główna zawartość

Ostatnio dodane lub zmodyfikowane artykuły

1. 2020

55. Sprzedaż samochodów

Utworzony: 2020-09-30 | Zmodyfikowany: 2020-09-30 11:09

2. 2020

54. Dostawa i montaż zmywarko-wyparzarki, gofrownicy oraz szafy w ramach Programu Ma...

Utworzony: 2020-09-29 | Zmodyfikowany: 2020-09-29 14:25

3. 2020

Uchwały podjęte na XX Sesji Rady Miejskiej (2020.02.27)

Utworzony: 2020-03-05 | Zmodyfikowany: 2020-09-29 11:10

4. 2020

Uchwały podjęte na XXIII Sesji Rady Miejskiej (2020.07.10)

Utworzony: 2020-07-20 | Zmodyfikowany: 2020-09-29 11:10

5. 2020

Uchwały podjęte na XXIV Sesji Rady Miejskiej (2020.09.18)

Utworzony: 2020-09-29 | Zmodyfikowany: 2020-09-29 11:09

6. Projekty

Projekty uchwał na XXV Sesję Rady Miejskiej (2020.09.30)

Utworzony: 2020-09-28 | Zmodyfikowany: 2020-09-28 13:08

7. Najbliższa sesja

XXV Sesja Rady Miejskiej

Zgodnie z Zawiadomieniem Przewodniczącego Rady Miejskiej w Klimontowie XXV Sesja Rady Miejskiej odbędzie się w dniu 30 września 2020 r. (środa) w Miejsko-Gminnej Bibliotece Publicznej w Klimontowie. Obrady rozpoczną się o godz. 1000. Proponowany porządek obrad sesji: Otwarcie sesji i stwierdzenie jej ważności. Przyjęcie porządku obrad sesji. Zgłaszanie propozycji Przyjęcie porządku Zmiany w budżecie gminy na 2020 r. Zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Klimontów na lata 2020-2034....

Utworzony: 2020-09-28 | Zmodyfikowany: 2020-09-28 12:44

8. 2020

Uchwała w sprawie opinii o informacji o przebiegu wykonania budżetu Miasta i Gminy K...

Utworzony: 2020-09-24 | Zmodyfikowany: 2020-09-24 13:59

9. 2020

Obwieszczenie - zawiadomienie o wszczęciu postępowania

Utworzony: 2020-09-22 | Zmodyfikowany: 2020-09-22 12:34

10. Żłobek Gminny w Klimontowie

Nazwa i adres

Żłobek Gminny w Klimontowie 27640 Klimontów ul. Szkolna 1

Utworzony: 2020-09-21 | Zmodyfikowany: 2020-09-21 10:43

11. Żłobek Gminny w Klimontowie

Dyrektor

Utworzony: 2020-09-21 | Zmodyfikowany: 2020-09-21 10:42

12. Żłobek Gminny w Klimontowie

Statut

Utworzony: 2020-09-21 | Zmodyfikowany: 2020-09-21 10:37

13. Transmisje obrad

Transmisje obrad sesji

Transmisje obrad sesji Rady Gminy dostępne są pod adresem: https://www.youtube.com/channel/UCLThvne3TCQga7gLLcmOWJw/

Utworzony: 2019-01-16 | Zmodyfikowany: 2020-09-18 11:10

14. 2020

53. Dostawa i montaż sprzętu elektronicznego w ramach Programu Maluch+ oraz projektu...

Utworzony: 2020-09-17 | Zmodyfikowany: 2020-09-17 13:58

15. 2020

41. Dostawa sprzętu elektronicznego w ramach projektu pn. „Przedszkolaki z Kli...

Utworzony: 2020-08-18 | Zmodyfikowany: 2020-09-17 12:45

16. 2020

44. Dostawa i montaż sprzętu elektronicznego w ramach Programu Maluch+ oraz projektu...

Utworzony: 2020-08-25 | Zmodyfikowany: 2020-09-16 12:13

17. 2020

Sesja XXI/2020 z dnia 2020.05.08

Utworzony: 2020-09-16 | Zmodyfikowany: 2020-09-16 07:37

18. 2020

52. Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Nowa Wieś, odcinek...

Utworzony: 2020-09-15 | Zmodyfikowany: 2020-09-15 11:46

19. 2020

51. Przetarg ustny nieograniczony na dzierżawę gruntu rolnego

Utworzony: 2020-09-04 | Zmodyfikowany: 2020-09-15 11:40

20. Zespół Ekonomiczno Administracyjny Szkół i Przedszkola

Kierownik

p.o. Elzbieta Bajur

Utworzony: 2005-07-22 | Zmodyfikowany: 2020-09-15 08:54