główna zawartość

Ostatnio dodane lub zmodyfikowane artykuły

1. 2020

Zawiadomienie Ministra Gospodarki Wodnej i Żeglugi Śródlądowej o wszczęciu postępowania

Utworzony: 2020-04-03 | Zmodyfikowany: 2020-04-03 11:38

2. 2020

12. Przebudowa i wyposażenie obiektu kultury w miejscowości Klimontów. Ogłoszenie nr...

Utworzony: 2020-03-12 | Zmodyfikowany: 2020-04-02 15:04

3. 2020

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji ce...

Utworzony: 2020-04-02 | Zmodyfikowany: 2020-04-02 13:23

4. 2020

10. Rozwój szkolnej infrastruktury sportowo-dydaktycznej w Gminie Klimontów - dostaw...

Rozwój szkolnej infrastruktury sportowo-dydaktycznej w Gminie Klimontów – dostawa wyposażenia Ogłoszenie nr 518108-N-2020 z dnia 2020-03-02 r.

Utworzony: 2020-03-02 | Zmodyfikowany: 2020-03-31 15:09

5. Zarządzenia, obwieszczenia, uchwały, informacje

Zgłaszanie kandydatów na członków obwodowych komisji wyborczych

OGŁOSZENIE Z uwagi na ogłoszenie na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii w związku z zakażeniami wirusem SARS-CoV-2 oraz w związku z ograniczeniami w sposobie przyjmowania korespondencji przez Urząd Miasta i Gminy Klimontów, podaje się do publicznej wiadomości sposób zgłaszania kandydatów na członków obwodowych komisji wyborczych w wyborach Prezydenta RP uwzględniający zapisy Stanowiska Państwowej Komisji Wyborczej w sprawie zgłoszeń kandydatów na członków obwodowych komisji wybo...

Utworzony: 2020-03-30 | Zmodyfikowany: 2020-03-30 14:34

6. 2020

14. Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności Gminy Klimontów

Utworzony: 2020-03-16 | Zmodyfikowany: 2020-03-30 08:06

7. 2020

16. Wykaz nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieogr...

Utworzony: 2020-03-27 | Zmodyfikowany: 2020-03-27 11:03

8. 2020

15. Pełnienie nadzoru inwestorskiego nad robotami związanymi z realizacją zadania pn...

Utworzony: 2020-03-18 | Zmodyfikowany: 2020-03-25 10:37

9. 2020

6. Rozwój szkolnej infrastruktury sportowo-dydaktycznej w Gminie Klimontów

Rozwój szkolnej infrastruktury sportowo-dydaktycznej w Gminie Klimontów. Ogłoszenie nr 514167-N-2020 z dnia 2020-02-19 r.

Utworzony: 2020-02-19 | Zmodyfikowany: 2020-03-23 11:45

10. 2020

7. Dzierżawa nieruchomości (m. Krobielice)

Burmistrz Miasta i Gminy Klimontów ogłasza przetarg ustny nieograniczony na dzierżawę nieruchomości Gminy Klimontów Nieruchomość położona w miejscowości Krobielice b/n, nr. ewid. 207 (w budynku OSP), na działce o nr. ewid. 313/2 na której usytuowany jest lokal użytkowo-handlowy o łącznej powierzchni 48 m². Okres dzierżawy – 3 lata. Cel dzierżawy – cele handlowe, usługowe, gastronomia. Cena wywoławcza czynszu dzierżawnego – 474,63 zł netto Czynsz dzierżawny płatny z góry...

Utworzony: 2020-02-19 | Zmodyfikowany: 2020-03-23 11:21

11. 2020

13. Realizacja programu usuwania materiałów zawierających azbest z terenu Gminy Klim...

Utworzony: 2020-03-13 | Zmodyfikowany: 2020-03-17 13:26

12. Zarządzenia, obwieszczenia, uchwały, informacje

Postanowienie Komisarza Wyborczego w Kielcach IV w sprawie zmiany siedziby Obwodowej...

Utworzony: 2020-03-16 | Zmodyfikowany: 2020-03-16 11:10

13. Zarządzenia, obwieszczenia, uchwały, informacje

Postanowienie Komisarza Wyborczego w Kielcach IV w sprawie podziału Miasta i Gminy K...

Utworzony: 2020-03-16 | Zmodyfikowany: 2020-03-16 11:07

14. 2019

Sprawozdania finansowe za IV kwartał 2019 r.

Utworzony: 2020-03-13 | Zmodyfikowany: 2020-03-13 11:55

15. 2020

11. Realizacja programu usuwania materiałów zawierających azbest z terenu Gminy Klim...

Utworzony: 2020-03-09 | Zmodyfikowany: 2020-03-13 08:27

16. 2020

Obwieszczenie Starosty Sandomierskiego o wszczęciu postępowania administracyjnego w ...

Utworzony: 2020-03-12 | Zmodyfikowany: 2020-03-12 12:58

17. 2020

8. Przebudowa i wyposażenie obiektu kultury w miejscowości Klimontów.

Przebudowa i wyposażenie obiektu kultury w miejscowości Klimontów. Ogłoszenie nr 514193-N-2020 z dnia 2020-02-19 r.

Utworzony: 2020-02-19 | Zmodyfikowany: 2020-03-11 13:30

18. 2020

Sesja XIX/2020 z dnia 2020.02.16

Utworzony: 2020-03-06 | Zmodyfikowany: 2020-03-06 14:19

19. 2020

Sesja XVIII/2020 z dnia 2020.01.24

Utworzony: 2020-03-06 | Zmodyfikowany: 2020-03-06 14:16

20. Akty prawa miejscowego

Akty prawa miejscowego z 2020 r.

XVIII/124/2020 w sprawie ustalenia wysokości opłaty za zajęcie pasa drogowego dróg publicznych będących w zarządzie Burmistrza Miasta i Gminy Klimontów na cele niezwiązane z budową, przebudową, remontem, utrzymaniem i ochroną dróg. XX/132/2020 w sprawie ustalenia wysokości opłaty za zajęcie pasa drogowego dróg publicznych będących w zarządzie Burmistrza Miasta i Gminy Klimontów na cele niezwiązane z budową, przebudową, remontem, utrzymaniem i ochroną dróg XX/135/2020 w sprawie "Programu ...

Utworzony: 2020-02-04 | Zmodyfikowany: 2020-03-06 13:58