Rejestr zmian strony BIP:

Data: 2023-09-22 11:02
Dział: Wybory » Wybory Parlamentarne 2023 » Komisje wyborcze
Opis zmian: dodanie artykułu: Obwodowe Komisje Wyborcze w Gminie Klimontów
Wykonanie: Krzysztof Sajecki
Data: 2023-09-22 10:06
Dział: Rada Miejska » Uchwały » Projekty
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Projekty uchwał na LXII Sesję Rady Miejskiej (2023.09.27).
Dodatkowy opis redaktora: dodanie załącznika
Wykonanie: Krzysztof Sajecki
Data: 2023-09-22 10:05
Dział: Rada Miejska » Uchwały » Projekty
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Projekty uchwał na LXII Sesję Rady Miejskiej (2023.09.27).
Dodatkowy opis redaktora: dodanie załącznika
Wykonanie: Krzysztof Sajecki
Data: 2023-09-22 10:05
Dział: Rada Miejska » Uchwały » Projekty
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Projekty uchwał na LXII Sesję Rady Miejskiej (2023.09.27).
Dodatkowy opis redaktora: dodanie załącznika
Wykonanie: Krzysztof Sajecki
Data: 2023-09-22 10:04
Dział: Rada Miejska » Uchwały » Projekty
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Projekty uchwał na LXII Sesję Rady Miejskiej (2023.09.27).
Dodatkowy opis redaktora: dodanie załącznika
Wykonanie: Krzysztof Sajecki
Data: 2023-09-22 10:03
Dział: Rada Miejska » Uchwały » Projekty
Opis zmian: dodanie artykułu: Projekty uchwał na LXII Sesję Rady Miejskiej (2023.09.27)
Wykonanie: Krzysztof Sajecki
Data: 2023-09-22 10:01
Dział: Rada Miejska » Sesje » Najbliższa sesja » Kadencja 2018-2024
Opis zmian: dodanie artykułu: LXII Sesja Rady Miejskiej (2023.09.27)
Wykonanie: Krzysztof Sajecki
Data: 2023-09-21 12:58
Dział: Inwestycje » Przetargi » 2023
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Zapytanie ofertowe na zakup i dostawę wyposażenia do świetlic wiejskich w Nawodzicach, Konarach, Pęchowie, Zakrzowie, Olbierzowicach.
Dodatkowy opis redaktora: dodanie załącznika
Wykonanie: Krzysztof Sajecki
Data: 2023-09-21 12:58
Dział: Inwestycje » Przetargi » 2023
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Zapytanie ofertowe na zakup i dostawę wyposażenia do świetlic wiejskich w Nawodzicach, Konarach, Pęchowie, Zakrzowie, Olbierzowicach.
Dodatkowy opis redaktora: dodanie załącznika
Wykonanie: Krzysztof Sajecki
Data: 2023-09-21 12:57
Dział: Inwestycje » Przetargi » 2023
Opis zmian: dodanie artykułu: Zapytanie ofertowe na zakup i dostawę wyposażenia do świetlic wiejskich w Nawodzicach, Konarach, Pęchowie, Zakrzowie, Olbierzowicach
Wykonanie: Krzysztof Sajecki
Data: 2023-09-21 11:13
Dział: Majątek publiczny » Opinie RIO » 2023
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Uchwała w sprawie opinii o możliwości spłaty kredytu długoterminowego przez Miasto i Gminę Klimontów.
Dodatkowy opis redaktora: dodanie załącznika
Wykonanie: Krzysztof Sajecki
Data: 2023-09-21 11:13
Dział: Majątek publiczny » Opinie RIO » 2023
Opis zmian: dodanie artykułu: Uchwała w sprawie opinii o możliwości spłaty kredytu długoterminowego przez Miasto i Gminę Klimontów
Wykonanie: Krzysztof Sajecki
Data: 2023-09-19 14:04
Dział: Wybory » Wybory Parlamentarne 2023 » Zarządzenie, obwieszczenia, uchwały, informacje
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Informacja Burmistrza Miasta i Gminy Klimontów.
Dodatkowy opis redaktora: korekta informacji dodatkowych
Wykonanie: Krzysztof Sajecki
Data: 2023-09-19 14:04
Dział: Wybory » Wybory Parlamentarne 2023 » Zarządzenie, obwieszczenia, uchwały, informacje
Opis zmian: dodanie artykułu: Informacja Burmistrza Miasta i Gminy Klimontów
Wykonanie: Krzysztof Sajecki
Data: 2023-09-15 20:44
Dział: Wybory » Wybory Parlamentarne 2023 » Zarządzenie, obwieszczenia, uchwały, informacje
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Informacja Komisarza Wyborczego w Kielcach IV z dnia 2023.09.15 o dodatkowych zgłoszeniach i losowaniach do obwodowych komisji wyborczych w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 15 października 2023 r.
Wykonanie: Krzysztof Sajecki
Data: 2023-09-15 20:43
Dział: Wybory » Wybory Parlamentarne 2023 » Zarządzenie, obwieszczenia, uchwały, informacje
Opis zmian: dodanie artykułu: Informacja Komisarza Wyborczego w Kielcach IV z dnia 2023.09.15 o dodatkowych zgłoszeniach i losowaniach do obwodowych komisji wyborczych w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 15 października 2023 r.
Wykonanie: Krzysztof Sajecki
Data: 2023-09-14 14:04
Dział: Inne » Obwieszczenia
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Obwieszczenie o terminie polowań zbiorowych.
Dodatkowy opis redaktora: dodanie załącznika
Wykonanie: Krzysztof Sajecki
Data: 2023-09-14 14:03
Dział: Inne » Obwieszczenia
Opis zmian: dodanie artykułu: Obwieszczenie o terminie polowań zbiorowych
Wykonanie: Krzysztof Sajecki
Data: 2023-09-13 13:58
Dział: Inwestycje » Obwieszczenia i zawiadomienia » 2023
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Obwieszczenie o wniosku dotyczącym zawieszenia postępowania PG.6733.18.2023.
Dodatkowy opis redaktora: dodanie załącznika
Wykonanie: Krzysztof Sajecki
Data: 2023-09-13 13:58
Dział: Inwestycje » Obwieszczenia i zawiadomienia » 2023
Opis zmian: dodanie artykułu: Obwieszczenie o wniosku dotyczącym zawieszenia postępowania PG.6733.18.2023
Wykonanie: Krzysztof Sajecki
Data: 2023-09-13 12:37
Dział: Rada Miejska » Uchwały » 2023
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Uchwały podjęte na LXI Sesji Rady Miejskiej (2023.08.30).
Dodatkowy opis redaktora: dodanie załącznika
Wykonanie: Krzysztof Sajecki
Data: 2023-09-13 12:37
Dział: Rada Miejska » Uchwały » 2023
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Uchwały podjęte na LXI Sesji Rady Miejskiej (2023.08.30).
Dodatkowy opis redaktora: dodanie załącznika
Wykonanie: Krzysztof Sajecki
Data: 2023-09-13 12:36
Dział: Rada Miejska » Uchwały » 2023
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Uchwały podjęte na LXI Sesji Rady Miejskiej (2023.08.30).
Dodatkowy opis redaktora: dodanie załącznika
Wykonanie: Krzysztof Sajecki
Data: 2023-09-13 12:35
Dział: Rada Miejska » Uchwały » 2023
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Uchwały podjęte na LXI Sesji Rady Miejskiej (2023.08.30).
Dodatkowy opis redaktora: dodanie załącznika
Wykonanie: Krzysztof Sajecki
Data: 2023-09-13 12:35
Dział: Rada Miejska » Uchwały » 2023
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Uchwały podjęte na LXI Sesji Rady Miejskiej (2023.08.30).
Dodatkowy opis redaktora: dodanie załącznika
Wykonanie: Krzysztof Sajecki
Data: 2023-09-13 12:34
Dział: Rada Miejska » Uchwały » 2023
Opis zmian: dodanie artykułu: Uchwały podjęte na LXI Sesji Rady Miejskiej (2023.08.30)
Wykonanie: Krzysztof Sajecki
Data: 2023-09-12 15:28
Dział: Majątek publiczny » Sprawozdania finansowe » 2023
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Sprawozdania finansowe za II kwartał 2023 r..
Dodatkowy opis redaktora: dodanie załącznika
Wykonanie: Krzysztof Sajecki
Data: 2023-09-12 15:27
Dział: Majątek publiczny » Sprawozdania finansowe » 2023
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Sprawozdania finansowe za II kwartał 2023 r..
Dodatkowy opis redaktora: dodanie załącznika
Wykonanie: Krzysztof Sajecki
Data: 2023-09-12 15:27
Dział: Majątek publiczny » Sprawozdania finansowe » 2023
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Sprawozdania finansowe za II kwartał 2023 r..
Dodatkowy opis redaktora: dodanie załącznika
Wykonanie: Krzysztof Sajecki
Data: 2023-09-12 15:25
Dział: Majątek publiczny » Sprawozdania finansowe » 2023
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Sprawozdania finansowe za II kwartał 2023 r..
Dodatkowy opis redaktora: dodanie załącznika
Wykonanie: Krzysztof Sajecki
Data: 2023-09-12 15:25
Dział: Majątek publiczny » Sprawozdania finansowe » 2023
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Sprawozdania finansowe za II kwartał 2023 r..
Dodatkowy opis redaktora: dodanie załącznika
Wykonanie: Krzysztof Sajecki
Data: 2023-09-12 15:24
Dział: Majątek publiczny » Sprawozdania finansowe » 2023
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Sprawozdania finansowe za II kwartał 2023 r..
Dodatkowy opis redaktora: dodanie załącznika
Wykonanie: Krzysztof Sajecki
Data: 2023-09-12 15:24
Dział: Majątek publiczny » Sprawozdania finansowe » 2023
Opis zmian: dodanie artykułu: Sprawozdania finansowe za II kwartał 2023 r.
Wykonanie: Krzysztof Sajecki
Data: 2023-09-12 12:10
Dział: Inwestycje » Obwieszczenia i zawiadomienia » 2023
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego PG.6733.20.2023.
Dodatkowy opis redaktora: dodanie załącznika
Wykonanie: Krzysztof Sajecki
Data: 2023-09-12 12:10
Dział: Inwestycje » Obwieszczenia i zawiadomienia » 2023
Opis zmian: dodanie artykułu: Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego PG.6733.20.2023
Wykonanie: Krzysztof Sajecki
Data: 2023-09-11 10:09
Dział: Inwestycje » Obwieszczenia i zawiadomienia » 2023
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Obwieszczenie o wniesieniu zażalenia na Postanowienie Starosty Sandomierskiego z dnia 25.08.2023 r. znak AB.6740.3.2023.ZRID o odmowie wstrzymania wykonalności zaskarżonej decyzji Nr 2/2023 z dnia 30.03.2023 w przedmiocie zezwolenia na realizację inwestycji drogowej.
Dodatkowy opis redaktora: dodanie załącznika
Wykonanie: Krzysztof Sajecki
Data: 2023-09-11 10:09
Dział: Inwestycje » Obwieszczenia i zawiadomienia » 2023
Opis zmian: dodanie artykułu: Obwieszczenie o wniesieniu zażalenia na Postanowienie Starosty Sandomierskiego z dnia 25.08.2023 r. znak AB.6740.3.2023.ZRID o odmowie wstrzymania wykonalności zaskarżonej decyzji Nr 2/2023 z dnia 30.03.2023 w przedmiocie zezwolenia na realizację inwestycji drogowej
Wykonanie: Krzysztof Sajecki
Data: 2023-09-08 10:04
Dział: Inwestycje » Obwieszczenia i zawiadomienia » 2023
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Informacja o wszczęciu postępowania administracyjnego KR.ZUZ.4.4210.180.2023.AW.
Dodatkowy opis redaktora: dodanie załącznika
Wykonanie: Krzysztof Sajecki
Data: 2023-09-08 10:04
Dział: Inwestycje » Obwieszczenia i zawiadomienia » 2023
Opis zmian: dodanie artykułu: Informacja o wszczęciu postępowania administracyjnego KR.ZUZ.4.4210.180.2023.AW
Wykonanie: Krzysztof Sajecki
Data: 2023-09-07 13:58
Dział: Wybory » Wybory Parlamentarne 2023 » Zarządzenie, obwieszczenia, uchwały, informacje
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Klimontów o numerach oraz granicach obwodów głosowania, wyznaczonych siedzibach obwodowych komisji wyborczych oraz możliwości głosowania korespondencyjnego i przez pełnomocnika.
Dodatkowy opis redaktora: dodanie załącznika
Wykonanie: Krzysztof Sajecki
Data: 2023-09-07 13:58
Dział: Wybory » Wybory Parlamentarne 2023 » Zarządzenie, obwieszczenia, uchwały, informacje
Opis zmian: dodanie artykułu: Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Klimontów o numerach oraz granicach obwodów głosowania, wyznaczonych siedzibach obwodowych komisji wyborczych oraz możliwości głosowania korespondencyjnego i przez pełnomocnika
Wykonanie: Krzysztof Sajecki
Data: 2023-09-07 09:25
Dział: Inne » Oferty pracy
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Nabór na wolne stanowisko urzędnicze.
Dodatkowy opis redaktora: dodanie załącznika
Wykonanie: Krzysztof Sajecki
Data: 2023-09-05 11:02
Dział: Inwestycje » Obwieszczenia i zawiadomienia » 2023
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Obwieszczenie o zmianie wniosku w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego.
Dodatkowy opis redaktora: dodanie załącznika
Wykonanie: Krzysztof Sajecki
Data: 2023-09-05 11:02
Dział: Inwestycje » Obwieszczenia i zawiadomienia » 2023
Opis zmian: dodanie artykułu: Obwieszczenie o zmianie wniosku w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego
Wykonanie: Krzysztof Sajecki
Data: 2023-09-05 10:31
Dział: Inwestycje » Obwieszczenia i zawiadomienia » 2023
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Obwieszczenie o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego.
Dodatkowy opis redaktora: dodanie załącznika
Wykonanie: Krzysztof Sajecki
Data: 2023-09-05 10:30
Dział: Inwestycje » Obwieszczenia i zawiadomienia » 2023
Opis zmian: dodanie artykułu: Obwieszczenie o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego
Wykonanie: Krzysztof Sajecki
Data: 2023-08-31 14:21
Dział: Inwestycje » Obwieszczenia i zawiadomienia » 2023
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Obwieszczenie o wydaniu decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej zarządcy drogi gminnej.
Dodatkowy opis redaktora: dodanie załącznika
Wykonanie: Krzysztof Sajecki
Data: 2023-08-31 14:21
Dział: Inwestycje » Obwieszczenia i zawiadomienia » 2023
Opis zmian: dodanie artykułu: Obwieszczenie o wydaniu decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej zarządcy drogi gminnej
Wykonanie: Krzysztof Sajecki
Data: 2023-08-30 13:58
Dział: Rada Miejska » Sesje » Transmisje obrad
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Transmisje obrad sesji.
Dodatkowy opis redaktora: aktualizacja
Wykonanie: Krzysztof Sajecki
Data: 2023-08-30 13:54
Dział: Rada Miejska » Uchwały » Imienne wykazy głosowań radnych
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Imienne wykazy głosowań radnych na sesjach w 2023 roku.
Dodatkowy opis redaktora: dodanie załącznika
Wykonanie: Krzysztof Sajecki
Data: 2023-08-30 13:51
Dział: Inne » Oferty pracy
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Nabór na wolne stanowisko urzędnicze.
Dodatkowy opis redaktora: dodanie załącznika
Wykonanie: Krzysztof Sajecki
Data: 2023-08-29 08:54
Dział: Burmistrz » Zarządzenia » 2023
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Zarządzenia Burmistrza Miasta i Gminy Klimontów - rok 2023.
Dodatkowy opis redaktora: dodanie załącznika
Wykonanie: Krzysztof Sajecki
Data: 2023-08-29 08:53
Dział: Burmistrz » Zarządzenia » 2023
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Zarządzenia Burmistrza Miasta i Gminy Klimontów - rok 2023.
Dodatkowy opis redaktora: dodanie załącznika
Wykonanie: Krzysztof Sajecki
Data: 2023-08-29 08:53
Dział: Burmistrz » Zarządzenia » 2023
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Zarządzenia Burmistrza Miasta i Gminy Klimontów - rok 2023.
Dodatkowy opis redaktora: dodanie załącznika
Wykonanie: Krzysztof Sajecki
Data: 2023-08-29 08:53
Dział: Burmistrz » Zarządzenia » 2023
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Zarządzenia Burmistrza Miasta i Gminy Klimontów - rok 2023.
Dodatkowy opis redaktora: dodanie załącznika
Wykonanie: Krzysztof Sajecki
Data: 2023-08-29 08:52
Dział: Burmistrz » Zarządzenia » 2023
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Zarządzenia Burmistrza Miasta i Gminy Klimontów - rok 2023.
Dodatkowy opis redaktora: dodanie załącznika
Wykonanie: Krzysztof Sajecki
Data: 2023-08-29 08:52
Dział: Burmistrz » Zarządzenia » 2023
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Zarządzenia Burmistrza Miasta i Gminy Klimontów - rok 2023.
Dodatkowy opis redaktora: dodanie załącznika
Wykonanie: Krzysztof Sajecki
Data: 2023-08-29 08:52
Dział: Burmistrz » Zarządzenia » 2023
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Zarządzenia Burmistrza Miasta i Gminy Klimontów - rok 2023.
Dodatkowy opis redaktora: dodanie załącznika
Wykonanie: Krzysztof Sajecki
Data: 2023-08-29 08:51
Dział: Burmistrz » Zarządzenia » 2023
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Zarządzenia Burmistrza Miasta i Gminy Klimontów - rok 2023.
Dodatkowy opis redaktora: dodanie załącznika
Wykonanie: Krzysztof Sajecki
Data: 2023-08-29 08:51
Dział: Burmistrz » Zarządzenia » 2023
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Zarządzenia Burmistrza Miasta i Gminy Klimontów - rok 2023.
Dodatkowy opis redaktora: dodanie załącznika
Wykonanie: Krzysztof Sajecki
Data: 2023-08-29 08:50
Dział: Burmistrz » Zarządzenia » 2023
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Zarządzenia Burmistrza Miasta i Gminy Klimontów - rok 2023.
Dodatkowy opis redaktora: dodanie załącznika
Wykonanie: Krzysztof Sajecki
Data: 2023-08-29 08:50
Dział: Burmistrz » Zarządzenia » 2023
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Zarządzenia Burmistrza Miasta i Gminy Klimontów - rok 2023.
Dodatkowy opis redaktora: dodanie załącznika
Wykonanie: Krzysztof Sajecki
Data: 2023-08-29 08:50
Dział: Burmistrz » Zarządzenia » 2023
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Zarządzenia Burmistrza Miasta i Gminy Klimontów - rok 2023.
Dodatkowy opis redaktora: dodanie załącznika
Wykonanie: Krzysztof Sajecki
Data: 2023-08-29 08:49
Dział: Burmistrz » Zarządzenia » 2023
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Zarządzenia Burmistrza Miasta i Gminy Klimontów - rok 2023.
Dodatkowy opis redaktora: dodanie załącznika
Wykonanie: Krzysztof Sajecki
Data: 2023-08-29 08:48
Dział: Burmistrz » Zarządzenia » 2023
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Zarządzenia Burmistrza Miasta i Gminy Klimontów - rok 2023.
Dodatkowy opis redaktora: dodanie załącznika
Wykonanie: Krzysztof Sajecki
Data: 2023-08-29 08:48
Dział: Burmistrz » Zarządzenia » 2023
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Zarządzenia Burmistrza Miasta i Gminy Klimontów - rok 2023.
Dodatkowy opis redaktora: dodanie załącznika
Wykonanie: Krzysztof Sajecki
Data: 2023-08-29 08:47
Dział: Burmistrz » Zarządzenia » 2023
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Zarządzenia Burmistrza Miasta i Gminy Klimontów - rok 2023.
Dodatkowy opis redaktora: dodanie załącznika
Wykonanie: Krzysztof Sajecki
Data: 2023-08-29 08:47
Dział: Burmistrz » Zarządzenia » 2023
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Zarządzenia Burmistrza Miasta i Gminy Klimontów - rok 2023.
Dodatkowy opis redaktora: dodanie załącznika
Wykonanie: Krzysztof Sajecki
Data: 2023-08-29 08:46
Dział: Burmistrz » Zarządzenia » 2023
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Zarządzenia Burmistrza Miasta i Gminy Klimontów - rok 2023.
Dodatkowy opis redaktora: dodanie załącznika
Wykonanie: Krzysztof Sajecki
Data: 2023-08-29 08:45
Dział: Burmistrz » Zarządzenia » 2023
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Zarządzenia Burmistrza Miasta i Gminy Klimontów - rok 2023.
Dodatkowy opis redaktora: dodanie załącznika
Wykonanie: Krzysztof Sajecki
Data: 2023-08-29 08:45
Dział: Burmistrz » Zarządzenia » 2023
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Zarządzenia Burmistrza Miasta i Gminy Klimontów - rok 2023.
Dodatkowy opis redaktora: dodanie załącznika
Wykonanie: Krzysztof Sajecki
Data: 2023-08-29 08:44
Dział: Burmistrz » Zarządzenia » 2023
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Zarządzenia Burmistrza Miasta i Gminy Klimontów - rok 2023.
Dodatkowy opis redaktora: dodanie załącznika
Wykonanie: Krzysztof Sajecki
Data: 2023-08-29 08:44
Dział: Burmistrz » Zarządzenia » 2023
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Zarządzenia Burmistrza Miasta i Gminy Klimontów - rok 2023.
Dodatkowy opis redaktora: dodanie załącznika
Wykonanie: Krzysztof Sajecki
Data: 2023-08-28 14:13
Dział: Burmistrz » Zarządzenia » 2023
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Zarządzenia Burmistrza Miasta i Gminy Klimontów - rok 2023.
Dodatkowy opis redaktora: dodanie załącznika
Wykonanie: Krzysztof Sajecki
Data: 2023-08-28 14:13
Dział: Burmistrz » Zarządzenia » 2023
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Zarządzenia Burmistrza Miasta i Gminy Klimontów - rok 2023.
Dodatkowy opis redaktora: dodanie załącznika
Wykonanie: Krzysztof Sajecki
Data: 2023-08-28 14:13
Dział: Burmistrz » Zarządzenia » 2023
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Zarządzenia Burmistrza Miasta i Gminy Klimontów - rok 2023.
Dodatkowy opis redaktora: dodanie załącznika
Wykonanie: Krzysztof Sajecki
Data: 2023-08-28 14:13
Dział: Burmistrz » Zarządzenia » 2023
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Zarządzenia Burmistrza Miasta i Gminy Klimontów - rok 2023.
Dodatkowy opis redaktora: dodanie załącznika
Wykonanie: Krzysztof Sajecki
Data: 2023-08-28 14:11
Dział: Burmistrz » Zarządzenia » 2023
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Zarządzenia Burmistrza Miasta i Gminy Klimontów - rok 2023.
Dodatkowy opis redaktora: dodanie załącznika
Wykonanie: Krzysztof Sajecki
Data: 2023-08-28 14:11
Dział: Burmistrz » Zarządzenia » 2023
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Zarządzenia Burmistrza Miasta i Gminy Klimontów - rok 2023.
Dodatkowy opis redaktora: dodanie załącznika
Wykonanie: Krzysztof Sajecki
Data: 2023-08-28 14:11
Dział: Burmistrz » Zarządzenia » 2023
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Zarządzenia Burmistrza Miasta i Gminy Klimontów - rok 2023.
Dodatkowy opis redaktora: dodanie załącznika
Wykonanie: Krzysztof Sajecki
Data: 2023-08-28 14:10
Dział: Burmistrz » Zarządzenia » 2023
Opis zmian: dodanie artykułu: Zarządzenia Burmistrza Miasta i Gminy Klimontów - rok 2023
Wykonanie: Krzysztof Sajecki
Data: 2023-08-28 14:02
Dział: Burmistrz » Zarządzenia » 2022
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Zarządzenia Burmistrza Miasta i Gminy Klimontów - rok 2022.
Dodatkowy opis redaktora: dodanie załącznika
Wykonanie: Krzysztof Sajecki
Data: 2023-08-28 14:02
Dział: Burmistrz » Zarządzenia » 2022
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Zarządzenia Burmistrza Miasta i Gminy Klimontów - rok 2022.
Dodatkowy opis redaktora: dodanie załącznika
Wykonanie: Krzysztof Sajecki
Data: 2023-08-28 14:01
Dział: Burmistrz » Zarządzenia » 2022
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Zarządzenia Burmistrza Miasta i Gminy Klimontów - rok 2022.
Dodatkowy opis redaktora: dodanie załącznika
Wykonanie: Krzysztof Sajecki
Data: 2023-08-28 14:01
Dział: Burmistrz » Zarządzenia » 2022
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Zarządzenia Burmistrza Miasta i Gminy Klimontów - rok 2022.
Dodatkowy opis redaktora: dodanie załącznika
Wykonanie: Krzysztof Sajecki
Data: 2023-08-28 14:01
Dział: Burmistrz » Zarządzenia » 2022
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Zarządzenia Burmistrza Miasta i Gminy Klimontów - rok 2022.
Dodatkowy opis redaktora: dodanie załącznika
Wykonanie: Krzysztof Sajecki
Data: 2023-08-28 14:00
Dział: Burmistrz » Zarządzenia » 2022
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Zarządzenia Burmistrza Miasta i Gminy Klimontów - rok 2022.
Dodatkowy opis redaktora: dodanie załącznika
Wykonanie: Krzysztof Sajecki
Data: 2023-08-28 13:57
Dział: Burmistrz » Zarządzenia » 2022
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Zarządzenia Burmistrza Miasta i Gminy Klimontów - rok 2022.
Dodatkowy opis redaktora: dodanie załącznika
Wykonanie: Krzysztof Sajecki
Data: 2023-08-28 13:57
Dział: Burmistrz » Zarządzenia » 2022
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Zarządzenia Burmistrza Miasta i Gminy Klimontów - rok 2022.
Dodatkowy opis redaktora: dodanie załącznika
Wykonanie: Krzysztof Sajecki
Data: 2023-08-28 13:57
Dział: Burmistrz » Zarządzenia » 2022
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Zarządzenia Burmistrza Miasta i Gminy Klimontów - rok 2022.
Dodatkowy opis redaktora: dodanie załącznika
Wykonanie: Krzysztof Sajecki
Data: 2023-08-28 13:56
Dział: Burmistrz » Zarządzenia » 2022
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Zarządzenia Burmistrza Miasta i Gminy Klimontów - rok 2022.
Dodatkowy opis redaktora: dodanie załącznika
Wykonanie: Krzysztof Sajecki
Data: 2023-08-28 13:47
Dział: Inwestycje » Obwieszczenia i zawiadomienia » 2023
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Obwieszczenie-zawiadomienie o przedłużeniu terminu wydania decyzji środowiskowej.
Dodatkowy opis redaktora: dodanie załącznika
Wykonanie: Krzysztof Sajecki
Data: 2023-08-28 13:46
Dział: Inwestycje » Obwieszczenia i zawiadomienia » 2023
Opis zmian: dodanie artykułu: Obwieszczenie-zawiadomienie o przedłużeniu terminu wydania decyzji środowiskowej
Wykonanie: Krzysztof Sajecki
Data: 2023-08-28 10:58
Dział: Wybory » Wybory Parlamentarne 2023 » Zarządzenie, obwieszczenia, uchwały, informacje
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Zarządzenie Burmistrza Miasta i Gminy Klimontów w sprawie wyznaczenia na obszarze Gminy Klimontów miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów komitetów wyborczych w związku z wyborami do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 15 października 2023 r..
Dodatkowy opis redaktora: dodanie załącznika
Wykonanie: Krzysztof Sajecki
Data: 2023-08-28 10:58
Dział: Wybory » Wybory Parlamentarne 2023 » Zarządzenie, obwieszczenia, uchwały, informacje
Opis zmian: dodanie artykułu: Zarządzenie Burmistrza Miasta i Gminy Klimontów w sprawie wyznaczenia na obszarze Gminy Klimontów miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów komitetów wyborczych w związku z wyborami do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 15 października 2023 r.
Wykonanie: Krzysztof Sajecki
Data: 2023-08-28 10:55
Dział: Rada Miejska » Uchwały » Projekty
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Projekty uchwał na LXI Sesję Rady Miejskiej (2023.08.30).
Dodatkowy opis redaktora: dodanie załącznika
Wykonanie: Krzysztof Sajecki
Data: 2023-08-28 10:55
Dział: Rada Miejska » Uchwały » Projekty
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Projekty uchwał na LXI Sesję Rady Miejskiej (2023.08.30).
Dodatkowy opis redaktora: dodanie załącznika
Wykonanie: Krzysztof Sajecki
Data: 2023-08-28 10:54
Dział: Rada Miejska » Uchwały » Projekty
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Projekty uchwał na LXI Sesję Rady Miejskiej (2023.08.30).
Dodatkowy opis redaktora: dodanie załącznika
Wykonanie: Krzysztof Sajecki
Data: 2023-08-28 10:53
Dział: Rada Miejska » Uchwały » Projekty
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Projekty uchwał na LXI Sesję Rady Miejskiej (2023.08.30).
Dodatkowy opis redaktora: dodanie załącznika
Wykonanie: Krzysztof Sajecki
Data: 2023-08-28 10:52
Dział: Rada Miejska » Uchwały » Projekty
Opis zmian: dodanie artykułu: Projekty uchwał na LXI Sesję Rady Miejskiej (2023.08.30)
Wykonanie: Krzysztof Sajecki
Data: 2023-08-28 10:51
Dział: Rada Miejska » Sesje » Najbliższa sesja » Kadencja 2018-2024
Opis zmian: dodanie artykułu: LXI Sesja Rady Miejskiej
Wykonanie: Krzysztof Sajecki
Data: 2023-08-25 08:49
Dział: Inwestycje » Obwieszczenia i zawiadomienia » 2023
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Obwieszczenie o wydaniu postanowienia o odmowie wstrzymania wykonalności zaskarżonej decyzji nr 2/2023 z dnia 30.03.2023 r. znak AB.6740.3.2023.ZRID.
Dodatkowy opis redaktora: dodanie załącznika
Wykonanie: Krzysztof Sajecki
Data: 2023-08-25 08:49
Dział: Inwestycje » Obwieszczenia i zawiadomienia » 2023
Opis zmian: dodanie artykułu: Obwieszczenie o wydaniu postanowienia o odmowie wstrzymania wykonalności zaskarżonej decyzji nr 2/2023 z dnia 30.03.2023 r. znak AB.6740.3.2023.ZRID
Wykonanie: Krzysztof Sajecki
Data: 2023-08-25 08:46
Dział: Inwestycje » Obwieszczenia i zawiadomienia » 2023
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Obwieszczenie o wydaniu postanowienia o wznowieniu postępowania administracyjnego zakończonego decyzją ostateczną nr 2/2023 z dnia 30.03.2023 r. znak AB.6740.3.2023.ZRID.
Dodatkowy opis redaktora: dodanie załącznika
Wykonanie: Krzysztof Sajecki
Data: 2023-08-25 08:45
Dział: Inwestycje » Obwieszczenia i zawiadomienia » 2023
Opis zmian: dodanie artykułu: Obwieszczenie o wydaniu postanowienia o wznowieniu postępowania administracyjnego zakończonego decyzją ostateczną nr 2/2023 z dnia 30.03.2023 r. znak AB.6740.3.2023.ZRID
Wykonanie: Krzysztof Sajecki
Data: 2023-08-23 13:57
Dział: Inwestycje » Obwieszczenia i zawiadomienia » 2023
Opis zmian: usunięcie artykułu: Obwieszczenie o wydaniu postanowienia o wznowieniu postępowania administracyjnego zakończonego decyzją ostateczną nr 2/2023 z dnia 30.03.2023 r. znak AB.6740.3.2023.ZRID
Wykonanie: Krzysztof Sajecki
Data: 2023-08-23 13:12
Dział: Inwestycje » Obwieszczenia i zawiadomienia » 2023
Opis zmian: dodanie artykułu: Obwieszczenie o wydaniu postanowienia o wznowieniu postępowania administracyjnego zakończonego decyzją ostateczną nr 2/2023 z dnia 30.03.2023 r. znak AB.6740.3.2023.ZRID
Wykonanie: Krzysztof Sajecki
Data: 2023-08-23 10:44
Dział: Wybory » Wybory Parlamentarne 2023 » Zarządzenie, obwieszczenia, uchwały, informacje
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Obwieszczenie PKW o okręgach wyborczych w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 15 października 2023 r. (wyciąg).
Dodatkowy opis redaktora: dodanie załącznika
Wykonanie: Krzysztof Sajecki
Data: 2023-08-23 10:44
Dział: Wybory » Wybory Parlamentarne 2023 » Zarządzenie, obwieszczenia, uchwały, informacje
Opis zmian: dodanie artykułu: Obwieszczenie PKW o okręgach wyborczych w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 15 października 2023 r. (wyciąg)
Wykonanie: Krzysztof Sajecki
Data: 2023-08-21 11:30
Dział: Inwestycje » Obwieszczenia i zawiadomienia » 2023
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Obwieszczenie o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego PG.6733.16.2023.
Dodatkowy opis redaktora: dodanie załącznika
Wykonanie: Krzysztof Sajecki
Data: 2023-08-21 11:30
Dział: Inwestycje » Obwieszczenia i zawiadomienia » 2023
Opis zmian: dodanie artykułu: Obwieszczenie o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego PG.6733.16.2023
Wykonanie: Krzysztof Sajecki
Data: 2023-08-17 08:33
Dział: Inwestycje » Obwieszczenia i zawiadomienia » 2023
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Obwieszczenie o zakończeniu postępowania PG.6733.17.2023.
Dodatkowy opis redaktora: dodanie załącznika
Wykonanie: Krzysztof Sajecki
Data: 2023-08-17 08:32
Dział: Inwestycje » Obwieszczenia i zawiadomienia » 2023
Opis zmian: dodanie artykułu: Obwieszczenie o zakończeniu postępowania PG.6733.17.2023
Wykonanie: Krzysztof Sajecki
Data: 2023-08-16 11:15
Dział: Inwestycje » Obwieszczenia i zawiadomienia » 2023
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Obwieszczenie o ponownym rozpatrzeniu sprawy PG.6733.10.2023.
Dodatkowy opis redaktora: dodanie załącznika
Wykonanie: Krzysztof Sajecki
Data: 2023-08-16 11:15
Dział: Inwestycje » Obwieszczenia i zawiadomienia » 2023
Opis zmian: dodanie artykułu: Obwieszczenie o ponownym rozpatrzeniu sprawy PG.6733.10.2023
Wykonanie: Krzysztof Sajecki
Data: 2023-08-11 12:18
Dział: Inne » Różne
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Punkt nieodpłatnej pomocy prawnej (2023).
Dodatkowy opis redaktora: aktualizacja danych
Wykonanie: Krzysztof Sajecki
Data: 2023-08-11 12:04
Dział: Inwestycje » Obwieszczenia i zawiadomienia » 2023
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Obwieszczenie Samorządowego Kolegium Odwoławczego SKO.PZ-71/5765/706/2023 o uchyleniu w całości decyzji Burmistrza Miasta i Gminy Klimontów PG.6733.10.2023.
Dodatkowy opis redaktora: dodanie załącznika
Wykonanie: Krzysztof Sajecki
Data: 2023-08-11 12:03
Dział: Inwestycje » Obwieszczenia i zawiadomienia » 2023
Opis zmian: dodanie artykułu: Obwieszczenie Samorządowego Kolegium Odwoławczego SKO.PZ-71/5765/706/2023 o uchyleniu w całości decyzji Burmistrza Miasta i Gminy Klimontów PG.6733.10.2023
Wykonanie: Krzysztof Sajecki
Data: 2023-08-10 12:11
Dział: Inne » Oferty pracy
Opis zmian: dodanie artykułu: Nabór na wolne stanowisko urzędnicze
Wykonanie: Krzysztof Sajecki
Data: 2023-08-10 11:25
Dział: Inwestycje » Przetargi » 2023
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Ogłoszenie o sprzedaży samochodów.
Dodatkowy opis redaktora: dodanie załącznika
Wykonanie: Krzysztof Sajecki
Data: 2023-08-09 10:21
Dział: Inwestycje » Obwieszczenia i zawiadomienia » 2023
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego PG.6733.19.2023.
Dodatkowy opis redaktora: dodanie załącznika
Wykonanie: Krzysztof Sajecki
Data: 2023-08-09 10:20
Dział: Inwestycje » Obwieszczenia i zawiadomienia » 2023
Opis zmian: dodanie artykułu: Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego PG.6733.19.2023
Wykonanie: Krzysztof Sajecki
Data: 2023-08-04 14:49
Dział: Inwestycje » Przetargi » 2023
Opis zmian: dodanie artykułu: Nieruchomość przeznaczona do dzierżawy
Wykonanie: Krzysztof Sajecki
Data: 2023-08-02 13:49
Dział: Oświadczenia majątkowe » Osoby na stanowiskach kierowniczych » 2022
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Oświadczenia majątkowe - stan na koniec 2022.
Dodatkowy opis redaktora: dodanie załącznika
Wykonanie: Krzysztof Sajecki
Data: 2023-08-02 13:49
Dział: Oświadczenia majątkowe » Osoby na stanowiskach kierowniczych » 2022
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Oświadczenia majątkowe - stan na koniec 2022.
Dodatkowy opis redaktora: dodanie załącznika
Wykonanie: Krzysztof Sajecki
Data: 2023-08-02 13:48
Dział: Oświadczenia majątkowe » Osoby na stanowiskach kierowniczych » 2022
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Oświadczenia majątkowe - stan na koniec 2022.
Dodatkowy opis redaktora: dodanie załącznika
Wykonanie: Krzysztof Sajecki
Data: 2023-08-02 13:48
Dział: Oświadczenia majątkowe » Osoby na stanowiskach kierowniczych » 2022
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Oświadczenia majątkowe - stan na koniec 2022.
Dodatkowy opis redaktora: dodanie załącznika
Wykonanie: Krzysztof Sajecki
Data: 2023-08-02 13:48
Dział: Oświadczenia majątkowe » Osoby na stanowiskach kierowniczych » 2022
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Oświadczenia majątkowe - stan na koniec 2022.
Dodatkowy opis redaktora: dodanie załącznika
Wykonanie: Krzysztof Sajecki
Data: 2023-08-02 13:48
Dział: Oświadczenia majątkowe » Osoby na stanowiskach kierowniczych » 2022
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Oświadczenia majątkowe - stan na koniec 2022.
Dodatkowy opis redaktora: dodanie załącznika
Wykonanie: Krzysztof Sajecki
Data: 2023-08-02 13:47
Dział: Oświadczenia majątkowe » Osoby na stanowiskach kierowniczych » 2022
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Oświadczenia majątkowe - stan na koniec 2022.
Dodatkowy opis redaktora: dodanie załącznika
Wykonanie: Krzysztof Sajecki
Data: 2023-08-02 13:47
Dział: Oświadczenia majątkowe » Osoby na stanowiskach kierowniczych » 2022
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Oświadczenia majątkowe - stan na koniec 2022.
Dodatkowy opis redaktora: dodanie załącznika
Wykonanie: Krzysztof Sajecki
Data: 2023-08-02 13:46
Dział: Inwestycje » Obwieszczenia i zawiadomienia » 2023
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Obwieszczenie o zakończeniu postępowania PG.6733.16.2023.
Dodatkowy opis redaktora: dodanie załącznika
Wykonanie: Krzysztof Sajecki
Data: 2023-08-02 13:46
Dział: Inwestycje » Obwieszczenia i zawiadomienia » 2023
Opis zmian: dodanie artykułu: Obwieszczenie o zakończeniu postępowania PG.6733.16.2023
Wykonanie: Krzysztof Sajecki
Data: 2023-08-01 11:48
Dział: Inwestycje » Obwieszczenia i zawiadomienia » 2023
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego PG.6733.18.2023.
Dodatkowy opis redaktora: dodanie załącznika
Wykonanie: Krzysztof Sajecki
Data: 2023-08-01 11:48
Dział: Inwestycje » Obwieszczenia i zawiadomienia » 2023
Opis zmian: dodanie artykułu: Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego PG.6733.18.2023
Wykonanie: Krzysztof Sajecki
Data: 2023-07-31 10:06
Dział: Inwestycje » Obwieszczenia i zawiadomienia » 2023
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Informacja i obwieszczenie o wszczęciu postępowania KR.ZUZ.4.4210.181.2023.KJ.
Dodatkowy opis redaktora: dodanie załącznika
Wykonanie: Krzysztof Sajecki
Data: 2023-07-31 10:05
Dział: Inwestycje » Obwieszczenia i zawiadomienia » 2023
Opis zmian: dodanie artykułu: Informacja i obwieszczenie o wszczęciu postępowania KR.ZUZ.4.4210.181.2023.KJ
Wykonanie: Krzysztof Sajecki
Data: 2023-07-28 14:24
Dział: Prawo Lokalne » Akty prawa miejscowego
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Akty prawa miejscowego z 2023 r..
Dodatkowy opis redaktora: aktualizacja wykazu
Wykonanie: Krzysztof Sajecki
Data: 2023-07-28 14:22
Dział: Rada Miejska » Uchwały » 2023
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Uchwały podjęte na LX Sesji Rady Miejskiej (2023.07.26).
Dodatkowy opis redaktora: dodanie załącznika
Wykonanie: Krzysztof Sajecki
Data: 2023-07-28 14:21
Dział: Rada Miejska » Uchwały » 2023
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Uchwały podjęte na LX Sesji Rady Miejskiej (2023.07.26).
Dodatkowy opis redaktora: dodanie załącznika
Wykonanie: Krzysztof Sajecki
Data: 2023-07-28 14:20
Dział: Rada Miejska » Uchwały » 2023
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Uchwały podjęte na LX Sesji Rady Miejskiej (2023.07.26).
Dodatkowy opis redaktora: dodanie załącznika
Wykonanie: Krzysztof Sajecki
Data: 2023-07-28 14:19
Dział: Rada Miejska » Uchwały » 2023
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Uchwały podjęte na LX Sesji Rady Miejskiej (2023.07.26).
Dodatkowy opis redaktora: dodanie załącznika
Wykonanie: Krzysztof Sajecki
Data: 2023-07-28 14:19
Dział: Rada Miejska » Uchwały » 2023
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Uchwały podjęte na LX Sesji Rady Miejskiej (2023.07.26).
Dodatkowy opis redaktora: dodanie załącznika
Wykonanie: Krzysztof Sajecki
Data: 2023-07-28 14:17
Dział: Rada Miejska » Uchwały » 2023
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Uchwały podjęte na LX Sesji Rady Miejskiej (2023.07.26).
Dodatkowy opis redaktora: dodanie załącznika
Wykonanie: Krzysztof Sajecki
Data: 2023-07-28 14:15
Dział: Rada Miejska » Uchwały » 2023
Opis zmian: dodanie artykułu: Uchwały podjęte na LX Sesji Rady Miejskiej (2023.07.26)
Wykonanie: Krzysztof Sajecki
Data: 2023-07-28 12:23
Dział: Inwestycje » Obwieszczenia i zawiadomienia » 2023
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Obwieszczenie o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego PG.6733.13.2023.
Dodatkowy opis redaktora: dodanie załącznika
Wykonanie: Krzysztof Sajecki
Data: 2023-07-28 12:22
Dział: Inwestycje » Obwieszczenia i zawiadomienia » 2023
Opis zmian: dodanie artykułu: Obwieszczenie o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego PG.6733.13.2023
Wykonanie: Krzysztof Sajecki
Data: 2023-07-28 11:10
Dział: Inwestycje » Przetargi » 2023
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Ogłoszenie o sprzedaży samochodów.
Dodatkowy opis redaktora: dodanie załącznika
Wykonanie: Krzysztof Sajecki
Data: 2023-07-28 11:10
Dział: Inwestycje » Przetargi » 2023
Opis zmian: dodanie artykułu: Ogłoszenie o sprzedaży samochodów
Wykonanie: Krzysztof Sajecki
Data: 2023-07-26 12:06
Dział: Inwestycje » Obwieszczenia i zawiadomienia » 2023
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej.
Dodatkowy opis redaktora: dodanie załącznika
Wykonanie: Krzysztof Sajecki
Łączna liczba wpisów w Rejestrze zmian: 17212