główna zawartość

Statystyki odwiedzin strony BIP

Urząd Miasta i Gminy
   Strona główna 34431
   Dane podstawowe 180539
   Ogólna charaktarystyka gminy 8007
   Struktura organizacyjna 10597
     Regulamin organizacyjny 5546
     Referaty 3604
    ›    Referat Spraw Obywatelskich 2425
    ›    Referat Organizacji i Kadr 2172
    ›    Referat Finansowo-Księgowy i Podatkowy 1401
    ›    Referat Inwestycji i Zamówień Publicznych 1687
    ›    Referat Rolnictwa Gospodarki Gruntami i Spraw Komunalnych 2035
    ›    Samodzielne stanowisko do spraw obsługi prawnej 1152
   Skarbnik Gminy 5625
     Osoba 2972
     Miejsce urzędowania 1630
     Kompetencje 1769
   Zastępca Burmistrza 5348
     Osoba 2792
     Miejsce urzędowania 1799
   Ogłoszenia 5117
   Zgromadzenia publiczne 1180
   Raport o stanie Gminy Klimontów 1047
Burmistrz
   Osoba 8477
   Miejsce urzędowania 4562
   Zarządzenia 8612
     2002 1209
     2003 1309
     2004 1304
     2005 1461
     2006 2409
     2007 2345
     2008 1944
     2009 2702
     2010 2388
     2011 2179
     2012 2156
     2013 2040
     2014 2277
     2015 2270
     2016 1597
     2017 1490
     2018 1137
     2019 891
     2020 993
Rada Miejska
   Członkowie 7410
   Regulamin organizacyjny 5360
   Uchwały 16486
     2002 4117
     2003 13083
     2004 10970
     2005 8801
     2006 15383
     2007 4930
     2008 3937
     2009 3577
     2010 4615
     2011 3390
     2012 2808
     2013 2532
     2014 2915
     2015 2719
     2016 2597
     2017 2462
     2018 2345
     2019 1836
     2020 1250
     2021 521
     Imienne wykazy głosowań radnych 421
     Uchylone 1660
     Projekty 18956
   Sesje 25543
     2002 1099
     2003 1043
     2004 1123
     2005 1288
     2006 1948
     2007 3163
     2008 3668
     2009 3353
     2010 3962
     2011 2931
     2012 2662
     2013 2770
     2014 3083
     2015 3079
     2016 2474
     2017 2071
     2018 1437
     2019 856
     2020 447
     2021 146
     Najbliższa sesja 31086
     Transmisje obrad 810
   Komisje 4989
    ›    Skład 1498
    ›    Zadania 1085
    ›    Sprawozdania 1537
    ›    Skład 1267
    ›    Zadania 915
    ›    Sprawozdania 807
    ›    Skład 1288
    ›    Zadania 950
    ›    Sprawozdania 924
    ›    Skład 995
    ›    Zadania 734
    ›    Sprawozdania 745
    ›    Plan działania 683
    ›    Skład 1343
    ›    Zadania 863
    ›    Sprawozdania 993
    ›    Skład 981
    ›    Zadania 750
    ›    Sprawozdania 707
    ›    Plan działania 614
    ›    Skład 985
    ›    Zadania 950
    ›    Sprawozdania 695
    ›    Plan działania 637
Inwestycje
     2002 1172
     2003 1185
     2004 1298
     2005 2788
   Przetargi 70464
     2002 1374
     2003 4093
     2004 3600
     2005 6485
     2006 10870
     2007 14695
     2008 15124
     2009 14766
     2010 27007
     2011 18972
     2012 16603
     2013 13861
     2014 40596
     2015 25948
     2016 26775
     2017 21719
     2018 30447
     2019 28394
     2020 32485
     2021 5811
   Obwieszczenia i zawiadomienia 10449
     2006 4672
     2007 5157
     2008 12664
     2009 5900
     2010 6770
     2011 2682
     2012 2668
     2013 3519
     2014 3945
     2015 3341
     2016 1885
     2017 1840
     2018 3255
     2019 1538
     2020 2558
     2021 1396
Prawo Lokalne
   Statut gminy 8210
   Akty prawa miejscowego 9483
   Zagospodarowanie przestrzenne 5537
   Podatki i opłaty 5501
   Rejestr instytucji kultury 1015
Jednostki organizacyjne
   Publiczna Szkoła Podstawowa im. Jerzego Ossolińskiego 20829
   Przedszkole Samorządowe w Klimontowie 8526
   Zespół Ekonomiczno Administracyjny Szkół i Przedszkola 8451
   Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej 11042
   Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury w Klimontowie 11322
   Ośrodek Pomocy Społecznej w Klimontowie 20208
   Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna 4329
   Liceum Ogólnokształcące im. św. Urszuli Ledóchowskiej 707
   Żłobek Gminny w Klimontowie 250
Jednostki pomocnicze
   Sołectwa 19884
Majątek publiczny
   Majątek gminy 4567
   Dług gminy 5419
     2006 1219
     2007 1107
     2008 2101
     2009 714
     2010 831
     2011 2125
   Ulgi, umorzenia, odroczenia, pomoc publiczna 4714
     2006 1337
     2007 1352
     2008 1422
     2009 1014
     2010 1164
     2011 2293
     2012 1289
     2013 1025
     2014 857
     2015 703
     2016 445
     2017 350
     2018 230
     2019 164
     2020 37
   Sprawozdania finansowe 5038
     2006 1283
     2007 1781
     2008 1688
     2009 1610
     2010 1706
     2011 1369
     2012 1251
     2013 1157
     2014 1152
     2015 844
     2016 656
     2017 608
     2018 688
     2019 539
     2020 265
     2021 50
   Opinie RIO 2559
     2011 991
     2012 1579
     2013 1317
     2014 1381
     2015 1048
     2016 794
     2017 617
     2018 629
     2019 519
     2020 280
     2021 69
Oświadczenia majątkowe
   Osoby na stanowiskach kierowniczych 14539
     2013 1794
     Koniec kadencji 2010-2014 1349
     Początek kadencji 2014-2018 2247
     2014 1419
     2015 2349
     2016 2360
     2017 1430
     Koniec kadencji 2014-2018 513
     Początek kadencji 2018-2023 905
     2018 1291
     2019 1108
     2020 315
     2021 320
   Radni 9983
     2013 1344
     Koniec kadencji 2010-2014 1064
     Początek kadencji 2014-2018 1635
     2014 921
     2015 1198
     2016 1093
     2017 793
     Koniec kadencji 2014-2018 766
     Początek kadencji 2018-2023 1360
     2018 931
     2019 910
     2020 233
Wybory
     Komisje Wyborcze 1853
    ›    Gminna Komisja Wyborcza 1817
    ›    Obwodowe Komisje Wyborcze 3732
     Obwieszczenia i uchwały 4359
     Zarządzenia, obwieszczenia i uchwały 3749
     Komisje Wyborcze 1610
    ›    Gminna Komisja Wyborcza 1608
    ›    Obwodowe Komisje Wyborcze 2431
     Informacje 2020
     Wybory zarządzone na 2014.03.08 789
    ›    Zarządzenia, obwieszczenia i uchwały 1006
    ›    Komisje Wyborcze 821
   Wybory Prezydenckie 2015 1356
     Zarządzenia, obwieszczenia i uchwały 733
     Komisje Wyborcze 1190
   Wybory do Izb Rolniczych 2015 2441
   Referendum 2015 1323
     Zarządzenia, obwieszczenia, uchwały, informacje 677
     Komisje do spraw referendum 1122
   Wybory Parlamentarne 2015 1576
     Zarządzenia, obwieszczenia, uchwały, informacje 766
     Obwodowe Komisje Wyborcze 1205
   Wybory samorządowe 2018 2282
     Zarządzenia, obwieszczenia, uchwały, informacje 4015
     Komisje Wyborcze 1364
   Wybory do Parlamentu Europejskiego 2019 791
     Zarządzenia, obwieszczenia, uchwały, informacje 347
     Komisje Wyborcze 736
   Wybory ponowne do Rady Gminy - okręg nr 7 519
     Zarządzenia, obwieszczenia, uchwały, informacje 423
     Komisje Wyborcze 253
   Wybory Parlamentarne 2019 848
     Zarządzenia, obwieszczenia, uchwały, informacje 596
     Komisje Wyborcze 933
   Wybory Prezydenckie 2020 807
     Zarządzenia, obwieszczenia, uchwały, informacje 515
     Komisje Wyborcze 664
Publiczny transport zbiorowy
   2015 1368
Inne
   Oferty pracy 40417
   Obwieszczenia 12686
   System Informacji o Środowisku 3740
   Wykaz kontroli 7348
   Opłaty za wodę 672
   Koordynator do spraw dostępności 170
   Ponowne wykorzystywanie informacji publicznej 1012
   Różne 4786
   Elektroniczna Skrzynka Podawcza 3027
   Informacje nie udostępnione w BIP 5007
   Redakcja Biuletynu 3711
Ochrona danych osobowych
   Inspektor Ochrony Danych Osobowych 859
   Administrator Danych Osobowych 633
   Informacje, klauzule, zasady 1576
Łączna liczba odwiedzin:1542135