główna zawartość

Statystyki odwiedzin strony BIP

Urząd Miasta i Gminy
   Strona główna 55602
   Dane podstawowe 182317
   Ogólna charaktarystyka gminy 8456
   Struktura organizacyjna 11415
     Regulamin organizacyjny 6055
     Referaty 4585
    ›    Referat Spraw Obywatelskich 2714
    ›    Referat Organizacji i Kadr 2466
    ›    Referat Finansowo-Księgowy i Podatkowy 1725
    ›    Referat Inwestycji i Zamówień Publicznych 1940
    ›    Referat Rolnictwa Gospodarki Gruntami i Spraw Komunalnych 2349
    ›    Samodzielne stanowisko do spraw obsługi prawnej 1340
   Skarbnik Gminy 6193
     Osoba 3348
     Miejsce urzędowania 1846
     Kompetencje 1981
   Zastępca Burmistrza 5828
     Osoba 3086
     Miejsce urzędowania 1973
   Ogłoszenia 9424
   Zgromadzenia publiczne 1621
   Raport o stanie Gminy Klimontów 1601
Burmistrz
   Osoba 8950
   Miejsce urzędowania 4862
   Zarządzenia 9346
     2022 313
     2021 620
     2020 1554
     2019 1275
     2018 1419
     2017 1643
     2016 1772
     2015 2458
     2014 2663
     2013 2203
     2012 2431
     2011 2315
     2010 2571
     2009 2847
     2008 2121
     2007 2503
     2006 2591
     2005 1611
     2004 1463
     2003 1462
     2002 1364
Rada Miejska
   Członkowie 7897
   Regulamin organizacyjny 5657
   Uchwały 18051
     2023 13
     2022 749
     2021 1640
     2020 2059
     2019 2477
     2018 4904
     2017 2995
     2016 3050
     2015 3167
     2014 3466
     2013 2876
     2012 3110
     2011 3737
     2010 5073
     2009 3970
     2008 4357
     2007 5237
     2006 16991
     2005 10113
     2004 12548
     2003 14878
     2002 4710
     Imienne wykazy głosowań radnych 594
     Uchylone 1845
     Projekty 21736
   Sesje 26585
     2023 13
     2022 240
     2021 540
     2020 811
     2019 1208
     2018 1799
     2017 2471
     2016 2828
     2015 3387
     2014 3527
     2013 3049
     2012 2937
     2011 3217
     2010 4359
     2009 3653
     2008 4046
     2007 3457
     2006 2120
     2005 1447
     2004 1305
     2003 1216
     2002 1282
     Najbliższa sesja 34531
    ›    Kadencja 2010-2014 68
    ›    Kadencja 2014-2018 86
    ›    Kadencja 2018-2024 140
     Transmisje obrad 1678
   Komisje 5285
    ›    Skład 1651
    ›    Zadania 1231
    ›    Sprawozdania 1683
    ›    Skład 1400
    ›    Zadania 1053
    ›    Sprawozdania 942
    ›    Skład 1436
    ›    Zadania 1098
    ›    Sprawozdania 1076
    ›    Skład 1158
    ›    Zadania 896
    ›    Sprawozdania 899
    ›    Plan działania 836
    ›    Skład 1492
    ›    Zadania 1003
    ›    Sprawozdania 1146
    ›    Skład 1131
    ›    Zadania 906
    ›    Sprawozdania 845
    ›    Plan działania 754
    ›    Skład 1141
    ›    Zadania 1102
    ›    Sprawozdania 845
    ›    Plan działania 783
Inwestycje
     2002 1283
     2003 1317
     2004 1409
     2005 2994
   Przetargi 75648
     2023 215
     2022 5906
     2021 8238
     2020 35314
     2019 29866
     2018 32358
     2017 25443
     2016 29518
     2015 28508
     2014 43160
     2013 15629
     2012 18471
     2011 20456
     2010 28064
     2009 15430
     2008 15523
     2007 15064
     2006 11439
     2005 7046
     2004 3971
     2003 4291
     2002 1590
   Obwieszczenia i zawiadomienia 11124
     2023 42
     2022 1675
     2021 3704
     2020 3782
     2019 2051
     2018 4430
     2017 3843
     2016 2256
     2015 4047
     2014 4684
     2013 4036
     2012 3213
     2011 3059
     2010 7203
     2009 6828
     2008 13063
     2007 5700
     2006 5163
Prawo Lokalne
   Statut gminy 8544
   Akty prawa miejscowego 10722
   Zagospodarowanie przestrzenne 6427
   Podatki i opłaty 6078
   Rejestr instytucji kultury 1304
Jednostki organizacyjne
   Przedszkole Samorządowe w Klimontowie 9344
   Zespół Ekonomiczno Administracyjny Szkół i Przedszkola 9095
   Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej 12449
   Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury w Klimontowie 11954
   Ośrodek Pomocy Społecznej w Klimontowie 23567
   Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna 4882
   Żłobek Gminny w Klimontowie 664
   Zespół Placówek Oświatowych 170
Jednostki pomocnicze
   Sołectwa 22272
Majątek publiczny
   Majątek gminy 4979
   Dług gminy 5723
     2006 1356
     2007 1245
     2008 2231
     2009 846
     2010 1087
     2011 2302
   Ulgi, umorzenia, odroczenia, pomoc publiczna 5032
     2006 1503
     2007 1508
     2008 1582
     2009 1154
     2010 1321
     2011 2467
     2012 1444
     2013 1189
     2014 1028
     2015 861
     2016 623
     2017 495
     2018 372
     2019 316
     2020 197
     2021 126
   Sprawozdania finansowe 5555
     2006 1431
     2007 1933
     2008 1850
     2009 1752
     2010 1851
     2011 1513
     2012 1411
     2013 1334
     2014 1287
     2015 967
     2016 797
     2017 737
     2018 1000
     2019 838
     2020 646
     2021 358
     2022 120
   Opinie RIO 2936
     2011 1128
     2012 1829
     2013 1588
     2014 1646
     2015 1284
     2016 1057
     2017 865
     2018 916
     2019 813
     2020 545
     2021 336
     2022 162
     2023 2
Oświadczenia majątkowe
   Osoby na stanowiskach kierowniczych 15611
     2013 1980
     Koniec kadencji 2010-2014 1514
     Początek kadencji 2014-2018 2413
     2014 1578
     2015 2525
     2016 2733
     2017 1582
     Koniec kadencji 2014-2018 661
     Początek kadencji 2018-2023 1156
     2018 1465
     2019 1362
     2020 820
     2021 1377
   Radni 10793
     2013 1634
     Koniec kadencji 2010-2014 1235
     Początek kadencji 2014-2018 1813
     2014 1056
     2015 1333
     2016 1241
     2017 927
     Koniec kadencji 2014-2018 900
     Początek kadencji 2018-2023 1817
     2018 1141
     2019 1133
     2020 720
     2021 201
Wybory
     Komisje Wyborcze 1948
    ›    Gminna Komisja Wyborcza 1971
    ›    Obwodowe Komisje Wyborcze 3932
     Obwieszczenia i uchwały 4720
     Zarządzenia, obwieszczenia i uchwały 4094
     Komisje Wyborcze 1734
    ›    Gminna Komisja Wyborcza 1779
    ›    Obwodowe Komisje Wyborcze 2621
     Informacje 2148
     Wybory zarządzone na 2014.03.08 907
    ›    Zarządzenia, obwieszczenia i uchwały 1157
    ›    Komisje Wyborcze 972
   Wybory Prezydenckie 2015 1649
     Zarządzenia, obwieszczenia i uchwały 881
     Komisje Wyborcze 1373
   Wybory do Izb Rolniczych 2015 2688
   Referendum 2015 1568
     Zarządzenia, obwieszczenia, uchwały, informacje 839
     Komisje do spraw referendum 1344
   Wybory Parlamentarne 2015 1821
     Zarządzenia, obwieszczenia, uchwały, informacje 902
     Obwodowe Komisje Wyborcze 1388
   Wybory samorządowe 2018 2627
     Zarządzenia, obwieszczenia, uchwały, informacje 4532
     Komisje Wyborcze 1648
   Wybory do Parlamentu Europejskiego 2019 1044
     Zarządzenia, obwieszczenia, uchwały, informacje 483
     Komisje Wyborcze 1021
   Wybory ponowne do Rady Gminy - okręg nr 7 825
     Zarządzenia, obwieszczenia, uchwały, informacje 676
     Komisje Wyborcze 371
   Wybory Parlamentarne 2019 1101
     Zarządzenia, obwieszczenia, uchwały, informacje 792
     Komisje Wyborcze 1091
   Wybory Prezydenckie 2020 1086
     Zarządzenia, obwieszczenia, uchwały, informacje 818
     Komisje Wyborcze 783
Publiczny transport zbiorowy
   2015 1691
Inne
   Oferty pracy 45163
   Obwieszczenia 14776
   System Informacji o Środowisku 4001
   Wykaz kontroli 7899
   Opłaty za wodę 1075
   Koordynator do spraw dostępności 529
   Ponowne wykorzystywanie informacji publicznej 1271
   Różne 5917
   Elektroniczna Skrzynka Podawcza 3410
   Informacje nie udostępnione w BIP 5350
   Redakcja Biuletynu 4062
Ochrona danych osobowych
   Inspektor Ochrony Danych Osobowych 1177
   Administrator Danych Osobowych 893
   Informacje, klauzule, zasady 2196
   Cyberbezpieczeństwo 180
Łączna liczba odwiedzin:1714513