główna zawartość
artykuł nr 1

Rok 2010

Uchwała XXXVII/285/10 - stwierdzenie przez RIO nieważności uchwały w części:

 • §8 pkt 1 lit. b tiret drugie,
 • §8 pkt 2 lit. a

Uchwała XXXIX/293/10 - stwierdzenie nieważności przez Wojewodę Świętokrzyskiego uchwały w całości.

artykuł nr 2

Rok 2011

Uchwała VI/40/11 - stwierdzenie przez Wojewodę Świętokrzyskiego nieważności uchwały w całości

Uchwała VI/41/11 - stwierdzenie przez Wojewodę Świętokrzyskiego nieważności uchwały w całości

Uchwała VI/52/11 - stwierdzenie przez RIO nieważności uchwały w części:

 • kolumna "Limity 2012 roku" w odniesieniu do przedsięwzięcia "Budowa sieci kanalizacji sanitarnej i wodociągowej w Klimontowie ul. Sandomierska - Adamczowice i ul. Partyzantów - Budowa sieci kanalizacji sanitarnej i wodociagu"
 • kolumna "Limity zobowiązań" w odniesieniu do:
  • wykazanej kwoty przedsięwzięć ogółem,
  • wykazanych w ramach tych przedsięwzięć limitów wydatków bieżących i wydatków majątkowych,
  • programów, projektów lub zadań (razem), jak również z podziałem na wydatki bieżące i wyadtki majątkowe,
  • programów, projektów lub zadań związanych z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 (razem),
  • wraz z kwotą limitu wydatków bieżących realizowanych w ramach programów i projektów lub zadań związanych z programami realizowanymi z udziałem środków, o któtych mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,
  • przedsięwzięcia "Szansa na sukces - wszyscy na podium - czyli równy start maluchów z Gminy Klimontów - działalność przedszkolna",
  • wydatków majątkowych realizowanych w ramach programów, projektów lub zadań związanych z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa z art. 5 ust. 1
  • przedsięwzięcia "Budowa sieci wodociągowej Byszów-Rogacz - Budowa sieci wodociągowej",
  • przedsięwzięcia "Wzbogacania atrakcyjności wsi Adamczowice, Nowa Wieś, Pokrzywianka, Węgrce Szlacheckie poprzez remont, wyposażenie oraz zagospodarowanie terenu na infrastrukturę rekreacyjno-sportową - wzogacanie atrakcyjności wsi",
  • programów, projektów lub zadań pozostałych,
  • wydatków majątkowych w ramach programów, projektów lub zadań pozostałych,
  • przedsięwzięcia "Budowa sieci kanalizacji sanitarnej i wodociągowej w Klimontowie ul. Sandomierska - Adamczowice i ul. Partyzantów - Budowa sieci kanalizacji sanitarnej i wodociagu"

Uchwała VIII/59/11 - stwierdzenie przez RIO nieważności uchwały w części:
kolumna "Limity 2012" w odniesieniu do przedsięwzięcia pn. "Budowa sieci kanalizacji sanitarnej i wodociągowej w Klimontowie ul. Sandomierska - Adamczowice i ul. Partyzantów - Budowa sieci kanalizacji sanitarnej i wodociagu"