główna zawartość

Statystyki odwiedzin strony BIP

Urząd Miasta i Gminy
   Strona główna 18212
   Dane podstawowe 178920
   Ogólna charaktarystyka gminy 7618
   Struktura organizacyjna 9715
     Regulamin organizacyjny 5042
     Referaty 3151
    ›    Referat Spraw Obywatelskich 2164
    ›    Referat Organizacji i Kadr 1967
    ›    Referat Finansowo-Księgowy i Podatkowy 1244
    ›    Referat Inwestycji i Zamówień Publicznych 1530
    ›    Referat Rolnictwa Gospodarki Gruntami i Spraw Komunalnych 1862
    ›    Samodzielne stanowisko do spraw obsługi prawnej 1027
   Skarbnik Gminy 5253
     Osoba 2715
     Miejsce urzędowania 1508
     Kompetencje 1663
   Zastępca Burmistrza 4982
     Osoba 2569
     Miejsce urzędowania 1627
   Ogłoszenia 3229
   Zgromadzenia publiczne 664
   Raport o stanie Gminy Klimontów 558
Burmistrz
   Osoba 7828
   Miejsce urzędowania 4358
   Zarządzenia 8102
     2002 1136
     2003 1227
     2004 1231
     2005 1319
     2006 2342
     2007 2272
     2008 1865
     2009 2633
     2010 2284
     2011 2107
     2012 2077
     2013 1936
     2014 2109
     2015 2140
     2016 1520
     2017 1299
     2018 906
     2019 578
     2020 257
Rada Miejska
   Członkowie 7042
   Regulamin organizacyjny 5154
   Uchwały 15255
     2002 3760
     2003 11924
     2004 10019
     2005 7958
     2006 14362
     2007 4747
     2008 3731
     2009 3425
     2010 4379
     2011 3221
     2012 2616
     2013 2330
     2014 2628
     2015 2442
     2016 2303
     2017 2099
     2018 1862
     2019 1280
     2020 353
     Imienne wykazy głosowań radnych 313
     Uchylone 1539
     Projekty 16858
   Sesje 24804
     2002 1029
     2003 975
     2004 1036
     2005 1224
     2006 1876
     2007 3009
     2008 3448
     2009 3181
     2010 3732
     2011 2776
     2012 2493
     2013 2620
     2014 2814
     2015 2858
     2016 2230
     2017 1833
     2018 1207
     2019 593
     2020 142
     Najbliższa sesja 28529
     Transmisje obrad 481
   Komisje 4783
    ›    Skład 1424
    ›    Zadania 1008
    ›    Sprawozdania 1470
    ›    Skład 1195
    ›    Zadania 856
    ›    Sprawozdania 742
    ›    Skład 1226
    ›    Zadania 888
    ›    Sprawozdania 867
    ›    Skład 899
    ›    Zadania 665
    ›    Sprawozdania 677
    ›    Plan działania 623
    ›    Skład 1263
    ›    Zadania 791
    ›    Sprawozdania 870
    ›    Skład 908
    ›    Zadania 686
    ›    Sprawozdania 640
    ›    Plan działania 536
    ›    Skład 914
    ›    Zadania 882
    ›    Sprawozdania 630
    ›    Plan działania 566
Inwestycje
   Wykonane 5117
     2002 1104
     2003 1125
     2004 1219
     2005 2689
   Planowane 8542
   Przetargi 61934
     2002 1200
     2003 3919
     2004 3340
     2005 6153
     2006 10548
     2007 14468
     2008 14891
     2009 14412
     2010 26349
     2011 18074
     2012 15620
     2013 12789
     2014 39164
     2015 23785
     2016 23823
     2017 19396
     2018 28744
     2019 26409
     2020 16844
   Obwieszczenia i zawiadomienia 9678
     2006 4414
     2007 4892
     2008 12457
     2009 5412
     2010 6559
     2011 2517
     2012 2345
     2013 3210
     2014 3543
     2015 2906
     2016 1615
     2017 1453
     2018 2521
     2019 1141
     2020 1019
Prawo Lokalne
   Statut gminy 7936
   Akty prawa miejscowego 8748
   Zagospodarowanie przestrzenne 5026
   Podatki i opłaty 5079
   Rejestr instytucji kultury 835
Jednostki organizacyjne
   Publiczna Szkoła Podstawowa im. Jerzego Ossolińskiego 19596
   Przedszkole Samorządowe w Klimontowie 8031
   Zespół Ekonomiczno Administracyjny Szkół i Przedszkola 7887
   Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej 10092
   Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury w Klimontowie 10859
   Ośrodek Pomocy Społecznej w Klimontowie 18069
   Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna 3970
   Liceum Ogólnokształcące im. św. Urszuli Ledóchowskiej 333
   Żłobek Gminny w Klimontowie 8
Jednostki pomocnicze
   Sołectwa 18219
Majątek publiczny
   Majątek gminy 4330
   Dług gminy 5219
     2006 1070
     2007 1037
     2008 2023
     2009 648
     2010 757
     2011 2022
   Ulgi, umorzenia, odroczenia, pomoc publiczna 4503
     2006 1269
     2007 1266
     2008 1343
     2009 940
     2010 1093
     2011 2195
     2012 1214
     2013 943
     2014 777
     2015 633
     2016 347
     2017 267
     2018 156
     2019 73
   Sprawozdania finansowe 4725
     2006 1216
     2007 1704
     2008 1609
     2009 1532
     2010 1628
     2011 1294
     2012 1181
     2013 1093
     2014 1073
     2015 749
     2016 573
     2017 484
     2018 502
     2019 286
     2020 78
   Opinie RIO 2376
     2011 937
     2012 1423
     2013 1158
     2014 1223
     2015 887
     2016 646
     2017 478
     2018 456
     2019 343
     2020 136
Oświadczenia majątkowe
   Osoby na stanowiskach kierowniczych 13684
     2013 1682
     Koniec kadencji 2010-2014 1250
     Początek kadencji 2014-2018 2096
     2014 1323
     2015 2240
     2016 2228
     2017 1330
     Koniec kadencji 2014-2018 430
     Początek kadencji 2018-2023 721
     2018 1127
     2019 418
   Radni 9022
     2013 1227
     Koniec kadencji 2010-2014 965
     Początek kadencji 2014-2018 1532
     2014 838
     2015 1105
     2016 989
     2017 712
     Koniec kadencji 2014-2018 682
     Początek kadencji 2018-2023 913
     2018 667
     2019 304
Wybory
     Komisje Wyborcze 1814
    ›    Gminna Komisja Wyborcza 1735
    ›    Obwodowe Komisje Wyborcze 3496
     Obwieszczenia i uchwały 4129
     Zarządzenia, obwieszczenia i uchwały 3518
     Komisje Wyborcze 1542
    ›    Gminna Komisja Wyborcza 1501
    ›    Obwodowe Komisje Wyborcze 2230
     Informacje 1928
     Wybory zarządzone na 2014.03.08 725
    ›    Zarządzenia, obwieszczenia i uchwały 925
    ›    Komisje Wyborcze 732
   Wybory Prezydenckie 2015 1211
     Zarządzenia, obwieszczenia i uchwały 669
     Komisje Wyborcze 1030
   Wybory do Izb Rolniczych 2015 2283
   Referendum 2015 1184
     Zarządzenia, obwieszczenia, uchwały, informacje 599
     Komisje do spraw referendum 955
   Wybory Parlamentarne 2015 1415
     Zarządzenia, obwieszczenia, uchwały, informacje 703
     Obwodowe Komisje Wyborcze 1079
   Wybory samorządowe 2018 2064
     Zarządzenia, obwieszczenia, uchwały, informacje 3589
     Komisje Wyborcze 1146
   Wybory do Parlamentu Europejskiego 2019 654
     Zarządzenia, obwieszczenia, uchwały, informacje 273
     Komisje Wyborcze 455
   Wybory ponowne do Rady Gminy - okręg nr 7 353
     Zarządzenia, obwieszczenia, uchwały, informacje 271
     Komisje Wyborcze 190
   Wybory Parlamentarne 2019 654
     Zarządzenia, obwieszczenia, uchwały, informacje 452
     Komisje Wyborcze 774
   Wybory Prezydenckie 2020 597
     Zarządzenia, obwieszczenia, uchwały, informacje 350
     Komisje Wyborcze 574
Publiczny transport zbiorowy
   2015 1209
Inne
   Oferty pracy 37241
   Obwieszczenia 11476
   System Informacji o Środowisku 3611
   Wykaz kontroli 7072
   Opłaty za wodę 455
   Ponowne wykorzystywanie informacji publicznej 879
   Różne 4114
   Elektroniczna Skrzynka Podawcza 2836
   Informacje nie udostępnione w BIP 4780
   Redakcja Biuletynu 3527
Ochrona danych osobowych
   Inspektor Ochrony Danych Osobowych 582
   Administrator Danych Osobowych 461
   Informacje, klauzule, zasady 952
Łączna liczba odwiedzin:1407949