główna zawartość

Ostatnio dodane lub zmodyfikowane artykuły

1. 2019

Uchwały podjęte na XII Sesji Rady Gminy (2019.08.29)

Utworzony: 2019-09-16 | Zmodyfikowany: 2019-09-16 12:19

2. Zarządzenia, obwieszczenia, uchwały, informacje

Zarządzenie Wójta Gminy Klimontów w sprawie wyznaczenia na obszarze Gminy Klimontów ...

Utworzony: 2019-09-16 | Zmodyfikowany: 2019-09-16 11:32

3. Zarządzenia, obwieszczenia, uchwały, informacje

Obwieszczenie Wójta Gminy Klimontów o numerach oraz granicach obwodów głosowania, wy...

Utworzony: 2019-09-16 | Zmodyfikowany: 2019-09-16 11:03

4. Zarządzenia, obwieszczenia, uchwały, informacje

Wniosek o wydanie zaświadczenia o prawie do głosowania

Utworzony: 2019-09-13 | Zmodyfikowany: 2019-09-13 10:05

5. Zarządzenia, obwieszczenia, uchwały, informacje

Wniosek o dopisanie do spisu wyborców

Utworzony: 2019-09-13 | Zmodyfikowany: 2019-09-13 10:04

6. Zarządzenia, obwieszczenia, uchwały, informacje

Zgłoszenie zamiaru głosowania korespondencyjnego przez wyborcę niepełnosprawnego

Utworzony: 2019-09-13 | Zmodyfikowany: 2019-09-13 10:02

7. Zarządzenia, obwieszczenia, uchwały, informacje

Wniosek o sporządzenie aktu pełnomocnictwa do głosowania w wyborach do Sejmu Rzeczyp...

Utworzony: 2019-09-13 | Zmodyfikowany: 2019-09-13 10:00

8. 2019

Obwieszczenie o zebraniu dowodów i materiałów w sprawie wydania decyzji o środowisko...

Utworzony: 2019-09-12 | Zmodyfikowany: 2019-09-12 08:19

9. 2019

Uchwała w sprawie opinii o informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Klimontów ...

Utworzony: 2019-09-11 | Zmodyfikowany: 2019-09-11 10:36

10. Obwieszczenia

Obwieszczenie o wydaniu decyzji udzielającej pozwolenia wodnoprawnego

Utworzony: 2019-09-10 | Zmodyfikowany: 2019-09-10 15:05

11. 2019

36. Informacja o złożonej ofercie w trybie art. 19a ustawy o działalności pożytku pu...

Informacja o złożonej ofercie w trybie art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie – Kółko Rolnicze w Nawodzicach Wójt Gminy Klimontów informuje, że w dniu 04.09.2019r. organizacja pozarządowa działająca pod nazwą Kółko Rolnicze w Nawodzicach złożyła wniosek o dofinansowanie realizacji zadania publicznego w ramach wspierania zadań z zakresu działalności na rzecz organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust 3 w zakresie określonym w pkt 1-23...

Utworzony: 2019-09-10 | Zmodyfikowany: 2019-09-10 08:04

12. Projekty

Projekty uchwał na XIII Sesję Rady Gminy (2019.09.11)

Utworzony: 2019-09-09 | Zmodyfikowany: 2019-09-09 15:24

13. Najbliższa sesja

XIII Sesja Rady Gminy

Zgodnie z Zawiadomieniem Przewodniczącego Rady Gminy w Klimontowie XIII Sesja Rady Gminy odbędzie się w dniu 11 września 2019 roku (środa) w Gminnej Bibliotece Publicznej w Klimontowie. Obrady rozpoczną się o godz. 1330. Proponowany porządek obrad sesji: Otwarcie sesji i stwierdzenie jej ważności. Przyjęcie porządku obrad sesji. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji. Zmiany w budżecie gminy na 2019 r. Zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Klimontów na lata 2019 – 2033. Podj...

Utworzony: 2019-09-09 | Zmodyfikowany: 2019-09-09 15:17

14. 2019

35. Opracowanie projektu sektoryzacji i monitoringu sieci wodociągowej na terenie gm...

Utworzony: 2019-08-12 | Zmodyfikowany: 2019-09-09 13:08

15. 2019

32. Rozbudowa dróg na terenie Gminy Klimontów w formule zaprojektuj i wybuduj. Ogłos...

Rozbudowa dróg na terenie Gminy Klimontów w formule zaprojektuj i wybuduj. Ogłoszenie nr 581325-N-2019 z dnia 2019-08-01 r.

Utworzony: 2019-08-01 | Zmodyfikowany: 2019-09-09 13:06

16. Informacje, klauzule, zasady

Klauzule informacyjne

Utworzony: 2019-03-08 | Zmodyfikowany: 2019-08-29 12:04

17. Zarządzenia, obwieszczenia, uchwały, informacje

Obwieszczenie PKW o okręgach wyborczych w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskie...

Utworzony: 2019-08-27 | Zmodyfikowany: 2019-08-27 15:13

18. Zarządzenia, obwieszczenia, uchwały, informacje

Postanowienie Prezydenta RP w sprawie zarządzenia wyborów do Sejmu Rzeczypospolitej ...

Utworzony: 2019-08-27 | Zmodyfikowany: 2019-08-27 15:08

19. Projekty

Projekty uchwał na XII Sesję Rady Gminy (2019.08.29)

Utworzony: 2019-08-27 | Zmodyfikowany: 2019-08-27 14:16

20. Najbliższa sesja

XII Sesja Rady Gminy

Zgodnie z Zawiadomieniem Przewodniczącego Rady Gminy w Klimontowie XII Sesja Rady Gminy odbędzie się w dniu 29 sierpnia 2019 roku (czwartek) w Gminnej Bibliotece Publicznej w Klimontowie. Obrady rozpoczną się o godz. 1000. Proponowany porządek obrad sesji: Otwarcie sesji i stwierdzenie jej ważności. Przyjęcie porządku obrad sesji. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji. Zmiany w budżecie gminy na 2019 r. Zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Klimontów na lata 2019–2033. Zako...

Utworzony: 2019-08-27 | Zmodyfikowany: 2019-08-27 13:58