Inspektor Ochrony Danych Osobowych

Tomasz Goryl e-mail: iod@klimontow.pl