6. Plan postępowań o udzielenie zamówień publicznych Gminy Klimontów na 2019 r.