główna zawartość

Ostatnio dodane lub zmodyfikowane artykuły

1. 2022

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uw...

Utworzony: 2022-08-10 | Zmodyfikowany: 2022-08-10 12:34

2. 2022

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uw...

Utworzony: 2022-08-10 | Zmodyfikowany: 2022-08-10 12:32

3. 2022

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uw...

Utworzony: 2022-08-09 | Zmodyfikowany: 2022-08-09 12:41

4. 2022

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji ce...

Utworzony: 2022-08-03 | Zmodyfikowany: 2022-08-03 12:26

5. 2022

Obwieszczenie w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej

Utworzony: 2022-08-03 | Zmodyfikowany: 2022-08-03 11:12

6. 2022

Uchwały podjęte na XLVIII Sesji Rady Miejskiej (2022.07.18)

Utworzony: 2022-07-28 | Zmodyfikowany: 2022-07-28 12:53

7. Obwieszczenia

Obwieszczenie

Utworzony: 2022-07-26 | Zmodyfikowany: 2022-07-26 13:34

8. Akty prawa miejscowego

Akty prawa miejscowego z 2022 r.

Uchwała Nr XLII/305/2022 w sprawie zmian w uchwale Nr IX/64/2019 Rady Gminy w Klimontowie z dnia 10 maja 2019 r. w sprawie zarządzenia poboru podatku rolnego, podatku od nieruchomości i podatku leśnego w drodze inkasa, określenia inkasentów oraz wynagrodzenia za inkaso Uchwała Nr XLII/306/2022 w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych i ustalenia ich przebiegu Uchwała Nr XLII/308/2022 w sprawie ustalenia opłat za pobyt dziecka w żłobku prowadzonym przez Gminę Klimontów Uchwała Nr X...

Utworzony: 2022-03-14 | Zmodyfikowany: 2022-07-20 11:35

9. Transmisje obrad

Transmisje obrad sesji

Transmisje obrad sesji Rady Gminy dostępne są pod adresem: https://portal.posiedzenia.pl/KLIMONTOW

Utworzony: 2019-01-16 | Zmodyfikowany: 2022-07-18 14:08

10. Imienne wykazy głosowań radnych

Imienne wykazy głosowań radnych na sesjach w 2022 roku

Utworzony: 2022-02-23 | Zmodyfikowany: 2022-07-18 14:04

11. 2022

Obwieszczenie o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach

Utworzony: 2022-07-14 | Zmodyfikowany: 2022-07-14 11:47

12. 2022

Obwieszczenie o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach

Utworzony: 2022-07-14 | Zmodyfikowany: 2022-07-14 11:42

13. 2022

Uchwały podjęte na XLVII Sesji Rady Miejskiej (2022.06.29)

Utworzony: 2022-07-13 | Zmodyfikowany: 2022-07-13 10:35

14. Projekty

Projekty uchwał na XLVIII Sesję Rady Miejskiej (2022.07.18)

Utworzony: 2022-07-13 | Zmodyfikowany: 2022-07-13 10:23

15. Najbliższa sesja

XLVIII Sesja Rady Miejskiej

Zgodnie z Zawiadomieniem Przewodniczącego Rady Miejskiej w Klimontowie XLVIII Sesja Rady Miejskiej odbędzie się w dniu 18 lipca 2022 r. (poniedziałek) w Miejsko-Gminnym Ośrodku Kultury w Klimontowie. Obrady rozpoczną się o godz. 1000. Proponowany porządek obrad sesji: Otwarcie sesji i stwierdzenie jej ważności. Przyjęcie porządku obrad. zgłaszanie propozycji do porządku obrad przyjęcie porządku obrad Zmiany w budżecie gminy na 2022 r. Zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Klimontów...

Utworzony: 2022-07-13 | Zmodyfikowany: 2022-07-13 10:06

16. 2022

Sesja XLVI/2022 z dnia 2022.04.22

Utworzony: 2022-07-11 | Zmodyfikowany: 2022-07-11 12:31

17. 2022

Sesja XLV/2022 z dnia 2022.04.08

Utworzony: 2022-07-11 | Zmodyfikowany: 2022-07-11 12:30

18. 2022

Sesja XLIV/2022 z dnia 2022.03.30

Utworzony: 2022-07-11 | Zmodyfikowany: 2022-07-11 12:29

19. Wykaz kontroli

Wykaz kontroli przeprowadzonych w UG Klimontów

Wykaz kontroli wg. książki kontroli: Lp. Data kontroli Nazwisko i imię osób kontrolujących Przedmiot kontroli Wnioski Rok 2022 5 22.06-22.07.2022 Marcin Krzywdziak Małgorzata Gała Beata Skorodzień Kontrola kompleksowa gospodarki finansowej Gminy Klimontów na podstawie dokumentacji Urzędu oraz innych jednostek organizacyjnych w miarę zaistniałych potrzeb Rok 2019 5 20.12.2019 Monika Rybczyńska Agata Ściwiarska kontrola planowana dot. udzielania licencji na wykonywanie krajowego transportu drog...

Utworzony: 2008-12-03 | Zmodyfikowany: 2022-07-11 09:05

20. Rejestr instytucji kultury

Rejestr instytucji kultury

Utworzony: 2016-07-12 | Zmodyfikowany: 2022-07-11 08:45