Statystyki odwiedzin strony BIP

Urząd Miasta i Gminy
   Strona główna 77904
   Dane podstawowe 183940
   Ogólna charaktarystyka gminy 8822
   Struktura organizacyjna 12114
     Regulamin organizacyjny 6418
     Referaty 4965
    ›    Referat Spraw Obywatelskich 3094
    ›    Referat Organizacji i Kadr 3036
    ›    Referat Finansowo-Księgowy i Podatkowy 2070
    ›    Referat Inwestycji i Zamówień Publicznych 2271
    ›    Referat Rolnictwa Gospodarki Gruntami i Spraw Komunalnych 2712
    ›    Samodzielne stanowisko do spraw obsługi prawnej 1563
   Skarbnik Gminy 6648
     Osoba 3639
     Miejsce urzędowania 2056
     Kompetencje 2195
   Zastępca Burmistrza 6231
     Osoba 3366
     Miejsce urzędowania 2173
   Ogłoszenia 12822
   Zgromadzenia publiczne 2003
   Raport o stanie Gminy Klimontów 2112
Burmistrz
   Osoba 9436
   Miejsce urzędowania 5187
   Zarządzenia 9880
     2023 287
     2022 901
     2021 805
     2020 1818
     2019 1459
     2018 1584
     2017 1802
     2016 1945
     2015 2645
     2014 2815
     2013 2357
     2012 2587
     2011 2475
     2010 2726
     2009 3008
     2008 2290
     2007 2665
     2006 2781
     2005 1785
     2004 1619
     2003 1632
     2002 1720
Rada Miejska
   Członkowie 8409
   Regulamin organizacyjny 5993
   Uchwały 19152
     2024 72
     2023 995
     2022 1510
     2021 2275
     2020 2565
     2019 2948
     2018 5528
     2017 3455
     2016 3505
     2015 3598
     2014 3982
     2013 3193
     2012 3441
     2011 4088
     2010 5546
     2009 4340
     2008 4797
     2007 5653
     2006 18710
     2005 11532
     2004 14351
     2003 16778
     2002 5260
     Imienne wykazy głosowań radnych 869
     Uchylone 2016
     Projekty 24725
   Sesje 27187
     2023 535
     2022 649
     2021 950
     2020 1226
     2019 1604
     2018 2212
     2017 2849
     2016 3217
     2015 3814
     2014 3990
     2013 3360
     2012 3240
     2011 3526
     2010 4728
     2009 3979
     2008 4479
     2007 3774
     2006 2283
     2005 1609
     2004 1465
     2003 1369
     2002 1447
     Najbliższa sesja 35779
    ›    Kadencja 2010-2014 1276
    ›    Kadencja 2014-2018 1582
    ›    Kadencja 2018-2024 2387
     Transmisje obrad 1936
   Komisje 5626
    ›    Skład 1839
    ›    Zadania 1427
    ›    Sprawozdania 2102
    ›    Skład 1589
    ›    Zadania 1246
    ›    Sprawozdania 1126
    ›    Skład 1627
    ›    Zadania 1296
    ›    Sprawozdania 1258
    ›    Skład 1371
    ›    Zadania 1085
    ›    Sprawozdania 1092
    ›    Plan działania 1015
    ›    Skład 1696
    ›    Zadania 1209
    ›    Sprawozdania 1338
    ›    Skład 1323
    ›    Zadania 1097
    ›    Sprawozdania 1033
    ›    Plan działania 952
    ›    Skład 1338
    ›    Zadania 1310
    ›    Sprawozdania 1033
    ›    Plan działania 985
Inwestycje
   Przetargi 79789
     2024 786
     2023 5219
     2022 8002
     2021 8535
     2020 36985
     2019 31219
     2018 34040
     2017 29234
     2016 32741
     2015 31325
     2014 45868
     2013 17712
     2012 20373
     2011 22098
     2010 29164
     2009 16095
     2008 16016
     2007 15472
     2006 11988
     2005 7651
     2004 4356
     2003 4473
     2002 1756
   Obwieszczenia i zawiadomienia 11718
     2024 362
     2023 2626
     2022 3595
     2021 5706
     2020 5051
     2019 2604
     2018 5793
     2017 4414
     2016 2701
     2015 4888
     2014 5404
     2013 4584
     2012 3649
     2011 3390
     2010 7696
     2009 7656
     2008 13467
     2007 6305
     2006 5662
Prawo Lokalne
   Statut gminy 8816
   Akty prawa miejscowego 11874
   Zagospodarowanie przestrzenne 7021
   Podatki i opłaty 6553
   Rejestr instytucji kultury 1586
Jednostki organizacyjne
   Przedszkole Samorządowe w Klimontowie 9961
   Zespół Ekonomiczno Administracyjny Szkół i Przedszkola 9530
   Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej 14118
   Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury w Klimontowie 12573
   Ośrodek Pomocy Społecznej w Klimontowie 26162
   Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna 5248
   Żłobek Gminny w Klimontowie 973
   Zespół Placówek Oświatowych 706
Jednostki pomocnicze
   Sołectwa 23979
Majątek publiczny
   Majątek gminy 5307
   Dług gminy 6017
     2006 1501
     2007 1390
     2008 2374
     2009 995
     2010 1238
     2011 2474
   Ulgi, umorzenia, odroczenia, pomoc publiczna 5362
     2006 1664
     2007 1655
     2008 1743
     2009 1301
     2010 1476
     2011 2632
     2012 1579
     2013 1337
     2014 1168
     2015 1009
     2016 784
     2017 643
     2018 540
     2019 465
     2020 369
     2021 298
     2022 162
   Sprawozdania finansowe 7375
     2006 1573
     2007 2074
     2008 1999
     2009 1900
     2010 2001
     2011 1657
     2012 1583
     2013 1472
     2014 1465
     2015 1109
     2016 941
     2017 887
     2018 1279
     2019 1119
     2020 965
     2021 675
     2022 453
     2023 239
   Opinie RIO 3228
     2011 1272
     2012 2116
     2013 1900
     2014 1913
     2015 1573
     2016 1336
     2017 1131
     2018 1208
     2019 1086
     2020 823
     2021 620
     2022 479
     2023 338
     2024 36
Oświadczenia majątkowe
   Osoby na stanowiskach kierowniczych 16819
     Koniec kadencji 2018-2024 53
     2022 1031
     2021 1764
     2020 1046
     2019 1556
     2018 1665
     Początek kadencji 2018-2023 1420
     Koniec kadencji 2014-2018 861
     2017 1788
   Radni 11590
     Koniec kadencji 2018-2024 91
     2022 691
     2021 533
     2020 905
     2019 1295
     2018 1328
     Początek kadencji 2018-2023 2204
     Koniec kadencji 2014-2018 1113
     2017 1111
Wybory
   Informacje ogólne 88
   Wybory samorządowe 2024 2652
     Zarządzenia, obwieszczenia, uchwały, informacje 1909
     Komisje wyborcze 2536
   Wybory Parlamentarne 2023 474
     Zarządzenie, obwieszczenia, uchwały, informacje 337
     Komisje wyborcze 599
   Wybory Prezydenckie 2020 1378
     Zarządzenia, obwieszczenia, uchwały, informacje 1246
     Komisje Wyborcze 968
   Wybory Parlamentarne 2019 1382
     Zarządzenia, obwieszczenia, uchwały, informacje 1073
     Komisje Wyborcze 1379
   Wybory ponowne do Rady Gminy - okręg nr 7 1102
     Zarządzenia, obwieszczenia, uchwały, informacje 1009
     Komisje Wyborcze 530
   Wybory do Parlamentu Europejskiego 2019 1278
     Zarządzenia, obwieszczenia, uchwały, informacje 620
     Komisje Wyborcze 1248
   Wybory samorządowe 2018 2889
     Zarządzenia, obwieszczenia, uchwały, informacje 5227
     Komisje Wyborcze 1957
   Wybory Parlamentarne 2015 2070
     Zarządzenia, obwieszczenia, uchwały, informacje 1069
     Obwodowe Komisje Wyborcze 1658
   Referendum 2015 1817
     Zarządzenia, obwieszczenia, uchwały, informacje 1001
     Komisje do spraw referendum 1596
   Wybory do Izb Rolniczych 2015 2996
   Wybory Prezydenckie 2015 1909
     Zarządzenia, obwieszczenia i uchwały 1083
     Komisje Wyborcze 1901
     Wybory zarządzone na 2014.03.08 1032
    ›    Zarządzenia, obwieszczenia i uchwały 1364
    ›    Komisje Wyborcze 1185
     Zarządzenia, obwieszczenia i uchwały 4776
     Komisje Wyborcze 1861
    ›    Gminna Komisja Wyborcza 2021
    ›    Obwodowe Komisje Wyborcze 3382
     Informacje 2329
     Komisje Wyborcze 2081
    ›    Gminna Komisja Wyborcza 2188
    ›    Obwodowe Komisje Wyborcze 4198
     Obwieszczenia i uchwały 5211
Publiczny transport zbiorowy
   2015 1938
Inne
   Oferty pracy 52355
   Obwieszczenia 17026
   System Informacji o Środowisku 4250
   Program ochrony powietrza 36
   Wykaz kontroli 8294
   Opłaty za wodę 1406
   Koordynator do spraw dostępności 939
   Ponowne wykorzystywanie informacji publicznej 1504
   Różne 6844
   Elektroniczna Skrzynka Podawcza 3692
   Informacje nie udostępnione w BIP 5643
   Redakcja Biuletynu 4300
Ochrona danych osobowych
   Inspektor Ochrony Danych Osobowych 1478
   Administrator Danych Osobowych 1173
   Informacje, klauzule, zasady 2912
   Cyberbezpieczeństwo 434
Łączna liczba odwiedzin:1892461