główna zawartość

Statystyki odwiedzin strony BIP

Urząd Miasta i Gminy
   Strona główna 8540
   Dane podstawowe 177765
   Ogólna charaktarystyka gminy 7321
   Struktura organizacyjna 9249
     Regulamin organizacyjny 4822
     Referaty 2934
    ›    Referat Spraw Obywatelskich 1963
    ›    Referat Organizacji i Kadr 1838
    ›    Referat Finansowo-Księgowy i Podatkowy 1121
    ›    Referat Inwestycji i Zamówień Publicznych 1389
    ›    Referat Rolnictwa Gospodarki Gruntami i Spraw Komunalnych 1693
    ›    Samodzielne stanowisko do spraw obsługi prawnej 908
   Skarbnik Gminy 4983
     Osoba 2535
     Miejsce urzędowania 1387
     Kompetencje 1561
   Zastępca Burmistrza 4708
     Osoba 2395
     Miejsce urzędowania 1531
   Ogłoszenia 2023
   Zgromadzenia publiczne 349
   Raport o stanie Gminy Klimontów 233
Burmistrz
   Osoba 7565
   Miejsce urzędowania 4150
   Zarządzenia 7814
     2002 1054
     2003 1142
     2004 1143
     2005 1235
     2006 2252
     2007 2196
     2008 1782
     2009 2557
     2010 2201
     2011 2031
     2012 1994
     2013 1838
     2014 2020
     2015 2031
     2016 1430
     2017 1124
     2018 782
     2019 298
Rada Miejska
   Członkowie 6742
   Regulamin organizacyjny 4986
   Uchwały 14626
     2002 3426
     2003 11035
     2004 8953
     2005 7245
     2006 13337
     2007 4549
     2008 3504
     2009 3192
     2010 4084
     2011 3027
     2012 2423
     2013 2100
     2014 2287
     2015 2152
     2016 1976
     2017 1736
     2018 1403
     2019 853
     2020 23
     Imienne wykazy głosowań radnych 216
     Uchylone 1434
     Projekty 15135
   Sesje 24388
     2002 947
     2003 901
     2004 933
     2005 1128
     2006 1795
     2007 2814
     2008 3213
     2009 3018
     2010 3474
     2011 2594
     2012 2286
     2013 2389
     2014 2509
     2015 2621
     2016 2010
     2017 1558
     2018 953
     2019 315
     Najbliższa sesja 26216
     Transmisje obrad 322
   Komisje 4598
    ›    Skład 1355
    ›    Zadania 941
    ›    Sprawozdania 1405
    ›    Skład 1122
    ›    Zadania 803
    ›    Sprawozdania 673
    ›    Skład 1147
    ›    Zadania 815
    ›    Sprawozdania 796
    ›    Skład 837
    ›    Zadania 597
    ›    Sprawozdania 614
    ›    Plan działania 563
    ›    Skład 1195
    ›    Zadania 744
    ›    Sprawozdania 822
    ›    Skład 840
    ›    Zadania 615
    ›    Sprawozdania 563
    ›    Plan działania 466
    ›    Skład 845
    ›    Zadania 808
    ›    Sprawozdania 560
    ›    Plan działania 510
Inwestycje
   Wykonane 4902
     2002 1028
     2003 1058
     2004 1137
     2005 2588
   Planowane 8188
   Przetargi 58187
     2002 1082
     2003 3802
     2004 3142
     2005 5831
     2006 10287
     2007 14255
     2008 14646
     2009 14038
     2010 25735
     2011 17143
     2012 14629
     2013 11863
     2014 37838
     2015 21468
     2016 21133
     2017 17311
     2018 27520
     2019 24670
     2020 2690
   Obwieszczenia i zawiadomienia 9300
     2006 4177
     2007 4637
     2008 12233
     2009 4904
     2010 6337
     2011 2348
     2012 2081
     2013 2916
     2014 3139
     2015 2442
     2016 1384
     2017 1113
     2018 1720
     2019 766
     2020 100
Prawo Lokalne
   Statut gminy 7751
   Akty prawa miejscowego 8235
   Zagospodarowanie przestrzenne 4738
   Podatki i opłaty 4804
   Rejestr instytucji kultury 672
Jednostki organizacyjne
   Publiczna Szkoła Podstawowa im. Jerzego Ossolińskiego 18635
   Przedszkole Samorządowe w Klimontowie 7655
   Zespół Ekonomiczno Administracyjny Szkół i Przedszkola 7560
   Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej 9754
   Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury w Klimontowie 10494
   Ośrodek Pomocy Społecznej w Klimontowie 16978
   Biblioteka Publiczna 3750
   Liceum Ogólnokształcące im. św. Urszuli Ledóchowskiej 74
Jednostki pomocnicze
   Sołectwa 17052
Majątek publiczny
   Majątek gminy 4133
   Dług gminy 5028
     2006 983
     2007 966
     2008 1943
     2009 575
     2010 660
     2011 1936
   Ulgi, umorzenia, odroczenia, pomoc publiczna 4313
     2006 1200
     2007 1158
     2008 1248
     2009 867
     2010 1021
     2011 2055
     2012 1130
     2013 859
     2014 692
     2015 544
     2016 255
     2017 183
     2018 53
   Sprawozdania finansowe 4506
     2006 1139
     2007 1627
     2008 1541
     2009 1459
     2010 1553
     2011 1214
     2012 1103
     2013 1017
     2014 1005
     2015 668
     2016 495
     2017 409
     2018 325
     2019 113
   Opinie RIO 2209
     2011 871
     2012 1260
     2013 984
     2014 1052
     2015 724
     2016 480
     2017 324
     2018 280
     2019 156
     2020 18
Oświadczenia majątkowe
   Osoby na stanowiskach kierowniczych 12880
     2013 1591
     Koniec kadencji 2010-2014 1161
     Początek kadencji 2014-2018 2000
     2014 1225
     2015 2145
     2016 2099
     2017 1231
     Koniec kadencji 2014-2018 338
     Początek kadencji 2018-2023 486
     2018 790
   Radni 8353
     2013 1122
     Koniec kadencji 2010-2014 860
     Początek kadencji 2014-2018 1413
     2014 724
     2015 984
     2016 883
     2017 614
     Koniec kadencji 2014-2018 605
     Początek kadencji 2018-2023 703
     2018 406
Wybory
     Komisje Wyborcze 1770
    ›    Gminna Komisja Wyborcza 1661
    ›    Obwodowe Komisje Wyborcze 3362
     Obwieszczenia i uchwały 3964
   Wybory samorządowe 2014 5324
     Zarządzenia, obwieszczenia i uchwały 3203
     Komisje Wyborcze 1460
    ›    Gminna Komisja Wyborcza 1392
    ›    Obwodowe Komisje Wyborcze 1999
     Informacje 1818
   Wybory samorządowe w trakcie kadencji 2014-2018 1364
     Wybory zarządzone na 2014.03.08 661
    ›    Zarządzenia, obwieszczenia i uchwały 825
    ›    Komisje Wyborcze 639
   Wybory Prezydenckie 2015 1068
     Zarządzenia, obwieszczenia i uchwały 614
     Komisje Wyborcze 861
   Wybory do Izb Rolniczych 2015 2125
   Referendum 2015 1053
     Zarządzenia, obwieszczenia, uchwały, informacje 533
     Komisje do spraw referendum 861
   Wybory Parlamentarne 2015 1277
     Zarządzenia, obwieszczenia, uchwały, informacje 640
     Obwodowe Komisje Wyborcze 972
   Wybory samorządowe 2018 1913
     Zarządzenia, obwieszczenia, uchwały, informacje 3191
     Komisje Wyborcze 994
   Wybory do Parlamentu Europejskiego 2019 513
     Zarządzenia, obwieszczenia, uchwały, informacje 219
     Komisje Wyborcze 390
   Wybory ponowne do Rady Gminy - okręg nr 7 214
     Zarządzenia, obwieszczenia, uchwały, informacje 188
     Komisje Wyborcze 129
   Wybory Parlamentarne 2019 497
     Zarządzenia, obwieszczenia, uchwały, informacje 348
     Komisje Wyborcze 695
   Wybory Prezydenckie 2020 15
     Zarządzenia, obwieszczenia, uchwały, informacje 15
     Komisje Wyborcze 12
Publiczny transport zbiorowy
   2015 1082
Inne
   Oferty pracy 35830
   Obwieszczenia 10563
   System Informacji o Środowisku 3476
   Wykaz kontroli 6848
   Opłaty za wodę 325
   Ponowne wykorzystywanie informacji publicznej 763
   Różne 3683
   Elektroniczna Skrzynka Podawcza 2674
   Informacje nie udostępnione w BIP 4622
   Redakcja Biuletynu 3387
Ochrona danych osobowych
   Inspektor Ochrony Danych Osobowych 431
   Administrator Danych Osobowych 323
   Informacje, klauzule, zasady 543
Łączna liczba odwiedzin:1306453