główna zawartość
artykuł nr 1

33. Sprzedaż nieruchomości gruntowej zabudowanej