Uchwała w sprawie opinii o projekcie uchwały Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Klimontów na lata 2019-2033