Ostatnio dodane lub zmodyfikowane artykuły

Komisje wyborcze

Obwodowe Komisje Wyborcze w Gminie Klimontów

Obwodowa Komisja Wyborcza Nr 1, Publiczna Szkoła Podstawowa im. J. Ossolińskiego budynek przy ul. Zysmana 9, ul. dr. Jakuba Zysmana 9, 27-640 Klimontów: Andrzej Stanisław Borycki, zgłoszony przez KW NOWA LEWICA, zam. Klimontów Sylwia Karolina Burczyńska, uzupełnienie składu (Komisarz Wyborczy), zam. Klimontów Małgorzata Dubiel, zgłoszona przez KOMITET WYBORCZY PARTII REPUBLIKAŃSKIEJ, zam. Grabina Paulina Gładysz-Urbańska, zgłoszona przez KWW NIEPODLEGŁA ŻYJE, zam. Pęchów Ewa Marta Korytnicka,...

Utworzony: 2023-09-22 | Zmodyfikowany: 2023-09-22 11:02

Projekty

Projekty uchwał na LXII Sesję Rady Miejskiej (2023.09.27)

Utworzony: 2023-09-22 | Zmodyfikowany: 2023-09-22 10:05

Kadencja 2018-2024

LXII Sesja Rady Miejskiej (2023.09.27)

Zgodnie z Zawiadomieniem Przewodniczącego Rady Miejskiej w Klimontowie LXII Sesja Rady Miejskiej odbędzie się w dniu 27 września 2023 r. (środa) w Miejsko-Gminnym Ośrodku Kultury w Klimontowie. Obrady rozpoczną się o godz. 1030. Proponowany porządek obrad sesji: Otwarcie sesji i stwierdzenie jej ważności. Przyjęcie porządku obrad. zgłaszanie propozycji do porządku obrad przyjęcie porządku obrad Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji. Zmiany w budżecie gminy na 2023 r. Zmiany w Wieloletniej P...

Utworzony: 2023-09-22 | Zmodyfikowany: 2023-09-22 10:01

2023

Zapytanie ofertowe na zakup i dostawę wyposażenia do świetlic wiejskich w Nawodzicac...

Utworzony: 2023-09-21 | Zmodyfikowany: 2023-09-21 12:58

2023

Uchwała w sprawie opinii o możliwości spłaty kredytu długoterminowego przez Miasto i...

Utworzony: 2023-09-21 | Zmodyfikowany: 2023-09-21 11:13

Zarządzenie, obwieszczenia, uchwały, informacje

Informacja Burmistrza Miasta i Gminy Klimontów

Informacja Burmistrza Miasta i Gminy Klimontów z dnia 19 września 2023 r. w sprawie dowozu osób niepełnosprawnych oraz osób, które najpóźniej w dniu wyborów ukończyły 60 lat do lokali wyborczych w wyborach do Sejmu RP i do Senatu RP, zarządzonych na dzień 15 października 2023 r Informuje się mieszkańców Gminy Klimontów, że w wyborach do Sejmu RP i do Senatu RP, zarządzonych na dzień 15 października 2023 r., wyborca niepełnosprawny o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności w rozum...

Utworzony: 2023-09-19 | Zmodyfikowany: 2023-09-19 14:04

Zarządzenie, obwieszczenia, uchwały, informacje

Informacja Komisarza Wyborczego w Kielcach IV z dnia 2023.09.15 o dodatkowych zgłosz...

Utworzony: 2023-09-15 | Zmodyfikowany: 2023-09-15 20:43

Obwieszczenia

Obwieszczenie o terminie polowań zbiorowych

Utworzony: 2023-09-14 | Zmodyfikowany: 2023-09-14 14:03

2023

Obwieszczenie o wniosku dotyczącym zawieszenia postępowania PG.6733.18.2023

Utworzony: 2023-09-13 | Zmodyfikowany: 2023-09-13 13:58

2023

Uchwały podjęte na LXI Sesji Rady Miejskiej (2023.08.30)

Utworzony: 2023-09-13 | Zmodyfikowany: 2023-09-13 12:37

2023

Sprawozdania finansowe za II kwartał 2023 r.

Utworzony: 2023-09-12 | Zmodyfikowany: 2023-09-12 15:27

2023

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji ce...

Utworzony: 2023-09-12 | Zmodyfikowany: 2023-09-12 12:10

2023

Obwieszczenie o wniesieniu zażalenia na Postanowienie Starosty Sandomierskiego z dni...

Utworzony: 2023-09-11 | Zmodyfikowany: 2023-09-11 10:09

2023

Informacja o wszczęciu postępowania administracyjnego KR.ZUZ.4.4210.180.2023.AW

Utworzony: 2023-09-08 | Zmodyfikowany: 2023-09-08 10:04

Zarządzenie, obwieszczenia, uchwały, informacje

Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Klimontów o numerach oraz granicach obwodów ...

Utworzony: 2023-09-07 | Zmodyfikowany: 2023-09-07 13:58

Oferty pracy

Nabór na wolne stanowisko urzędnicze

Ogłoszenie Burmistrz Miasta i Gminy Klimontów ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze. I. Nazwa jednostki: Urząd Miasta i Gminy Klimontów, ul. Zysmana 1, 27-640 Klimontów II. Określenie stanowisko urzędnicze: Podinspektor ds. środków trwałych III. Nawiązanie stosunku pracy: Nawiązanie stosunku pracy nastąpi na podstawie umowy o pracę, w pełnym wymiarze czasu pracy. Stosunek pracy pracownika samorządowego zatrudnionego na podstawie umowy o pracę nawiązuje się na czas nieokreślony lub na c...

Utworzony: 2023-08-10 | Zmodyfikowany: 2023-09-07 09:25

2023

Obwieszczenie o zmianie wniosku w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publ...

Utworzony: 2023-09-05 | Zmodyfikowany: 2023-09-05 11:02

2023

Obwieszczenie o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

Utworzony: 2023-09-05 | Zmodyfikowany: 2023-09-05 10:30

2023

Obwieszczenie o wydaniu decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej zarzą...

Utworzony: 2023-08-31 | Zmodyfikowany: 2023-08-31 14:21

Transmisje obrad

Transmisje obrad sesji

Transmisje obrad sesji Rady Gminy dostępne są pod adresem: https://portal.posiedzenia.pl/KLIMONTOW

Utworzony: 2019-01-16 | Zmodyfikowany: 2023-08-30 13:55