główna zawartość
artykuł nr 1

Uchwała w sprawie opinii o projekcie uchwały Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Klimontów na lata 2019-2033

artykuł nr 2

Uchwała w sprawie możliwości sfinansowania deficytu budżetu planowanego w projekcie uchwały budżetowej Gminy Klimontów na 2019 rok

artykuł nr 3

Uchwała w sprawie opinii o projekcie uchwały budżetowej Gminy Klimontów na 2019 rok

artykuł nr 4

Uchwała w sprawie opinii o informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Klimontów za I półrocze 2018 roku

artykuł nr 5

Uchwała w sprawie opinii o możliwości spłaty kredytu długoterminowego przez Gminę Klimontów