główna zawartość
artykuł nr 1

Uchwały podjęte na XVIII Sesji Rady Gminy (2015.12.30)

artykuł nr 2

Uchwały podjęte na XVII Sesji Rady Gminy (2015.11.30)

Załączniki:
Uchwała XVII/109/15 w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych MB
Uchwała XVII/108/15 w sprawie obniżenia ceny wywoławczej nieruchomości przeznaczonej do zbycia w drodze przetargu 177 KB
Uchwała XVII/107/15 w sprawie przekazania w formie darowizny prawa własności nieruchomości gruntowych na rzecz Powiatu Sandomierskiego 185 KB
Uchwała XVII/106/15 w sprawie zatwierdzenia planu pracy Gminnego Ośrodka Kultury na 2016 rok 308 KB
Uchwała XVII/105/15 w sprawie zmian w uchwale Nr VI/40/15 Rady Gminy w Klimontowie z dnia 20 lutego 2015 r. w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Klimontów, udostępnionych dla operatorów i przewoźników oraz warunków i zasad korzystania z tych obiektów 270 KB
Uchwała XVII/104/15 w sprawie przyjęcia programu współpracy Gminy Klimontów z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2016 rok 338 KB
Uchwała XVII/103/15 w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Klimontów na lata 2015-2029 498 KB
Uchwała XVII/102/15 w sprawie zmian w budżecie gminy na 2015 rok 945 KB
Uchwała XVII/101/15 w sprawie wprowadzenia zwolnień przedmiotowych od podatku od środków transportowych 104 KB
Uchwała XVII/100/15 w sprawie wprowadzenia zwolnień przedmiotowych od podatku od nieruchomości 107 KB
Uchwała XVII/99/15 w sprawie opłaty targowej 194 KB
Uchwała XVII/98/15 w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2016 r. 108 KB
Uchwała XVII/97/15 w sprawie określenia stawek podatku od środków transportowych na 2016 r. 360 KB
Uchwała XVII/96/15 w sprawie obniżenia ceny skupu żyta przyjmowanej do obliczenia podatku rolnego na 2016 r. 183 KB
artykuł nr 3

Uchwały podjęte na XVI Sesji Rady Gminy (2015.11.13)

artykuł nr 4

Uchwały podjęte na XV Sesji Rady Gminy (2015.10.16)

artykuł nr 5

Uchwały podjęte na XIV Sesji Rady Gminy (2015.09.30)