Ostatnie zmiany w publikacjach BIP:

1. Projekty

Program Współpracy Gminy Klimontów z organizacjami pozarządowymi oraz z podmiotami w...

Ogłoszenie Wójta Gminy Klimontów o konsultacjach projektu „Programu Współpracy Gminy Klimontów z organizacjami pozarządowymi oraz z podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, działającymi na jej terenie na rok 2019”. Wójt Gminy Klimontów zaprasza organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art 3 ust.3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie...

Utworzony: 2018-10-19 | Zmodyfikowany: 2018-10-19 11:57

2. 2018

72. Przebudowa dróg gminnych w ramach usuwania skutków klęsk żywiołowych

Utworzony: 2018-09-20 | Zmodyfikowany: 2018-10-19 09:51

3. Obwieszczenia

Informacja o wszczęciu postępowania administracyjnego

Utworzony: 2018-10-17 | Zmodyfikowany: 2018-10-17 08:48

4. Koniec kadencji 2014-2018

Oświadczenia majątkowe radnych złożone na koniec kadencji 2014-2018

Utworzony: 2018-10-15 | Zmodyfikowany: 2018-10-15 10:57

5. 2018

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji ce...

Utworzony: 2018-10-15 | Zmodyfikowany: 2018-10-15 09:56

6. Obwieszczenia

Obwieszczenie o terminie polowań zbiorowych

Utworzony: 2018-10-12 | Zmodyfikowany: 2018-10-12 10:00

7. 2018

74. Zakup i dostawa: 1 szt. projektora multimedialnego, 1 szt. ekranu elektrycznego,...

Utworzony: 2018-10-01 | Zmodyfikowany: 2018-10-11 09:12

8. Komisje Wyborcze

Gminna Komisja Wyborcza w Klimontowie

Adres: w Urzędzie Gminy w Klimontowie, ul. Krakowska 4 - pokój nr 6 piętro I Socha Dariusz Jerzy– Przewodniczący Ciach Renata– Z-ca Przewodniczącego Gronek Helena– Członek Herszlak Ewa– Członek Lech Monika Helena– Członek Pieniążek Krystyna– Członek Przybył Bożena– Członek Rogala Dorota– Członek Zając Robert– Członek Harmonogram pracy Gminnej Komisji Wyborczej w Klimontowie 2018.09.13-15– 1300-1500 2018.09.17– 1300-2400 2018.09...

Utworzony: 2018-09-11 | Zmodyfikowany: 2018-10-10 17:03

9. Obwieszczenia

Obwieszczenie o terminie polowań zbiorowych

Utworzony: 2018-10-09 | Zmodyfikowany: 2018-10-09 13:31

10. 2018

69. Dzierżawa nieruchomości w Nowej Wsi

Utworzony: 2018-09-04 | Zmodyfikowany: 2018-10-08 11:19

11. 2018

Uchwały podjęte na LVII Sesji Rady Gminy (2018.09.20)

Utworzony: 2018-10-08 | Zmodyfikowany: 2018-10-08 10:49

12. Zarządzenia, obwieszczenia, uchwały, informacje

Obwieszczenie Gminnej Komisji Wyborczej w Klimontowie z dnia 5 października 2018 r. ...

Utworzony: 2018-10-08 | Zmodyfikowany: 2018-10-08 08:42

13. Zarządzenia, obwieszczenia, uchwały, informacje

Obwieszczenie Gminnej Komisji Wyborczej w Klimontowie z dnia 5 października 2018 r. ...

Utworzony: 2018-10-08 | Zmodyfikowany: 2018-10-08 08:35

14. Obwieszczenia

Obwieszczenie Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Kielcach o wydaniu decyzji

Utworzony: 2018-10-05 | Zmodyfikowany: 2018-10-05 14:30

15. Obwieszczenia

Obwieszczenie Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Kielcach o przekazaniu skarg do ...

Utworzony: 2018-10-05 | Zmodyfikowany: 2018-10-05 14:27

16. 2018

73. Dostawa 11 namiotów handlowych. Ogłoszenie nr 622742-N-2018 z dnia 2018-09-27 r.

Utworzony: 2018-09-27 | Zmodyfikowany: 2018-10-05 11:55

17. Projekty

Projekty uchwał na LVIII Sesję Rady Gminy (2018.10.17)

Utworzony: 2018-10-03 | Zmodyfikowany: 2018-10-03 09:10

18. Najbliższa sesja

LVIII Sesja Rady Gminy

Zgodnie zZawiadomieniem Przewodniczącego Rady Gminy wKlimontowie LVIII Sesja Rady Gminy odbędzie się wdniu 17 października 2018 roku (środa) wsali Gminnym Ośrodku Kultury w Klimontowie.Obradyrozpocznąsięogodz.1000. Proponowanyporządekobradsesji: Otwarcie sesji i stwierdzenie jej ważności. Przyjęcie porządku obrad. Przyjęcie protokołów z poprzednich sesji. Sprawozdanie Wójta Gminy z działalności w okresie między sesyjnym. Interpelacje i wnioski radnych. Ocena sprawozdania z wykonania budżetu g...

Utworzony: 2018-10-03 | Zmodyfikowany: 2018-10-03 08:58

19. Komisje Wyborcze

Obwodowe Komisje Wyborcze

Obwodowa Komisja Wyborcza Nr 1, Publiczna Szkoła Podstawowa im. J. Ossolińskiego budynek przy ul. Zysmana 9, ul. Zysmana 9, 27-640 Klimontów: Obwodowa Komisja Wyborcza ds. Przeprowadzenia Głosowania Anna Augustyńska, zgłoszona przez KWW MAREK BARGIEL, zam. Klimontów Wiesława Marianna Bajur, zgłoszona przez KWW MROZOWSKIEGO BOGUSŁAWA, zam. Pokrzywianka Agata Chochół, zgłoszona przez KKW PLATFORMA.NOWOCZESNA KOALICJA OBYWATELSKA, zam. Nawodzice Weronika Ciach, zgłoszona przez KW PRAWO I SPRAWIE...

Utworzony: 2018-10-02 | Zmodyfikowany: 2018-10-02 19:06

20. Zarządzenia, obwieszczenia, uchwały, informacje

Obwieszczenie Gminnej Komisji Wyborczej w Klimontowie o przyznanych numerach list ka...

Utworzony: 2018-10-02 | Zmodyfikowany: 2018-10-02 14:43