główna zawartość

Ostatnio dodane lub zmodyfikowane artykuły

1. 2022

Obwieszczenie o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

Utworzony: 2022-01-17 | Zmodyfikowany: 2022-01-17 11:50

2. 2021

Dostawa i montaż instalacji fotowoltaicznych i instalacji solarnych w ramach projekt...

Utworzony: 2021-12-14 | Zmodyfikowany: 2022-01-14 12:58

3. 2022

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji ce...

Utworzony: 2022-01-14 | Zmodyfikowany: 2022-01-14 11:06

4. 2021

Sesja XL/2021 z dnia 2021.11.30

Utworzony: 2022-01-13 | Zmodyfikowany: 2022-01-13 10:05

5. Akty prawa miejscowego

Akty prawa miejscowego z 2021 r.

Uchwała Nr XXX/203/2021 w sprawie zmian w uchwale Nr VII/43/19 Rady Gminy w Klimontowie z dnia 15 lutego 2019 r. w sprawie uchwalenia Statutu Miasta i Gminy Klimontów Uchwała Nr XXX/204/2021 w sprawie regulaminu korzystania z boiska wielofunkcyjnego przy Publicznej Szkole Podstawowej im. Jerzego Ossolińskiego w Klimontowie Uchwała Nr XXX/206/2021 w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały Nr LIII/388/18 Rady Gminy w Klimontowie z dnia 22 czerwca 2018 r. w sprawie ustalenia maksymalnej li...

Utworzony: 2021-03-24 | Zmodyfikowany: 2022-01-13 09:15

6. 2021

Uchwały podjęte na XLI Sesji Rady Miejskiej (2021.12.30)

Utworzony: 2022-01-13 | Zmodyfikowany: 2022-01-13 09:14

7. 2022

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o...

Utworzony: 2022-01-13 | Zmodyfikowany: 2022-01-13 07:26

8. Transmisje obrad

Transmisje obrad sesji

Transmisje obrad sesji Rady Gminy dostępne są pod adresem: https://portal.posiedzenia.pl/KLIMONTOW

Utworzony: 2019-01-16 | Zmodyfikowany: 2021-12-31 08:21

9. Imienne wykazy głosowań radnych

Imienne wykazy głosowań radnych na sesjach w 2021 roku

Utworzony: 2021-03-24 | Zmodyfikowany: 2021-12-30 14:43

10. 2021

Obwieszczenie o udzieleniu pozwolenia wodnoprawnego

Utworzony: 2021-12-30 | Zmodyfikowany: 2021-12-30 14:24

11. 2021

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o...

Utworzony: 2021-12-29 | Zmodyfikowany: 2021-12-29 10:12

12. Projekty

Projekty uchwał na XLI Sesję Rady Miejskiej (2021.12.30)

Utworzony: 2021-12-17 | Zmodyfikowany: 2021-12-27 11:46

13. 2021

Zarządzenia Burmistrza Miasta i Gminy Klimontów - rok 2021

Ze względu na wymogi ustawy z dnia 5 sierpnia 2010 roku o ochronie informacji niejawnych (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 742) oraz przepisów wykonawczych do ww. ustawy załączniki do zarządzeń 9/2021 i 13/2021 nie podlegają publikacji.

Utworzony: 2021-12-21 | Zmodyfikowany: 2021-12-21 08:09

14. 2020

Zarządzenia Burmistrza Miasta i Gminy Klimontów - rok 2020

Utworzony: 2020-05-27 | Zmodyfikowany: 2021-12-21 07:38

15. 2021

Obwieszczenie o zakończeniu postępowania PG.6733.17.2021

Utworzony: 2021-12-20 | Zmodyfikowany: 2021-12-20 11:44

16. Najbliższa sesja

XLI Sesja Rady Miejskiej

Zgodnie z Zawiadomieniem Przewodniczącego Rady Miejskiej w Klimontowie XLI Sesja Rady Miejskiej odbędzie się w dniu 30 grudnia 2021 r. (czwartek) w Miejsko-Gminnym Ośrodku Kultury w Klimontowie. Obrady rozpoczną się o godz. 1000. Proponowany porządek obrad sesji: Otwarcie sesji i stwierdzenie jej ważności. Przyjęcie porządku obrad. zgłaszanie propozycji do porządku obrad przyjęcie porządku obrad Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji. Sprawozdanie Burmistrza z działalności w okresie między s...

Utworzony: 2021-12-17 | Zmodyfikowany: 2021-12-17 08:45

17. 2021

Sesja XXXIX/2021 z dnia 2021.11.05

Utworzony: 2021-12-15 | Zmodyfikowany: 2021-12-15 08:00

18. 2021

Uchwały podjęte na XL Sesji Rady Miejskiej (2021.11.30)

Utworzony: 2021-12-15 | Zmodyfikowany: 2021-12-15 07:57

19. 2021

Uchwała w sprawie opinii o projekcie uchwały Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta...

Utworzony: 2021-12-13 | Zmodyfikowany: 2021-12-13 13:16

20. 2021

Uchwała w sprawie możliwości sfinansowania deficytu budżetu planowanego w projekcie ...

Utworzony: 2021-12-13 | Zmodyfikowany: 2021-12-13 13:14