Ostatnie zmiany w publikacjach BIP:

1. 2018

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania

Utworzony: 2018-12-15 | Zmodyfikowany: 2018-12-15 09:16

2. 2018

84. Sukcesywna dostawa artykułów żywnościowych w 2019 r. na potrzeby stołówki szkoln...

Utworzony: 2018-12-04 | Zmodyfikowany: 2018-12-14 13:29

3. Projekty

Projekty uchwał na IV Sesję Rady Gminy (2018.12.28)

Utworzony: 2018-12-14 | Zmodyfikowany: 2018-12-14 13:26

4. Najbliższa sesja

IV Sesja Rady Gminy

Zgodnie zZawiadomieniem Przewodniczącego Rady Gminy wKlimontowie IV Sesja Rady Gminy odbędzie się wdniu 28 grudnia 2018 roku (piątek) w Publicznej Szkole Podstawowej im. J. Ossolińskiego w Klimontowie budynek przy ul. Zysmana (dawne Gimnazjum). Obrady rozpoczną sięogodz.1000. Proponowany porządekobradsesji: Otwarcie sesji i stwierdzenie jej ważności. Przyjęcie porządku obrad. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji. Sprawozdanie Wójta Gminy z działalności w okresie między sesyjnym. Uchwalenie...

Utworzony: 2018-12-14 | Zmodyfikowany: 2018-12-14 13:13

5. 2018

77. Przebudowa drogi gminnej Konary-Domoradzice nr ewid. dz. 288 od km 0+050 do km 1...

Przebudowa drogi gminnej Konary-Domoradzice nr ewid. dz. 288 od km 0+050 do km 1+040. Ogłoszenie nr 643807-N-2018 z dnia 2018-11-02 r.

Utworzony: 2018-11-02 | Zmodyfikowany: 2018-12-13 13:56

6. 2018

Sesja I/2018 z dnia 2018.11.21

Utworzony: 2018-12-12 | Zmodyfikowany: 2018-12-12 12:13

7. 2018

Sesja II/2018 z dnia 2018.11.28

Utworzony: 2018-12-12 | Zmodyfikowany: 2018-12-12 12:13

8. 2018

Sesja LIX/2018 z dnia 2018.11.08

Utworzony: 2018-12-12 | Zmodyfikowany: 2018-12-12 12:12

9. 2018

Sesja LVIII/2018 z dnia 2018.10.17

Utworzony: 2018-12-12 | Zmodyfikowany: 2018-12-12 12:11

10. 2018

88. Wykonywanie podziałów geodezyjnych działek położonych na terenie gminy Klimontów...

Utworzony: 2018-12-11 | Zmodyfikowany: 2018-12-11 13:43

11. Obwieszczenia

Obwieszczenie Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Kielcach

Obwieszczenie Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Kielcach SKO.OŚ-60/4013/267/2018

Utworzony: 2018-12-11 | Zmodyfikowany: 2018-12-11 13:26

12. 2018

87. Dowóz uczniów z terenu gminy Klimontów do szkół wraz z opiekunem w 2019 roku

Dowóz uczniów z terenu gminy Klimontów do szkół wraz z opiekunem w 2019 roku. Ogłoszenie nr 660366-N-2018 z dnia 2018-12-11 r.

Utworzony: 2018-12-11 | Zmodyfikowany: 2018-12-11 12:42

13. 2018

86. Dostawa 11 namiotów handlowych

Dostawa 11 namiotów handlowych. Ogłoszenie nr 660144-N-2018 z dnia 2018-12-11 r.

Utworzony: 2018-12-11 | Zmodyfikowany: 2018-12-11 09:33

14. 2018

85. Opracowanie projektu sektoryzacji i monitoringu sieci wodociągowej na terenie gm...

Utworzony: 2018-12-11 | Zmodyfikowany: 2018-12-11 09:01

15. Imienne wykazy głosowań radnych

Imienne wykazy głosowań radnych na sesjach w 2018 roku

Utworzony: 2018-11-26 | Zmodyfikowany: 2018-12-10 14:06

16. Obwieszczenia

Obwieszczenie o terminie polowań zbiorowych

Utworzony: 2018-12-10 | Zmodyfikowany: 2018-12-10 14:05

17. 2018

Uchwały podjęte na II Sesji Rady Gminy (2018.11.28)

Utworzony: 2018-12-10 | Zmodyfikowany: 2018-12-10 13:57

18. 2018

Obwieszczenie o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia

Utworzony: 2018-12-07 | Zmodyfikowany: 2018-12-07 08:21

19. 2018

Obwieszczenie o odstąpieniu od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na ...

Utworzony: 2018-12-07 | Zmodyfikowany: 2018-12-07 08:16

20. 2018

79. Opracowanie projektu sektoryzacji i monitoringu sieci wodociągowej na terenie gm...

Utworzony: 2018-11-05 | Zmodyfikowany: 2018-12-04 14:38