Inspektor Ochrony Danych Osobowych

Paulina Lipińska e-mail: iod@klimontow.pl