Ostatnie zmiany w publikacjach BIP:

1. 2019

14. Przetarg ustny nieograniczony na dzierżawę gruntów rolnych

Wójt Gminy Klimontów ogłasza przetarg ustny nieograniczony na dzierżawę gruntów rolnych stanowiących własność Gminy, położonych w miejscowości Klimontów, gmina Klimontów. Działki będące przedmiotem przetargu nie są objęte miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego a zgodnie z ewidencja gruntów stanowią w całości grunty orne. Przedmiotem przetargu jest dzierżawa na czas nieoznaczony nieruchomości rolnych stanowiących własność Gminy Klimontów, położonych w obrębie Klimontów, składających...

Utworzony: 2019-02-21 | Zmodyfikowany: 2019-02-21 08:23

2. 2019

Uchwała w sprawie opinii o prawidłowości planowanej kwoty długu Gminy Klimontów

Utworzony: 2019-02-20 | Zmodyfikowany: 2019-02-20 10:13

3. 2019

Uchwała w sprawie możliwości sfinansowania deficytu budżetu planowanego w uchwale bu...

Utworzony: 2019-02-20 | Zmodyfikowany: 2019-02-20 10:06

4. 2019

8. Głęboka modernizacja energetyczna budynku użyteczności publicznej na terenie gmin...

Głęboka modernizacja energetyczna budynku użyteczności publicznej na terenie gminy Klimontów - budynek Szkoły Podstawowej w Ossolinie, 27-640 Klimontów, działka nr 127/4 Ogłoszenie nr 509128-N-2019 z dnia 2019-02-01 r.

Utworzony: 2019-02-01 | Zmodyfikowany: 2019-02-19 11:48

5. 2019

13. Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej rozbudowy drogi gminnej nr 331...

Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej rozbudowy drogi gminnej nr 331042T Konary-Kujawy wraz z uzyskaniem decyzji zezwalającej na realizację inwestycji drogowej. Ogłoszenie nr 515372-N-2019 z dnia 2019-02-18 r.

Utworzony: 2019-02-18 | Zmodyfikowany: 2019-02-18 13:42

6. 2019

12. Przetarg ustny nieograniczony

Wójt Gminy Klimontów ogłasza przetarg ustny nieograniczony na dzierżawę nieruchomości Gminy Klimontów Nieruchomość położona w miejscowości Nowa Wieś b/n, nr. ewid. 207 (przy remizie) na której usytuowany jest lokal użytkowo – handlowy o łącznej powierzchni 29,02 m². Okres dzierżawy – 3 lata. Cel dzierżawy – cele handlowe, usługowe, gastronomia. Cena wywoławcza czynszu dzierżawnego – 181,33 zł netto. Czynsz dzierżawny płatny z góry do 10 – tego każdego miesią...

Utworzony: 2019-02-15 | Zmodyfikowany: 2019-02-15 14:03

7. 2019

11. Wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy

Wójt Gminy Klimontów Na podstawie art. 35 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce (t.j. Dz. U. 2018 poz. 2204 z późn. zm.) podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości stanowiących własność Gminy Klimontów przeznaczonych do dzierżawy: Nieruchomość położona w miejscowości Nowa Wieś b/n, nr. ewid. 207 (przy remizie) na której usytuowany jest lokal użytkowo – handlowy o łącznej powierzchni 29,02 m². Okres dzierżawy – 3 lata. Cel dzierżawy – cele handlowe, g...

Utworzony: 2019-02-15 | Zmodyfikowany: 2019-02-15 14:02

8. 2019

10. Wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy

Wójt Gminy Klimontów Na podstawie art. 35 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce (t.j. Dz. U. 2018 poz. 2204 z późn. zm.) podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości stanowiących własność Gminy Klimontów przeznaczonych do dzierżawy: Nieruchomość położona w miejscowości Konary, Remiza OSP, nr. dz. ewid. 149 na której usytuowany jest lokal użytkowo – handlowy o łącznej powierzchni 38 m². Okres dzierżawy – 3 lata. Cel dzierżawy – cele handlowe lub usługow...

Utworzony: 2019-02-15 | Zmodyfikowany: 2019-02-15 13:56

9. 2019

9. Wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy

Wójt Gminy Klimontów Na podstawie art. 35 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. 2018 poz. 2204 z późn. zm.) podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości stanowiących własność Gminy Klimontów przeznaczonych do dzierżawy: Nieruchomość położona w miejscowości Klimontów, ul. Batalionów Chłopskich 1 o nr. ewid. 324/1 na której usytuowany jest lokal użytkowo – handlowy o łącznej powierzchni 56 m². Okres dzierżawy – 3 lata. Cel dzierża...

Utworzony: 2019-02-15 | Zmodyfikowany: 2019-02-15 13:52

10. 2019

Obwieszczenie o uzyskaniu wymaganych uzgodnień oraz zakończeniu kompletowania dokume...

Utworzony: 2019-02-14 | Zmodyfikowany: 2019-02-14 12:26

11. 2019

2. Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej rozbudowy drogi gminnej wraz z ...

Utworzony: 2019-01-07 | Zmodyfikowany: 2019-02-13 09:59

12. 2019

Obwieszczenie o uzyskaniu wymaganych uzgodnień oraz zakończeniu kompletowania dokume...

Utworzony: 2019-02-13 | Zmodyfikowany: 2019-02-13 08:55

13. Projekty

Projekty uchwał na VII Sesję Rady Gminy (2019.02.15)

Utworzony: 2019-02-08 | Zmodyfikowany: 2019-02-08 13:21

14. Najbliższa sesja

VII Sesja Rady Gminy

Zgodnie zZawiadomieniem Przewodniczącego Rady Gminy wKlimontowie VII Sesja Rady Gminy odbędzie się wdniu 15 lutego 2019 roku (piątek) wGminnym Ośrodku Kultury wKlimontowie. Obradyrozpocznąsięogodz.1000. Proponowanyporządekobradsesji: Otwarcie sesji i stwierdzenie jej ważności. Przyjęcie porządku obrad. Przyjęcie protokołów z poprzednich sesji. Sprawozdanie Wójta Gminy z działalności w okresie między sesyjnym. Zmiany w budżecie gminy na 2019 r. Zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy ...

Utworzony: 2019-02-08 | Zmodyfikowany: 2019-02-08 13:06

15. Obwieszczenia

Obwieszczenie Wojewody Świętokrzyskiego w sprawie przeprowadzenia kwalifikacji wojsk...

Utworzony: 2019-02-06 | Zmodyfikowany: 2019-02-06 12:39

16. Początek kadencji 2018-2023

Oświadczenia majątkowe złożone na początek kadencji 2018-2023

Utworzony: 2019-02-05 | Zmodyfikowany: 2019-02-05 09:26

17. Początek kadencji 2018-2023

Oświadczenia majątkowe radnych złożone na początek kadencji 2018-2023

Utworzony: 2019-02-05 | Zmodyfikowany: 2019-02-05 09:24

18. 2019

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego

Utworzony: 2019-02-04 | Zmodyfikowany: 2019-02-04 13:27

19. 2019

1. Otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego w zakresie wspierania i u...

Utworzony: 2019-01-02 | Zmodyfikowany: 2019-02-04 13:03

20. Różne

Punkt nieodpłatnej pomocy prawnej

Siedziba punktów nieodpłatnej pomocy prawnej ZAWICHOST Nr 1 SANDOMIERZ Nr 2 SANDOMIERZ Nr 3 KLIMONTÓW Nr 4 ul. Żeromskiego 50 ul. Mickiewicza 34 ul. Mickiewicza 34 ul. Krakowska 15 tel. 15836 41 15 wew. 14 tel. 15832 32 43 wew. 305 tel. 15832 32 43 wew. 305 tel. 601760 549 Adwokat: Aleksandra Narewska-Bidas Adwokat: Aleksandra Narewska-Bidas organizacja pozarządowa: Lokalna Grupa Działania Ziemi Sandomierskiej 27-670 Łoniów 56 Radca Prawny Katarzyna Turbiarz organizacja pozarządowa: Lokalna ...

Utworzony: 2019-02-04 | Zmodyfikowany: 2019-02-04 12:50