Sprawozdania

Sprawozdania składane są ustnie przez Przewodniczącego Komisji na sesjach Rady Gminy.

Dostępne kategorie:
Skład
Zadania
Sprawozdania