Uchwała w sprawie możliwości sfinansowania deficytu budżetu planowanego w projekcie uchwały budżetowej Gminy na 2013 rok

Uchwała w sprawie opinii o Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Klimontów na lata 2013-2027

Uchwała w sprawie opinii o projekcie budżetu Gminy Klimontów na 2013 rok

Uchwała w sprawie opinii o informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Klimontów za I półrocze 2012 roku

Opinia o możliwości spłaty kredytu przez Gminę Klimontów

Opinia o sprawozdaniach z wykonania budżetu Gminy Klimontów za 2011 rok wraz z informacją o stanie mienia jednostki samorządu terytorialnego z objaśnieniami.

Uchwała w sprawie możliwości sfinansowania deficytu budżetu planowanego w uchwale budżetowej Gminy Klimontów na 2012 rok.

Opinia o prawidłowości planowanej kwoty długu Gminy Klimontów


Dostępne podkategorie:
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019