Ostatnie zmiany w publikacjach BIP:

1. 2018

Oświadczenia majątkowe - stan na koniec 2018

Utworzony: 2019-05-24 | Zmodyfikowany: 2019-05-24 14:26

2. 2018

Oświadczenia majątkowe - stan na koniec 2018

Utworzony: 2019-05-09 | Zmodyfikowany: 2019-05-24 14:23

3. Komisje Wyborcze

Obwodowe Komisje Wyborcze

Składy Obwodowych Komisji Wyborczych w wyborach do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień 26 maja 2019 r. powołanych Postanowieniem Nr 11/2019 Komisarza Wyborczego w Kielcach IV z dnia 6 maja 2019 r. Obwodowa Komisja Wyborcza Nr 1, Publiczna Szkoła Podstawowa im. J. Ossolińskiego budynek przy ul. Zysmana 9, ul. Zysmana 9, 27-640 Klimontów: Agata Magdalena Baran, zgłoszona przez KOMITET WYBORCZY POROZUMIENIE GOWINA Damian Konrad Kaczorowski, zgłoszony przez KKW POLEXIT - KOALICJA Kinga...

Utworzony: 2019-05-07 | Zmodyfikowany: 2019-05-24 12:01

4. Inspektor Ochrony Danych Osobowych

Inspektor Ochrony Danych Osobowych

Paulina Lipińska e-mail: iod@klimontow.pl

Utworzony: 2018-05-25 | Zmodyfikowany: 2019-05-22 08:18

5. 2019

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego

Utworzony: 2019-05-20 | Zmodyfikowany: 2019-05-20 14:25

6. 2019

Informacja o wszczęciu postępowania administracyjnego

Utworzony: 2019-05-20 | Zmodyfikowany: 2019-05-20 14:24

7. 2019

25. Pełnienie wielobranżowego nadzoru inwestorskiego

Utworzony: 2019-05-20 | Zmodyfikowany: 2019-05-20 12:09

8. 2019

Uchwały podjęte na IX Sesji Rady Gminy (2019.05.10)

Utworzony: 2019-05-20 | Zmodyfikowany: 2019-05-20 09:04

9. 2019

23. Przebudowa drogi wewnętrznej ul. Batalionów Chłopskich w Klimontowie

Utworzony: 2019-04-17 | Zmodyfikowany: 2019-05-16 15:05

10. Zgromadzenia publiczne

Zgromadzenia publiczne

Zasady i tryb organizowania, odbywania oraz rozwiązywania zgromadzeń regulujeUstawa z dnia 24 lipca 2015 r. Prawo o zgromadzeniach (Dz.U. 2019 poz. 631). Miejsce złożenia dokumentów/załatwienia sprawy: Urząd Gminy w Klimontowie Referat Zarządzania Kryzysowego ul. Zysmana 1 27-640 Klimontów tel. 158661100, 158661006 faks 158661847 Zgromadzenia w trybie uproszczonym (niepowodujące utrudnień w ruchu drogowym) zgłaszać można do Urzędu Gminy w Klimontowie e-mail: klimontow@klimontow.pl tel. 158661...

Utworzony: 2019-05-14 | Zmodyfikowany: 2019-05-14 15:05

11. Zgromadzenia publiczne

Zgromadzenia publiczne w 2019 r.

Termin zgromadzenia: 17 maja 2019 r., godz. 12.00 - 13:00. Miejsce zgromadzenia: Klimontów 27-640 Klimontów, ul. Krakowska 4 (obok budynku Urzędu Gminy)

Utworzony: 2019-05-14 | Zmodyfikowany: 2019-05-14 14:46

12. Zgromadzenia publiczne

Rejestr zgromadzeń publicznych

Data Godzina rozpoczęcia i zakończenia Miejsce przeprowadzenia zgromadzenia publicznego Ilość uczestników 17.05.2019r. 12.00 – 13.00 Klimontów 27-640 ul. Krakowska 4 (obok budynku Urzędu Gminy) 30 – 50 osób

Utworzony: 2019-05-14 | Zmodyfikowany: 2019-05-14 14:45

13. 2018

Bilans Urzędu Gminy

Utworzony: 2019-05-09 | Zmodyfikowany: 2019-05-09 14:18

14. 2018

Bilans Gminy Klimontów

Utworzony: 2019-05-09 | Zmodyfikowany: 2019-05-09 14:14

15. Ośrodek Pomocy Społecznej w Klimontowie

Adres

ul. Krakowska 4 27640 Klimontów tel. 15 8661 774 BIP: https://opsklimontow.bip.gov.pl

Utworzony: 2005-07-22 | Zmodyfikowany: 2019-05-08 09:38

16. Ośrodek Pomocy Społecznej w Klimontowie

Statut

Statut Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Klimontowie

Utworzony: 2005-07-22 | Zmodyfikowany: 2019-05-08 09:08

17. 2019

Uchwała w sprawie opinii o sprawozdaniach z wykonania budżetu Gminy Klimontów za 201...

Utworzony: 2019-05-02 | Zmodyfikowany: 2019-05-02 13:10

18. Projekty

Projekty uchwał na IX Sesję Rady Gminy (2019.05.10)

Utworzony: 2019-05-02 | Zmodyfikowany: 2019-05-02 13:05

19. Najbliższa sesja

IX Sesja Rady Gminy

Zgodnie zZawiadomieniem Przewodniczącego Rady Gminy wKlimontowie IX Sesja Rady Gminy odbędzie się wdniu 10 maja 2019 roku (piątek) wGminnym Ośrodku Kultury wKlimontowie. Obrady rozpoczną się ogodz.1000. Proponowany porządek obradsesji: Otwarcie sesji i stwierdzenie jej ważności. Przyjęcie porządku obrad. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji. Sprawozdanie Wójta Gminy z działalności w okresie międzysesyjnym. Zmiany w budżecie gminy na 2019 r. Zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy ...

Utworzony: 2019-05-02 | Zmodyfikowany: 2019-05-02 12:58

20. Obwieszczenia

Ogłoszenie o podstawowych kwotach dotacji w oświacie

Utworzony: 2019-04-30 | Zmodyfikowany: 2019-04-30 18:57