Uchwała w sprawie opinii o projekcie uchwały Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Klimontów na lata 2019-2033

Uchwała w sprawie możliwości sfinansowania deficytu budżetu planowanego w projekcie uchwały budżetowej Gminy Klimontów na 2019 rok

Uchwała w sprawie opinii o projekcie uchwały budżetowej Gminy Klimontów na 2019 rok

Uchwała w sprawie opinii o informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Klimontów za I półrocze 2018 roku

Uchwała w sprawie opinii o możliwości spłaty kredytu długoterminowego przez Gminę Klimontów

Uchwała w sprawie możliwości sfinansowania deficytu budżetu planowanego w uchwale budżetowej Gminy Klimontów na 2018 rok

Uchwała w sprawie opinii o prawidłowości planowanej kwoty długu Gminy Klimontów


Dostępne podkategorie:
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019