85. Opracowanie projektu sektoryzacji i monitoringu sieci wodociągowej na terenie gminy Klimontów