główna zawartość

Ostatnio dodane lub zmodyfikowane artykuły

1. 2023

Uchwała w sprawie możliwości sfinansowania deficytu budżetu planowanego w uchwale bu...

Utworzony: 2023-01-31 | Zmodyfikowany: 2023-01-31 10:11

2. 2023

Uchwała w sprawie opinii o prawidłowości planowanej kwoty długu Miasta i Gminy Klimo...

Utworzony: 2023-01-31 | Zmodyfikowany: 2023-01-31 10:10

3. 2023

Obwieszczenie o wydaniu decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej

Utworzony: 2023-01-24 | Zmodyfikowany: 2023-01-24 10:59

4. 2023

Obwieszczenie o umorzeniu postępowania

Utworzony: 2023-01-18 | Zmodyfikowany: 2023-01-18 13:48

5. 2023

Obwieszczenie o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

Utworzony: 2023-01-18 | Zmodyfikowany: 2023-01-18 13:48

6. 2023

Obwieszczenie o umorzeniu postępowania

Utworzony: 2023-01-18 | Zmodyfikowany: 2023-01-18 13:47

7. Projekty

Konsultacje projektu programu opieki nad zwierzętami

W związku z opracowaniem projektu „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Klimontów w 2023 roku” Burmistrz Miasta i Gminy Klimontów zaprasza wszystkie zainteresowane organizacje społeczne oraz podmioty, o których mowa w art. 11a ustawy o ochronie zwierząt z dnia 21 sierpnia 1997 r. (t. j. Dz. U. z 2022 r. poz. 572 ze zm.) do wzięcia udziału w konsultacjach w zakresie projektu „Programu opieki nad zwierzętami &hellip...

Utworzony: 2023-01-18 | Zmodyfikowany: 2023-01-18 11:06

8. Obwieszczenia

Ogłoszenie o podstawowej kwoty dotacji i statystycznej liczbie uczniów na 2023 r.

Utworzony: 2023-01-17 | Zmodyfikowany: 2023-01-17 10:54

9. 2022

Uchwały podjęte na LIV Sesji Rady Miejskiej (2022.12.29)

Utworzony: 2023-01-16 | Zmodyfikowany: 2023-01-16 13:49

10. 2023

Obwieszczenie o zakończeniu postępowania

Utworzony: 2023-01-16 | Zmodyfikowany: 2023-01-16 11:17

11. 2023

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji ce...

Utworzony: 2023-01-13 | Zmodyfikowany: 2023-01-13 10:33

12. Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury w Klimontowie

Statut

Statut Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury w Klimontowie §1. Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury w Klimontowie, zwany dalej Ośrodkiem, jest samorządową instytucją kultury i działa na podstawie: ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz. U. z 2020 r., poz. 194), ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r., poz. 869 ze zm.), ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2019 r., poz. 351 ze zm.), u...

Utworzony: 2005-07-29 | Zmodyfikowany: 2023-01-11 14:04

13. Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury w Klimontowie

Adres

ul. Krakowska 6 27640 Klimontów tel. 601760862

Utworzony: 2005-07-29 | Zmodyfikowany: 2023-01-11 14:03

14. 2023

Zaproszenie do składania ofert

Zaproszenie do składania ofert w postępowaniu na realizację zadania pn. „Opracowanie projektu planu rozwoju sieci drogowej oraz projektu planu finansowania budowy, przebudowy, remontu, utrzymania i ochrony dróg oraz drogowych obiektów inżynierskich dla których zarządcą jest Burmistrz Miasta i Gminy Klimontów na lata 2023-2030.”

Utworzony: 2023-01-10 | Zmodyfikowany: 2023-01-10 11:27

15. Ogłoszenia

Informacja dot. dystrybucji paliwa stałego dla gospodarstw domowych

Urząd Miasta i Gminy Klimontów informuje, że Gmina Klimontów przystąpiła do zakupu paliwa stałego z przeznaczeniem dla gospodarstw domowych w oparciu o Ustawę z dnia 27 października 2022 r. o zakupie preferencyjnym paliwa stałego dla gospodarstw domowych w terminie od 1 stycznia do 30 kwietnia 2023 r. Urząd Miasta i Gminy Klimontów informuje, że dystrybucją paliwa stałego dla gospodarstw domowych z terenu Gminy Klimontów nadal zajmować się będzie firma: Firma Handlowo-Usługowa Kon-Kar ul. San...

Utworzony: 2023-01-10 | Zmodyfikowany: 2023-01-10 07:32

16. 2022

Sesja LIII/2022 z dnia 2022.11.25

Utworzony: 2023-01-02 | Zmodyfikowany: 2023-01-02 13:32

17. Transmisje obrad

Transmisje obrad sesji

Transmisje obrad sesji Rady Gminy dostępne są pod adresem: https://portal.posiedzenia.pl/KLIMONTOW

Utworzony: 2019-01-16 | Zmodyfikowany: 2022-12-29 15:17

18. Imienne wykazy głosowań radnych

Imienne wykazy głosowań radnych na sesjach w 2022 roku

Utworzony: 2022-02-23 | Zmodyfikowany: 2022-12-29 13:28

19. 2022

Zarządzenia Burmistrza Miasta i Gminy Klimontów - rok 2022

Utworzony: 2022-06-20 | Zmodyfikowany: 2022-12-21 11:20

20. 2022

Obwieszczenie o zakończeniu postępowania

Utworzony: 2022-12-15 | Zmodyfikowany: 2022-12-15 13:38