główna zawartość
artykuł nr 1

Uchwała w sprawie możliwości sfinansowania deficytu budżetu planowanego w projekcie uchwały budżetowej Gminy na 2013 rok

artykuł nr 2

Uchwała w sprawie opinii o Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Klimontów na lata 2013-2027

artykuł nr 3

Uchwała w sprawie opinii o projekcie budżetu Gminy Klimontów na 2013 rok

artykuł nr 4

Uchwała w sprawie opinii o informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Klimontów za I półrocze 2012 roku

artykuł nr 5

Opinia o możliwości spłaty kredytu przez Gminę Klimontów