główna zawartość
artykuł nr 1

Obwieszczenie o wydaniu decyzji o ustaleniu...

Obwieszczenie o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

artykuł nr 2

Obwieszczenie o przystąpieniu do ponownego...

Obwieszczenie o przystąpieniu do ponownego rozpatrzenia wniosku z dnia 15.02.2016 r. w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na Rozbudowie drogi wojewódzkiej Nr 758 w granicach gminy Klimontów wraz z budową obwodnicy Klimontowa.

artykuł nr 3

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego

Załączniki:
Treść zawiadomienia 552 KB
artykuł nr 4

Informacja o wszczęciu postępowania administracyjnego

Załączniki:
Treść informacji 427 KB
artykuł nr 5

Obwieszczenie o uzyskaniu wymaganych uzgodnień oraz zakończeniu kompletowania dokumentów niezbędnych do wydania decyzji

Załączniki:
Treść obwieszczenia 48 KB