główna zawartość

Statystyki odwiedzin strony BIP

Urząd Miasta i Gminy
   Strona główna 26012
   Dane podstawowe 179598
   Ogólna charaktarystyka gminy 7827
   Struktura organizacyjna 10090
     Regulamin organizacyjny 5248
     Referaty 3292
    ›    Referat Spraw Obywatelskich 2278
    ›    Referat Organizacji i Kadr 2054
    ›    Referat Finansowo-Księgowy i Podatkowy 1311
    ›    Referat Inwestycji i Zamówień Publicznych 1593
    ›    Referat Rolnictwa Gospodarki Gruntami i Spraw Komunalnych 1931
    ›    Samodzielne stanowisko do spraw obsługi prawnej 1073
   Skarbnik Gminy 5425
     Osoba 2833
     Miejsce urzędowania 1557
     Kompetencje 1708
   Zastępca Burmistrza 5149
     Osoba 2672
     Miejsce urzędowania 1690
   Ogłoszenia 4303
   Zgromadzenia publiczne 931
   Raport o stanie Gminy Klimontów 745
Burmistrz
   Osoba 8291
   Miejsce urzędowania 4454
   Zarządzenia 8322
     2002 1167
     2003 1270
     2004 1259
     2005 1355
     2006 2372
     2007 2306
     2008 1902
     2009 2668
     2010 2314
     2011 2144
     2012 2115
     2013 1974
     2014 2147
     2015 2185
     2016 1558
     2017 1335
     2018 1075
     2019 791
     2020 492
Rada Miejska
   Członkowie 7209
   Regulamin organizacyjny 5248
   Uchwały 15809
     2002 3947
     2003 12422
     2004 10462
     2005 8292
     2006 14837
     2007 4828
     2008 3825
     2009 3504
     2010 4487
     2011 3300
     2012 2706
     2013 2435
     2014 2775
     2015 2585
     2016 2449
     2017 2281
     2018 2073
     2019 1555
     2020 804
     2021 76
     Imienne wykazy głosowań radnych 362
     Uchylone 1588
     Projekty 17781
   Sesje 25189
     2002 1057
     2003 1007
     2004 1069
     2005 1253
     2006 1908
     2007 3077
     2008 3541
     2009 3249
     2010 3833
     2011 2848
     2012 2568
     2013 2694
     2014 2942
     2015 2958
     2016 2341
     2017 1937
     2018 1312
     2019 730
     2020 308
     2021 35
     Najbliższa sesja 29767
     Transmisje obrad 644
   Komisje 4864
    ›    Skład 1458
    ›    Zadania 1044
    ›    Sprawozdania 1498
    ›    Skład 1225
    ›    Zadania 880
    ›    Sprawozdania 767
    ›    Skład 1254
    ›    Zadania 918
    ›    Sprawozdania 893
    ›    Skład 927
    ›    Zadania 694
    ›    Sprawozdania 705
    ›    Plan działania 650
    ›    Skład 1297
    ›    Zadania 822
    ›    Sprawozdania 904
    ›    Skład 938
    ›    Zadania 709
    ›    Sprawozdania 670
    ›    Plan działania 572
    ›    Skład 948
    ›    Zadania 911
    ›    Sprawozdania 659
    ›    Plan działania 596
Inwestycje
     2002 1136
     2003 1152
     2004 1248
     2005 2731
   Przetargi 67253
     2002 1264
     2003 3973
     2004 3426
     2005 6292
     2006 10692
     2007 14577
     2008 14989
     2009 14579
     2010 26654
     2011 18488
     2012 16057
     2013 13298
     2014 39809
     2015 24989
     2016 25519
     2017 20542
     2018 29697
     2019 27513
     2020 30248
     2021 1834
   Obwieszczenia i zawiadomienia 10083
     2006 4530
     2007 5003
     2008 12549
     2009 5622
     2010 6651
     2011 2592
     2012 2488
     2013 3373
     2014 3715
     2015 3106
     2016 1716
     2017 1645
     2018 2824
     2019 1340
     2020 1931
     2021 350
Prawo Lokalne
   Statut gminy 8053
   Akty prawa miejscowego 9061
   Zagospodarowanie przestrzenne 5237
   Podatki i opłaty 5301
   Rejestr instytucji kultury 908
Jednostki organizacyjne
   Publiczna Szkoła Podstawowa im. Jerzego Ossolińskiego 20230
   Przedszkole Samorządowe w Klimontowie 8246
   Zespół Ekonomiczno Administracyjny Szkół i Przedszkola 8169
   Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej 10347
   Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury w Klimontowie 11071
   Ośrodek Pomocy Społecznej w Klimontowie 19117
   Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna 4120
   Liceum Ogólnokształcące im. św. Urszuli Ledóchowskiej 508
   Żłobek Gminny w Klimontowie 107
Jednostki pomocnicze
   Sołectwa 19051
Majątek publiczny
   Majątek gminy 4440
   Dług gminy 5306
     2006 1103
     2007 1063
     2008 2053
     2009 679
     2010 788
     2011 2068
   Ulgi, umorzenia, odroczenia, pomoc publiczna 4598
     2006 1305
     2007 1297
     2008 1372
     2009 960
     2010 1120
     2011 2237
     2012 1248
     2013 977
     2014 811
     2015 664
     2016 390
     2017 306
     2018 189
     2019 112
   Sprawozdania finansowe 4884
     2006 1247
     2007 1744
     2008 1655
     2009 1567
     2010 1669
     2011 1334
     2012 1206
     2013 1119
     2014 1112
     2015 797
     2016 617
     2017 560
     2018 594
     2019 412
     2020 167
   Opinie RIO 2461
     2011 962
     2012 1486
     2013 1229
     2014 1291
     2015 964
     2016 715
     2017 544
     2018 525
     2019 432
     2020 197
Oświadczenia majątkowe
   Osoby na stanowiskach kierowniczych 14020
     2013 1736
     Koniec kadencji 2010-2014 1286
     Początek kadencji 2014-2018 2151
     2014 1371
     2015 2288
     2016 2305
     2017 1381
     Koniec kadencji 2014-2018 461
     Początek kadencji 2018-2023 785
     2018 1212
     2019 832
   Radni 9515
     2013 1283
     Koniec kadencji 2010-2014 1004
     Początek kadencji 2014-2018 1582
     2014 882
     2015 1151
     2016 1030
     2017 747
     Koniec kadencji 2014-2018 719
     Początek kadencji 2018-2023 1079
     2018 797
     2019 667
Wybory
     Komisje Wyborcze 1832
    ›    Gminna Komisja Wyborcza 1774
    ›    Obwodowe Komisje Wyborcze 3556
     Obwieszczenia i uchwały 4236
     Zarządzenia, obwieszczenia i uchwały 3626
     Komisje Wyborcze 1573
    ›    Gminna Komisja Wyborcza 1551
    ›    Obwodowe Komisje Wyborcze 2336
     Informacje 1967
     Wybory zarządzone na 2014.03.08 757
    ›    Zarządzenia, obwieszczenia i uchwały 965
    ›    Komisje Wyborcze 773
   Wybory Prezydenckie 2015 1264
     Zarządzenia, obwieszczenia i uchwały 694
     Komisje Wyborcze 1113
   Wybory do Izb Rolniczych 2015 2353
   Referendum 2015 1238
     Zarządzenia, obwieszczenia, uchwały, informacje 632
     Komisje do spraw referendum 1017
   Wybory Parlamentarne 2015 1477
     Zarządzenia, obwieszczenia, uchwały, informacje 733
     Obwodowe Komisje Wyborcze 1152
   Wybory samorządowe 2018 2160
     Zarządzenia, obwieszczenia, uchwały, informacje 3790
     Komisje Wyborcze 1256
   Wybory do Parlamentu Europejskiego 2019 719
     Zarządzenia, obwieszczenia, uchwały, informacje 304
     Komisje Wyborcze 523
   Wybory ponowne do Rady Gminy - okręg nr 7 418
     Zarządzenia, obwieszczenia, uchwały, informacje 343
     Komisje Wyborcze 220
   Wybory Parlamentarne 2019 731
     Zarządzenia, obwieszczenia, uchwały, informacje 517
     Komisje Wyborcze 847
   Wybory Prezydenckie 2020 715
     Zarządzenia, obwieszczenia, uchwały, informacje 409
     Komisje Wyborcze 612
Publiczny transport zbiorowy
   2015 1292
Inne
   Oferty pracy 38191
   Obwieszczenia 11970
   System Informacji o Środowisku 3675
   Wykaz kontroli 7201
   Opłaty za wodę 536
   Koordynator do spraw dostępności 73
   Ponowne wykorzystywanie informacji publicznej 938
   Różne 4336
   Elektroniczna Skrzynka Podawcza 2923
   Informacje nie udostępnione w BIP 4872
   Redakcja Biuletynu 3590
Ochrona danych osobowych
   Inspektor Ochrony Danych Osobowych 689
   Administrator Danych Osobowych 531
   Informacje, klauzule, zasady 1207
Łączna liczba odwiedzin:1468591