Inspektor Ochrony Danych Osobowych

Tomasz Goryl
e-mail: iod@klimontow.pl