główna zawartość

Ostatnio dodane lub zmodyfikowane artykuły

1. 2022

Uchwały podjęte na XLVI Sesji Rady Miejskiej (2022.04.22)

Utworzony: 2022-05-19 | Zmodyfikowany: 2022-05-19 09:37

2.

Oświadczenia majątkowe - stan na koniec 2021

Utworzony: 2022-05-19 | Zmodyfikowany: 2022-05-19 07:36

3. 2021

Oświadczenia majątkowe - stan na koniec 2021

Utworzony: 2022-05-19 | Zmodyfikowany: 2022-05-19 07:34

4. 2021

Pomoc publiczna w 2021 r.

Na podstawie art. 37 ust. 1 pkt 2 lit. f ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tj. Dz. U. z 2021 poz. 305), Burmistrz Miasta i Gminy Klimontów podaje do publicznej wiadomości informacje zawierającą wykaz osób fizycznych i prawnych, którym w zakresie podatków udzielono ulg w postaci: umorzeń, odroczeń bądź rozłożenia na raty zaległości podatkowych w kwocie przekraczającej 500 zł w 2021 roku. Umorzenia Lp. Nazwisko i imię/Nazwa Kwota Powód 1. Dwór na Wichrowym Wzgórzu sp. z...

Utworzony: 2022-05-18 | Zmodyfikowany: 2022-05-18 15:05

5. 2022

Obwieszczenie o zakończeniu postępowania

Utworzony: 2022-05-17 | Zmodyfikowany: 2022-05-17 12:09

6. 2022

Obwieszczenie w sprawie wszczęcia postępowania administracyjnego o wydanie decyzji o...

Utworzony: 2022-05-17 | Zmodyfikowany: 2022-05-17 10:35

7. 2022

Obwieszczenie o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

Utworzony: 2022-05-13 | Zmodyfikowany: 2022-05-13 09:49

8. 2022

Obwieszczenie o wyznaczeniu nowego terminu załatwienia sprawy PG.6220.2.2022

Utworzony: 2022-05-11 | Zmodyfikowany: 2022-05-11 13:51

9. 2022

Informacja o złożonej ofercie w trybie art. 19a ustawy o działalności pożytku public...

Burmistrz Miasta i Gminy Klimontów informuje, że w dniu 06.05.2022 r. organizacja pozarządowa działająca pod nazwą Stowarzyszenie „Nasze Dziedzictwo Ossolin” złożyła wniosek o dofinansowanie realizacji zadania publicznego w ramach wspierania zadań z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego pn. „X Jubileuszowy Piknik Rycerski i IX Gala Kryształowego Berła w Ossolinie” Złożony wniosek spełnia wymogi formalne oraz warunki określone w art. 19a...

Utworzony: 2022-05-11 | Zmodyfikowany: 2022-05-11 12:54

10. 2022

Obwieszczenie wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

Utworzony: 2022-05-09 | Zmodyfikowany: 2022-05-09 09:53

11. 2022

Obwieszczenie o wydaniu postanowienia o sprostowaniu oczywistej omyłki pisarskiej w ...

Utworzony: 2022-05-06 | Zmodyfikowany: 2022-05-06 12:17

12. Oferty pracy

Nabór na stanowisko Głównego Księgowego ZGKiM

Kierownik Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Klimontowie ogłasza nabór na stanowisko Głównego Księgowego ZGKiM Określenie stanowiska: Główny Księgowy Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Klimontowie Miejsce pracy: Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Klimontowie ul. Żeromskiego 30 27-640 Klimontów Wymagania w stosunku do osoby kandydującej: Wymagania niezbędne: Obywatelstwo polskie, Zdolność do czynności prawnych oraz korzystania z pełni praw publicznych, Bra...

Utworzony: 2022-05-05 | Zmodyfikowany: 2022-05-05 07:57

13. 2022

Obwieszczenie o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

Utworzony: 2022-05-02 | Zmodyfikowany: 2022-05-02 13:10

14. 2022

Obwieszczenie o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

Utworzony: 2022-04-29 | Zmodyfikowany: 2022-04-29 09:53

15. 2022

Obwieszczenie w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej

Utworzony: 2022-04-29 | Zmodyfikowany: 2022-04-29 09:29

16. 2022

Obwieszczenie w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej

Utworzony: 2022-04-29 | Zmodyfikowany: 2022-04-29 09:28

17. 2021

Bilans Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury

Utworzony: 2022-04-28 | Zmodyfikowany: 2022-04-28 11:46

18. Obwieszczenia

Ogłoszenie o podstawowej kwocie dotacji, statystycznej liczbie uczniów, wskaźniku zw...

Utworzony: 2022-04-28 | Zmodyfikowany: 2022-04-28 11:18

19. Imienne wykazy głosowań radnych

Imienne wykazy głosowań radnych na sesjach w 2022 roku

Utworzony: 2022-02-23 | Zmodyfikowany: 2022-04-28 08:43

20. 2022

Informacja o złożonej ofercie w trybie art. 19a ustawy o działalności pożytku public...

Burmistrz Miasta i Gminy Klimontów informuje, że w dniu 26.04.2022 r. organizacja pozarządowa działająca pod nazwą Stowarzyszenie Świętokrzyski Bank Żywności złożyła wniosek o dofinansowanie realizacji zadania publicznego w ramach wspierania zadań z zakresu pomocy społecznej pn. Pozyskiwanie artykułów żywnościowych dla najuboższych mieszkańców Gminy Klimontów. Złożony wniosek spełnia wymogi formalne oraz warunki określone w art. 19a ust. 1 pkt. 1 i 2 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działal...

Utworzony: 2022-04-27 | Zmodyfikowany: 2022-04-27 11:26