główna zawartość

Ostatnio dodane lub zmodyfikowane artykuły

1. 2020

Sprawozdania finansowe za IV kwartał 2020 r.

Utworzony: 2021-03-03 | Zmodyfikowany: 2021-03-03 12:04

2. 2020

71. Budowa sieci wodociągowej na terenie gminy Klimontów

Ogłoszenie nr 772730-N-2020 z dnia 29.12.2020 r.

Utworzony: 2020-12-29 | Zmodyfikowany: 2021-02-22 12:15

3. Różne

Punkt nieodpłatnej pomocy prawnej (2021)

W naszej gminie funkcjonuje Punkt Nieodpłatnej Pomocy Prawnej, w którym każda osoba może skorzystać z porady radcy prawnego. Porady prawne udzielane są podczas osobistej wizyty w punkcie, po wcześniejszym ustaleniu terminu pod numerem telefonu 601760549. Porady prawne i zapisy w 2021 roku dokonywane są w następujące dni: Dzień tygodnia od do wtorek 1200 1600 piątek 800 1000 sobota 800 1200 Bezpłatna pomoc prawna udzielana jest w sali konferencyjnej Urzędu Gminy przy ul. Krakowskiej

Utworzony: 2021-02-22 | Zmodyfikowany: 2021-02-22 10:31

4. Ogłoszenia

Otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego w zakresie wspierania i upow...

Utworzony: 2021-01-22 | Zmodyfikowany: 2021-02-18 14:01

5. 2021

Obwieszczenie o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

Utworzony: 2021-02-18 | Zmodyfikowany: 2021-02-18 11:19

6. Transmisje obrad

Transmisje obrad sesji

Transmisje obrad sesji Rady Gminy dostępne są pod adresem: https://portal.posiedzenia.pl/KLIMONTOW

Utworzony: 2019-01-16 | Zmodyfikowany: 2021-02-17 12:43

7. 2021

Obwieszczenie o udzieleniu Gminie Klimontów pozwolenia wodnoprawnego

Utworzony: 2021-02-17 | Zmodyfikowany: 2021-02-17 11:21

8. Sołectwa

Sołtysi i Rady Sołeckie - kadencja 2014-2018

Wykaz sołtysów i rad sołeckich kadencji 2014 - 2018 Lp. Sołectwo Imię i nazwisko sołtysa Skład rady sołeckiej Imię i nazwisko przewodniczącego rady sołeckiej wybranego odrębnie 1. Adamczowice Zofia Nowakowska 1. Magdalena Nowak 2. Zdzisław Nowakowski 3. Danuta Mazur 4. Piotr Karwacki Magdalena Nowak 2. Beradz Marcin Adamczak 1. Zbigniew Barański 2. Ewa Dawiec 3. Iwona Chmielewska Zbigniew Barański 3. Borek Klimontowski Marian Witaszek 1. Mariusz Kaczmarczyk 2. Piotr Rączkiewicz 3. Stanisław N...

Utworzony: 2015-04-02 | Zmodyfikowany: 2021-02-16 15:23

9. 2021

Obwieszczenie o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

Utworzony: 2021-02-16 | Zmodyfikowany: 2021-02-16 15:04

10. 2020

72. Lampy i oprawy oświetleniowe

2020/S 253-638426

Utworzony: 2020-12-29 | Zmodyfikowany: 2021-02-16 13:13

11. 2021

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji ce...

Utworzony: 2021-02-15 | Zmodyfikowany: 2021-02-15 12:36

12. 2021

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji ce...

Utworzony: 2021-02-15 | Zmodyfikowany: 2021-02-15 12:36

13. 2020

75. Świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego na terenie Gminy ...

Ogłoszenie nr 776713-N-2020 z dnia 31.12.2020 r.

Utworzony: 2020-12-31 | Zmodyfikowany: 2021-02-11 15:13

14. Projekty

Projekty uchwał na XXX Sesję Rady Miejskiej (2021.02.16)

Utworzony: 2021-02-11 | Zmodyfikowany: 2021-02-11 12:33

15. Najbliższa sesja

XXX Sesja Rady Miejskiej

Zgodnie z Zawiadomieniem Przewodniczącego Rady Miejskiej w Klimontowie XXX Sesja Rady Miejskiej odbędzie się w dniu 16 lutego 2021 r. (wtorek) w Miejsko-Gminnym Ośrodku Kultury w Klimontowie. Obrady rozpoczną się o godz. 1000. Proponowany porządek obrad sesji: Otwarcie sesji i stwierdzenie jej ważności. Przyjęcie porządku obrad. zgłaszanie propozycji do porządku obrad przyjęcie porządku obrad Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji. Sprawozdanie z działalności Komisji Rewizyjnej w 2020 r. Zat...

Utworzony: 2021-02-11 | Zmodyfikowany: 2021-02-11 12:11

16. 2020

74. „Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej sieci kanalizacji sanit...

Ogłoszenie nr 776563-N-2020 z dnia 31.12.2020 r.

Utworzony: 2020-12-31 | Zmodyfikowany: 2021-02-08 14:02

17. Projekty

Konsultacje projektu "Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiega...

W związku z opracowaniem projektu „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Klimontów w 2021 roku” Burmistrz Miasta i Gminy Klimontów zaprasza wszystkie zainteresowane organizacje społeczne oraz podmioty, o których mowa w art. 11a ustawy o ochronie zwierząt z dnia 21 sierpnia 1997 r. (t. j. Dz. U. z 2020 r. poz. 638 ) do wzięcia udziału w konsultacjach w zakresie projektu „Programu opieki nad zwierzętami …&rdqu...

Utworzony: 2021-02-08 | Zmodyfikowany: 2021-02-08 11:47

18. 2021

Obwieszczenie o podjęciu zawieszonego postępowania

Utworzony: 2021-02-08 | Zmodyfikowany: 2021-02-08 11:38

19. 2021

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego

Utworzony: 2021-02-08 | Zmodyfikowany: 2021-02-08 08:44

20. 2021

Obwieszczenie o zakończeniu postępowania

Utworzony: 2021-02-05 | Zmodyfikowany: 2021-02-05 13:38