główna zawartość
artykuł nr 1

Pomoc publiczna w 2018 r.

Działając na podstawie art. 37 ust. 1 pkt 2 lit. f ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157 poz. 1240 z późn. zm.) Wójt Gminy Klimontów podaje do publicznej wiadomości wykaz osób fizycznych i prawnych, którym w zakresie podatków i opłat udzielono ulg w spłacie zobowiązań podatkowych w kwocie przekraczającej 500,00 zł wraz ze wskazaniem rodzaju i wysokości udzielonej ulgi w 2018 roku.

Lp.Beneficjent pomocyRodzaj podatkuForma pomocyPrzyczynaKwota
1Jadwiga Gąsiorowska-Koźbiałpodatek rolnyumorzenieważny interes podatnika1.282,00 zł
2Anna Makowskapodatek rolnyumorzenieważny interes podatnika1.033,00 zł
3Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej (osoba prawna)podatek od nieruchomościumorzenieważny interes podatnika i społeczny23.281,00 zł
4Spółka Wspólnoty Gruntowo–Leśnej w Klimontowiepodatek rolnyumorzenieważny interes podatnika1.906,00 zł