8. Głęboka modernizacja energetyczna budynku użyteczności publicznej na terenie gminy Klimontów - budynek Szkoły Podstawowej w Ossolinie, 27-640 Klimontów, działka nr 127/4

Głęboka modernizacja energetyczna budynku użyteczności publicznej na terenie gminy Klimontów - budynek Szkoły Podstawowej w Ossolinie, 27-640 Klimontów, działka nr 127/4
Ogłoszenie nr 509128-N-2019 z dnia 2019-02-01 r.