2008 14938
     2009 14471
     2010 26465
     2011 18263
     2012 15811
     2013 12985
     2014 39437
     2015 24261
     2016 24530
     2017 19867
     2018 29122
     2019 26893
     2020 22023
   Obwieszczenia i zawiadomienia 9777
     2006 4456
     2007 4943
     2008 12499
     2009 5499
     2010 6595
     2011 2551
     2012 2412
     2013 3316
     2014 3619
     2015 2982
     2016 1652
     2017 1535
     2018 2658
     2019 1202
     2020 1342
Prawo Lokalne
   Statut gminy 7983
   Akty prawa miejscowego 8856
   Zagospodarowanie przestrzenne 5111
   Podatki i opłaty 5152
   Rejestr instytucji kultury 863
Jednostki organizacyjne
   Publiczna Szkoła Podstawowa im. Jerzego Ossolińskiego 19933
   Przedszkole Samorządowe w Klimontowie 8119
   Zespół Ekonomiczno Administracyjny Szkół i Przedszkola 8006
   Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej 10162
   Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury w Klimontowie 10935
   Ośrodek Pomocy Społecznej w Klimontowie 18390
   Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna 4034
   Liceum Ogólnokształcące im. św. Urszuli Ledóchowskiej 406
   Żłobek Gminny w Klimontowie 39
Jednostki pomocnicze
   Sołectwa 18517
Majątek publiczny
   Majątek gminy 4370
   Dług gminy 5248
     2006 1085
     2007 1048
     2008 2035
     2009 662
     2010 773
     2011 2042
   Ulgi, umorzenia, odroczenia, pomoc publiczna 4535
     2006 1287
     2007 1279
     2008 1355
     2009 948
     2010 1106
     2011 2215
     2012 1225
     2013 952
     2014 786
     2015 644
     2016 368
     2017 280
     2018 170
     2019 84
   Sprawozdania finansowe 4779
     2006 1230
     2007 1724
     2008 1636
     2009 1548
     2010 1652
     2011 1312
     2012 1191
     2013 1104
     2014 1090
     2015 764
     2016 585
     2017 510
     2018 537
     2019 323
     2020 122
   Opinie RIO 2413
     2011 944
     2012 1452
     2013 1184
     2014 1252
     2015 916
     2016 676
     2017 504
     2018 485
     2019 379
     2020 152
Oświadczenia majątkowe
   Osoby na stanowiskach kierowniczych 13834
     2013 1701
     Koniec kadencji 2010-2014 1259
     Początek kadencji 2014-2018 2116
     2014 1345
     2015 2259
     2016 2270
     2017 1346
     Koniec kadencji 2014-2018 442
     Początek kadencji 2018-2023 744
     2018 1165
     2019 605
   Radni 9234
     2013 1253
     Koniec kadencji 2010-2014 980
     Początek kadencji 2014-2018 1552
     2014 857
     2015 1126
     2016 1004
     2017 726
     Koniec kadencji 2014-2018 696
     Początek kadencji 2018-2023 980
     2018 696
     2019 445
Wybory
     Komisje Wyborcze 1817
    ›    Gminna Komisja Wyborcza 1743
    ›    Obwodowe Komisje Wyborcze 3520
     Obwieszczenia i uchwały 4165
     Zarządzenia, obwieszczenia i uchwały 3565
     Komisje Wyborcze 1554
    ›    Gminna Komisja Wyborcza 1525
    ›    Obwodowe Komisje Wyborcze 2276
     Informacje 1943
     Wybory zarządzone na 2014.03.08 735
    ›    Zarządzenia, obwieszczenia i uchwały 942
    ›    Komisje Wyborcze 747
   Wybory Prezydenckie 2015 1229
     Zarządzenia, obwieszczenia i uchwały 679
     Komisje Wyborcze 1064
   Wybory do Izb Rolniczych 2015 2315
   Referendum 2015 1204
     Zarządzenia, obwieszczenia, uchwały, informacje 614
     Komisje do spraw referendum 975
   Wybory Parlamentarne 2015 1435
     Zarządzenia, obwieszczenia, uchwały, informacje 714
     Obwodowe Komisje Wyborcze 1106
   Wybory samorządowe 2018 2096
     Zarządzenia, obwieszczenia, uchwały, informacje 3661
     Komisje Wyborcze 1192
   Wybory do Parlamentu Europejskiego 2019 681
     Zarządzenia, obwieszczenia, uchwały, informacje 286
     Komisje Wyborcze 480
   Wybory ponowne do Rady Gminy - okręg nr 7 379
     Zarządzenia, obwieszczenia, uchwały, informacje 304
     Komisje Wyborcze 202
   Wybory Parlamentarne 2019 683
     Zarządzenia, obwieszczenia, uchwały, informacje 481
     Komisje Wyborcze 810
   Wybory Prezydenckie 2020 635
     Zarządzenia, obwieszczenia, uchwały, informacje 369
     Komisje Wyborcze 586
Publiczny transport zbiorowy
   2015 1231
Inne
   Oferty pracy 37537
   Obwieszczenia 11669
   System Informacji o Środowisku 3631
   Wykaz kontroli 7130
   Opłaty za wodę 484
   Koordynator do spraw dostępności 43
   Ponowne wykorzystywanie informacji publicznej 907
   Różne 4190
   Elektroniczna Skrzynka Podawcza 2876
   Informacje nie udostępnione w BIP 4809
   Redakcja Biuletynu 3549
Ochrona danych osobowych
   Inspektor Ochrony Danych Osobowych 615
   Administrator Danych Osobowych 489
   Informacje, klauzule, zasady 1063
Łączna liczba odwiedzin:1435854