Ostatnie zmiany w publikacjach BIP:

1. 2018

60. Pełnienie funkcji Inspektora Nadzoru Inwestorskiego nad realizacją inwestycji po...

Utworzony: 2018-06-15 | Zmodyfikowany: 2018-06-22 08:50

2. 2018

56. Przebudowa drogi gminnej nr 331006T Ossolin-Węgrce Szlacheckie od km 0+000 do km...

Utworzony: 2018-05-22 | Zmodyfikowany: 2018-06-19 08:11

3. 2018

59. Głęboka modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej na terenie gm...

Utworzony: 2018-06-14 | Zmodyfikowany: 2018-06-14 09:43

4. 2018

57. Dostawa 38 namiotów ekspresowych. Ogłoszenie nr 565087-N-2018 z dnia 2018-05-29 r.

Utworzony: 2018-05-29 | Zmodyfikowany: 2018-06-13 13:18

5. 2018

Obwieszczenie

Utworzony: 2018-06-13 | Zmodyfikowany: 2018-06-13 13:16

6. 2018

58. Remont mostu w ciągu drogi gminnej Rybnica-Nawodzice nr ewid. dz. 71, 223, 229 o...

Utworzony: 2018-06-13 | Zmodyfikowany: 2018-06-13 12:15

7. Projekty

Projekty uchwał na LIII Sesję Rady Gminy (2018.06.22)

Utworzony: 2018-06-11 | Zmodyfikowany: 2018-06-11 08:51

8. Najbliższa sesja

LIII Sesja Rady Gminy

Zgodnie zZawiadomieniem Przewodniczącego Rady Gminy wKlimontowie LIII Sesja Rady Gminy odbędzie się wdniu 22 czerwca 2018 roku (piątek) w Gminnej Ośrodku Kultury wKlimontowie. Obradyrozpocznąsięogodz.1000. Proponowanyporządekobradsesji: Otwarcie sesji i stwierdzenie jej ważności. Przyjęcie porządku obrad. Przyjęcie protokołów z poprzednich sesji. Sprawozdanie Wójta Gminy z działalności w okresie między sesyjnym. Interpelacje i wnioski radnych. Sytuacja oświaty w gminie. Ocena sprawozdania z w...

Utworzony: 2018-06-11 | Zmodyfikowany: 2018-06-11 08:38

9. 2018

50. Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej budowy sieci wodociągowej z pr...

Utworzony: 2018-04-23 | Zmodyfikowany: 2018-06-06 13:10

10. Publiczna Szkoła Podstawowa w Klimontowie

Koncepcja pracy Publicznej Szkoły Podstawowej im. Jerzego Ossolińskiego w Klimontowi...

Koncepcja pracy Publicznej Szkoły Podstawowej im. Jerzego Ossolińskiego w Klimontowie na lata szkolne 2016-2021 Wizja Szkoły Nasza szkoła jest miejscem, w którym uczeń ma możliwość wszechstronnego rozwoju w bezpiecznych, przyjaznych warunkach. W naszej szkole dążymy do wychowania ucznia mającego świadomość, ze jest członkiem społeczności ludzkiej. Uczymy kochać, szanować i żyć z kulturą i tradycją narodu polskiego. Wychowujemy ucznia świadomego i odpowiedzialnego, posiadającego wiedzę i umiej...

Utworzony: 2018-06-01 | Zmodyfikowany: 2018-06-01 10:24

11. 2018

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji ce...

Utworzony: 2018-05-30 | Zmodyfikowany: 2018-05-30 08:40

12. 2017

Pomoc publiczna w 2017 r.

Działając na podstawie art. 37 ust. 1 pkt 2 lit. f ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o Finansach Publicznych (Dz. U. Nr 157 poz. 1240 z późn. zm.) Wójt Gminy Klimontów podaje do publicznej wiadomości wykaz osób fizycznych i prawnych, którym w zakresie podatków i opłat udzielono umorzeń, rozłożeń na raty w kwocie przekraczającej 500.00 zł wraz ze wskazaniem wysokości umorzonych kwot za 2017 rok. Lp. Beneficjent pomocy Rodzaj podatku Forma pomocy Przyczyna Kwota 1 Jadwiga Gąsiorowska-Koźbiał ...

Utworzony: 2018-05-29 | Zmodyfikowany: 2018-05-29 13:53

13. 2018

Uchwały podjęte na LII Sesji Rady Gminy (2018.05.17)

Utworzony: 2018-05-29 | Zmodyfikowany: 2018-05-29 10:11

14. 2017

Oświadczenia majątkowe - stan na koniec 2017

Utworzony: 2018-05-29 | Zmodyfikowany: 2018-05-29 09:35

15. 2017

Oświadczenia majątkowe - stan na koniec 2017

Utworzony: 2018-05-24 | Zmodyfikowany: 2018-05-29 09:33

16. 2018

55. Zaproszenie do składania ofert

„Wykonanie przeglądu sprzętu ppoż. oraz badanie zespołów prądotwórczych w jednostkach Ochotniczych Straży Pożarnych i Urzędu Gminy w Klimontowie”

Utworzony: 2018-05-21 | Zmodyfikowany: 2018-05-29 09:24

17. Różne

Sprawozdanie z realizacji programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz inn...

Utworzony: 2018-05-28 | Zmodyfikowany: 2018-05-28 14:01

18. 2018

Obwieszczenie

Utworzony: 2018-05-28 | Zmodyfikowany: 2018-05-28 13:45

19. 2018

Obwieszczenie

Utworzony: 2018-05-28 | Zmodyfikowany: 2018-05-28 13:40

20. Administrator Danych Osobowych

Administrator Danych Osobowych

Administratorem danych osobowych jest: Gmina Klimontów ul. Zysmana 1 27-640 Klimontów e-mail: klimontow@klimontow.pl

Utworzony: 2018-05-25 | Zmodyfikowany: 2018-05-25 07:57