główna zawartość

Statystyki odwiedzin strony BIP

Urząd Miasta i Gminy
   Strona główna 15077
   Dane podstawowe 178294
   Ogólna charaktarystyka gminy 7526
   Struktura organizacyjna 9526
     Regulamin organizacyjny 4965
     Referaty 3076
    ›    Referat Spraw Obywatelskich 2088
    ›    Referat Organizacji i Kadr 1907
    ›    Referat Finansowo-Księgowy i Podatkowy 1196
    ›    Referat Inwestycji i Zamówień Publicznych 1467
    ›    Referat Rolnictwa Gospodarki Gruntami i Spraw Komunalnych 1803
    ›    Samodzielne stanowisko do spraw obsługi prawnej 986
   Skarbnik Gminy 5156
     Osoba 2650
     Miejsce urzędowania 1463
     Kompetencje 1626
   Zastępca Burmistrza 4895
     Osoba 2520
     Miejsce urzędowania 1596
   Ogłoszenia 2811
   Zgromadzenia publiczne 566
   Raport o stanie Gminy Klimontów 461
Burmistrz
   Osoba 7733
   Miejsce urzędowania 4287
   Zarządzenia 7994
     2002 1106
     2003 1191
     2004 1195
     2005 1289
     2006 2301
     2007 2241
     2008 1831
     2009 2602
     2010 2249
     2011 2070
     2012 2045
     2013 1902
     2014 2076
     2015 2093
     2016 1483
     2017 1227
     2018 858
     2019 442
     2020 76
Rada Miejska
   Członkowie 6933
   Regulamin organizacyjny 5081
   Uchwały 15014
     2002 3604
     2003 11538
     2004 9625
     2005 7665
     2006 13885
     2007 4652
     2008 3636
     2009 3329
     2010 4267
     2011 3137
     2012 2542
     2013 2253
     2014 2472
     2015 2328
     2016 2188
     2017 1960
     2018 1687
     2019 1100
     2020 211
     Imienne wykazy głosowań radnych 273
     Uchylone 1501
     Projekty 16047
   Sesje 24642
     2002 997
     2003 948
     2004 997
     2005 1189
     2006 1837
     2007 2938
     2008 3349
     2009 3108
     2010 3624
     2011 2702
     2012 2412
     2013 2496
     2014 2687
     2015 2759
     2016 2129
     2017 1731
     2018 1094
     2019 488
     2020 75
     Najbliższa sesja 27525
     Transmisje obrad 412
   Komisje 4710
    ›    Skład 1393
    ›    Zadania 979
    ›    Sprawozdania 1443
    ›    Skład 1159
    ›    Zadania 832
    ›    Sprawozdania 713
    ›    Skład 1190
    ›    Zadania 856
    ›    Sprawozdania 834
    ›    Skład 874
    ›    Zadania 634
    ›    Sprawozdania 651
    ›    Plan działania 592
    ›    Skład 1229
    ›    Zadania 766
    ›    Sprawozdania 844
    ›    Skład 881
    ›    Zadania 653
    ›    Sprawozdania 607
    ›    Plan działania 495
    ›    Skład 884
    ›    Zadania 851
    ›    Sprawozdania 601
    ›    Plan działania 538
Inwestycje
   Wykonane 5029
     2002 1074
     2003 1100
     2004 1189
     2005 2655
   Planowane 8413
   Przetargi 60348
     2002 1147
     2003 3871
     2004 3260
     2005 6007
     2006 10433
     2007 14374
     2008 14783
     2009 14260
     2010 26075
     2011 17645
     2012 15203
     2013 12356
     2014 38618
     2015 22856
     2016 22745
     2017 18475
     2018 28209
     2019 25866
     2020 10366
   Obwieszczenia i zawiadomienia 9515
     2006 4317
     2007 4775
     2008 12364
     2009 5211
     2010 6464
     2011 2440
     2012 2236
     2013 3092
     2014 3381
     2015 2729
     2016 1524
     2017 1322
     2018 2231
     2019 1011
     2020 646
Prawo Lokalne
   Statut gminy 7863
   Akty prawa miejscowego 8557
   Zagospodarowanie przestrzenne 4911
   Podatki i opłaty 4969
   Rejestr instytucji kultury 773
Jednostki organizacyjne
   Publiczna Szkoła Podstawowa im. Jerzego Ossolińskiego 19209
   Przedszkole Samorządowe w Klimontowie 7866
   Zespół Ekonomiczno Administracyjny Szkół i Przedszkola 7766
   Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej 9951
   Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury w Klimontowie 10739
   Ośrodek Pomocy Społecznej w Klimontowie 17589
   Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna 3884
   Liceum Ogólnokształcące im. św. Urszuli Ledóchowskiej 205
Jednostki pomocnicze
   Sołectwa 17745
Majątek publiczny
   Majątek gminy 4243
   Dług gminy 5148
     2006 1030
     2007 1004
     2008 1983
     2009 610
     2010 720
     2011 1980
   Ulgi, umorzenia, odroczenia, pomoc publiczna 4421
     2006 1239
     2007 1225
     2008 1306
     2009 913
     2010 1058
     2011 2150
     2012 1178
     2013 908
     2014 740
     2015 600
     2016 308
     2017 226
     2018 115
     2019 26
   Sprawozdania finansowe 4640
     2006 1184
     2007 1663
     2008 1579
     2009 1502
     2010 1598
     2011 1254
     2012 1153
     2013 1062
     2014 1042
     2015 716
     2016 539
     2017 447
     2018 429
     2019 209
     2020 13
   Opinie RIO 2305
     2011 909
     2012 1355
     2013 1095
     2014 1144
     2015 814
     2016 580
     2017 411
     2018 380
     2019 265
     2020 82
Oświadczenia majątkowe
   Osoby na stanowiskach kierowniczych 13254
     2013 1644
     Koniec kadencji 2010-2014 1212
     Początek kadencji 2014-2018 2052
     2014 1283
     2015 2197
     2016 2176
     2017 1293
     Koniec kadencji 2014-2018 387
     Początek kadencji 2018-2023 659
     2018 1031
     2019 61
   Radni 8688
     2013 1189
     Koniec kadencji 2010-2014 926
     Początek kadencji 2014-2018 1486
     2014 796
     2015 1059
     2016 954
     2017 673
     Koniec kadencji 2014-2018 642
     Początek kadencji 2018-2023 823
     2018 590
     2019 51
Wybory
     Komisje Wyborcze 1798
    ›    Gminna Komisja Wyborcza 1704
    ›    Obwodowe Komisje Wyborcze 3456
     Obwieszczenia i uchwały 4057
     Zarządzenia, obwieszczenia i uchwały 3394
     Komisje Wyborcze 1513
    ›    Gminna Komisja Wyborcza 1457
    ›    Obwodowe Komisje Wyborcze 2150
     Informacje 1894
     Wybory zarządzone na 2014.03.08 700
    ›    Zarządzenia, obwieszczenia i uchwały 884
    ›    Komisje Wyborcze 695
   Wybory Prezydenckie 2015 1149
     Zarządzenia, obwieszczenia i uchwały 647
     Komisje Wyborcze 961
   Wybory do Izb Rolniczych 2015 2224
   Referendum 2015 1132
     Zarządzenia, obwieszczenia, uchwały, informacje 570
     Komisje do spraw referendum 919
   Wybory Parlamentarne 2015 1353
     Zarządzenia, obwieszczenia, uchwały, informacje 684
     Obwodowe Komisje Wyborcze 1031
   Wybory samorządowe 2018 1995
     Zarządzenia, obwieszczenia, uchwały, informacje 3427
     Komisje Wyborcze 1076
   Wybory do Parlamentu Europejskiego 2019 595
     Zarządzenia, obwieszczenia, uchwały, informacje 243
     Komisje Wyborcze 419
   Wybory ponowne do Rady Gminy - okręg nr 7 293
     Zarządzenia, obwieszczenia, uchwały, informacje 219
     Komisje Wyborcze 160
   Wybory Parlamentarne 2019 591
     Zarządzenia, obwieszczenia, uchwały, informacje 413
     Komisje Wyborcze 739
   Wybory Prezydenckie 2020 456
     Zarządzenia, obwieszczenia, uchwały, informacje 257
     Komisje Wyborcze 480
Publiczny transport zbiorowy
   2015 1151
Inne
   Oferty pracy 36587
   Obwieszczenia 11134
   System Informacji o Środowisku 3554
   Wykaz kontroli 6982
   Opłaty za wodę 397
   Ponowne wykorzystywanie informacji publicznej 830
   Różne 3945
   Elektroniczna Skrzynka Podawcza 2767
   Informacje nie udostępnione w BIP 4721
   Redakcja Biuletynu 3468
Ochrona danych osobowych
   Inspektor Ochrony Danych Osobowych 521
   Administrator Danych Osobowych 401
   Informacje, klauzule, zasady 767
Łączna liczba odwiedzin:1363262