Ostatnie zmiany w publikacjach BIP:

1. Zarządzenia, obwieszczenia, uchwały, informacje

Uchwała Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 20 sierpnia 2018 r. w sprawie wzorów inf...

Utworzony: 2018-08-21 | Zmodyfikowany: 2018-08-21 14:06

2. Zarządzenia, obwieszczenia, uchwały, informacje

Informacja Państwowej Komisji Wyborczej o zasadach i sposobie zgłaszania kandydatów ...

Utworzony: 2018-08-21 | Zmodyfikowany: 2018-08-21 13:45

3. 2018

Obwieszczenie Samorządowego Kolegium Odwoławczego

Utworzony: 2018-08-21 | Zmodyfikowany: 2018-08-21 10:22

4. Zarządzenia, obwieszczenia, uchwały, informacje

Informacja Państwowej Komisji Wyborczej o zasadach i sposobie zgłaszania list kandyd...

Utworzony: 2018-08-20 | Zmodyfikowany: 2018-08-20 10:03

5. Zarządzenia, obwieszczenia, uchwały, informacje

Informacja o upływie terminów związanych z uprawnieniami wyborców niepełnosprawnych ...

Utworzony: 2018-08-20 | Zmodyfikowany: 2018-08-20 09:48

6. Zarządzenia, obwieszczenia, uchwały, informacje

Informacja Państwowej Komisji Wyborczej o warunkach udziału obywateli polskich w wyb...

Utworzony: 2018-08-20 | Zmodyfikowany: 2018-08-20 09:45

7. Zarządzenia, obwieszczenia, uchwały, informacje

Informacja Państwowej Komisji Wyborczej o warunkach udziału obywateli Unii Europejsk...

Utworzony: 2018-08-20 | Zmodyfikowany: 2018-08-20 09:39

8. Zarządzenia, obwieszczenia, uchwały, informacje

Informacja o uprawnieniach wyborców niepełnosprawnych w wyborach do rad gmin, rad po...

Utworzony: 2018-08-20 | Zmodyfikowany: 2018-08-20 09:36

9. Zarządzenia, obwieszczenia, uchwały, informacje

Uchwała LI/360/18 Rady Gminy w Klimontowie w sprawie podziału Gminy Klimontów na sta...

Utworzony: 2018-08-20 | Zmodyfikowany: 2018-08-20 09:17

10. Zarządzenia, obwieszczenia, uchwały, informacje

Uchwała LI/359/18 Rady Gminy w Klimontowie w sprawie podziału gminy Klimontów na okr...

Utworzony: 2018-08-20 | Zmodyfikowany: 2018-08-20 09:16

11. 2018

65. Opracowanie projektów uzupełnienia oświetlenia ulicznego na terenie gminy Klimontów

Utworzony: 2018-08-14 | Zmodyfikowany: 2018-08-14 12:00

12. 2018

64. Głęboka modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej na terenie Gm...

Utworzony: 2018-08-03 | Zmodyfikowany: 2018-08-14 08:24

13. Ogłoszenia

Informacja o rozpoczęciu realizacji projektu partnerskiego

Informacja o rozpoczęciu realizacji projektu partnerskiego pn. „Szkolne Pracownie Informatyczne Województwa Świętokrzyskiego” Zgodnie z art. 33, ust 4a ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowych w perspektywie finansowej 2014-2020 (t.j. Dz.U. z 2017 r. poz. 1460), podaje się do publicznej wiadomości, informację o rozpoczęciu realizacji projektu partnerskiego pn. „Szkolne Pracownie Informatyczne Województwa Świętok...

Utworzony: 2018-08-13 | Zmodyfikowany: 2018-08-13 14:50

14. 2017

Oświadczenia majątkowe - stan na koniec 2017

Utworzony: 2018-05-29 | Zmodyfikowany: 2018-08-13 11:56

15. 2018

Obwieszczenie

Utworzony: 2018-08-10 | Zmodyfikowany: 2018-08-10 13:07

16. 2018

Obwieszczenie

Utworzony: 2018-08-10 | Zmodyfikowany: 2018-08-10 13:07

17. 2018

Obwieszczenie o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

Utworzony: 2018-08-10 | Zmodyfikowany: 2018-08-10 09:50

18. 2018

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji ce...

Utworzony: 2018-08-09 | Zmodyfikowany: 2018-08-09 09:04

19. 2018

63. Uzupełnienie oświetlenia drogowego - roboty montażowe opraw oświetleniowych w mi...

Utworzony: 2018-07-19 | Zmodyfikowany: 2018-08-08 09:15

20. 2018

Uchwały podjęte na LV Sesji Rady Gminy (2018.07.27)

Utworzony: 2018-08-03 | Zmodyfikowany: 2018-08-03 12:54