Ostatnie zmiany w publikacjach BIP:

1. 2018

47. Zaproszenie do składania ofert

Utworzony: 2018-04-06 | Zmodyfikowany: 2018-04-18 12:45

2. 2018

45. Ogłoszenie o naborze partnera

Utworzony: 2018-03-23 | Zmodyfikowany: 2018-04-13 14:41

3. 2018

49. Wykaz nieruchomości zabudowanych przeznaczonych do sprzedaży w drodze bezprzetar...

Utworzony: 2018-04-11 | Zmodyfikowany: 2018-04-11 07:46

4. 2018

37. Budowa budynku świetlicy wiejskiej w miejscowości Borek Klimontowski gmina Klimo...

Utworzony: 2018-03-05 | Zmodyfikowany: 2018-04-09 14:13

5. 2018

48. Wykonanie przeglądów i sprawdzenie stanu technicznego urządzeń znajdujących się ...

Utworzony: 2018-04-09 | Zmodyfikowany: 2018-04-09 13:40

6. 2018

46. Dostawa 38 namiotów ekspresowych. Ogłoszenie nr 537478-N-2018 z dnia 2018.03.28 r.

Utworzony: 2018-03-28 | Zmodyfikowany: 2018-04-09 11:28

7. 2018

43. Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej budowy sieci wodociągowej z pr...

Utworzony: 2018-03-16 | Zmodyfikowany: 2018-04-09 08:45

8. 2018

Sesja L/2018 z dnia 2018.02.28

Utworzony: 2018-04-06 | Zmodyfikowany: 2018-04-06 11:07

9. 2018

41. Opracowanie projektów uzupełnienia oświetlenia ulicznego na terenie gminy Klimon...

Utworzony: 2018-03-07 | Zmodyfikowany: 2018-04-05 14:53

10. 2018

Uchwały podjęte na LI Sesji Rady Gminy (2018.03.29)

Utworzony: 2018-04-05 | Zmodyfikowany: 2018-04-05 14:52

11. 2018

40. Rozwijanie i podnoszenie jakości życia społeczności lokalnej poprzez budowę świe...

Utworzony: 2018-03-07 | Zmodyfikowany: 2018-04-05 14:17

12. 2018

44. Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej rozbudowy dróg gminnych wraz z...

Utworzony: 2018-03-19 | Zmodyfikowany: 2018-04-05 09:29

13. 2018

Obwieszczenie

Utworzony: 2018-04-05 | Zmodyfikowany: 2018-04-05 09:25

14. 2018

39. Budowa budynku świetlicy wiejskiej w miejscowości Pechów gmina Klimontów. Ogłosz...

Utworzony: 2018-03-06 | Zmodyfikowany: 2018-04-04 08:59

15. 2018

33. Udzielenie kredytu długoterminowego na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i...

Utworzony: 2018-02-20 | Zmodyfikowany: 2018-03-30 11:33

16. 2018

Obwieszczenie - wezwanie na rozprawę administracyjną otwartą dla społeczeństwa

Utworzony: 2018-03-29 | Zmodyfikowany: 2018-03-29 09:24

17. 2018

34. Otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego w zakresie przeciwdziała...

Utworzony: 2018-02-22 | Zmodyfikowany: 2018-03-28 10:54

18. Projekty

Projekty uchwał na LI Sesję Rady Gminy (2018.03.29)

Utworzony: 2018-03-21 | Zmodyfikowany: 2018-03-21 12:11

19. Najbliższa sesja

LI Sesja Rady Gminy

Zgodnie zZawiadomieniem Przewodniczącego Rady Gminy wKlimontowie LI Sesja Rady Gminy odbędzie się wdniu 29 marca 2018 roku (czwartek) w Gminnym Ośrodku Kultury wKlimontowie. Obradyrozpocznąsięogodz.1000. Proponowanyporządekobradsesji: Otwarcie sesji i stwierdzenie jej ważności. Przyjęcie porządku obrad. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji. Sprawozdanie Wójta Gminy z działalności w okresie między sesyjnym. Interpelacje i wnioski radnych. Ustalenie zasad i trybu przeprowadzania konsultacji ...

Utworzony: 2018-03-21 | Zmodyfikowany: 2018-03-21 12:00

20. 2018

Obwieszczenie

Utworzony: 2018-03-21 | Zmodyfikowany: 2018-03-21 11:49